۹ منبع برای بخش گوش دادن تافل

چگونه برای بخش گوش دادن تافل شروع به تمرین کنید؟ برای شروع  حداقل چند ماه قبل از آزمون تافل مطالعه آن توصیه می شود.حتی بیشتر از آن نی...

ادامه مطلب

چگونگی بهبود بخشیدن قسمت گوش دادن در IELTS

سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی (IELTS) یک آزمون است که برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی شما مورد استفاده قرار می گیرد. ۲ نوع آزم...

ادامه مطلب