بیان تبریک تولد در زبان آلمانی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”3d” color=”grey”]

در این مقاله قصد داریم شما را با راه های بیان تبریک تولد در زبان آلمانی به صورت اصولی آشنا کنیم تا بتوانید در صورت لزوم از آن استفاده کنید.

رایج ترین روش های گفتن تولدت مبارک در زبان آلمانی Alles Gute zum Geburtstag  و Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag است. با این حال ، راه های دیگری نیز برای تبریک گفتن تولد در زبان  آلمانی وجود دارد. برای یادگیری در مورد راه های پیشرفته تر برای گفتن تولدت مبارک در زبان آلمانی ، در این مقاله چند نمونه مفید را برای شما بیان کرده ایم.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

روش اول تبریک تولد در زبان آلمانی: آلمانی پایه

نزدیک ترین ترجمه به تولدت مبارک است که در زبان آلمانی استفاده می شود

Alles Gute zum Geburtstag نزدیک ترین ترجمه به تولدت مبارک است که در زبان آلمانی استفاده می شود.

۱- برای گفتن تبریک تولد در زبان آلمانی از عبارت  Alles Gute zum Geburtstag استفاده کنید.

 این متن نزدیک ترین ترجمه به تولدت مبارک است که در زبان آلمانی استفاده می شود و این چیزی است که به معنای  همراه با آرزوی بهترین ها و تولدت مبارک است.

Alles به معنی همه چیز یا همه است.

Gute از کلمه ی آلمانی gut به معنای خوب ، مناسب یا بهتر مشتق شده است.

اصطلاحzum  از پیشگفتار آلمانی zu به معنای به یا برای آمده است.

Geburtstag به معنای تولد در زبان آلمانی است.

تلفظ عبارت تولد مبارک به زبان آلمانی ah-less goo-teh tsuhm geh-buhrtz-tahg است.

یک تبریک معمولی برای تریک گفتن تولد است.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag یک تبریک معمولی برای تبریک گفتن تولد است.

۲- برای گفتن تبریک تولد در زبان آلمانی عبارت Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag استفاده می شود.

این یک تبریک معمولی برای تبریک گفتن تولد است.

این را می توان به عنوان تبریک تولدت مبارک یا بسیار خوشحال بودن ترجمه کرد.

Herzlichen از صفت آلمانی herzlich مشتق شده است ،  به معنای صادقانه یا صمیمانه است .

کلمه ی Glückwunsch  به معنای تبریک است.

اصطلاح zum به معنای از یا برای است و Geburtstag به معنای تولد است.

تلفظ  این جمله به صورت عبارت پایین است.

hairtz-lich  – enn glook-vuhnsh tsoom geh-buhrtz-tahg.

برای تبریک تولد دیرتر از موقع از این عبارات استفاده می شود.

برای تبریک تولد دیرتر از موقع از  عبارات Herzlichen Glückwunsch nachträglich یا Nachträglich alles Gute zum Geburtstag استفاده می شود.

۳- برای تبریک عبارات Herzlichen Glückwunsch nachträglich  یا Nachträglich alles Gute zum Geburtstag را بگویید.

 برای تبریک تولد دیرتر از موقع از این عبارات استفاده می شود. هر دو معادل و هم معنی تولدت مبارک  است.

Nachträglich به معنی بعد یا عقب افتاده است.

Herzlichen Glückwunsch nachträglich به معنای دلخوشی عقب افتاده است.

تلفظ آن عبارت است از: hairtz-lich – enn glook-vuhnsh – traygh-lich

عبارت Nachträglich alles Gute zum Geburtstag به این معنی است که برای روز تولدتان بهترین ها را داشته باشید.

تلفظ آن عبارت است از:  nach  – traygh- ah-less goo-teh tsoom geh-buhrtz-tahg.

روش دیگری برای تبریک تولد است

اظهار داشتن عبارت  Alles das Beste zum Geburtstag روش دیگری برای تبریک تولد است.

 ۴ – اظهار داشتن عبارت  Alles das Beste zum Geburtstag  برای تبریک تولد است.

این روش دیگری برای تبریک تولد است ، که بهترین تبریک ها برای تولدت مبارک می گوید.

Alles به معنای همه یا همه چیز zum  به معنی برای  و  Geburtstag به معنای تولد است.

Das Beste به  معنی بهترین ها است.

تلفظ این عبارت تبریک تولد  عنوان ah-less dahss behsteh tsoom geh-buhrtz-tahg است.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

برای یادگیری زبان آلمانی شما  می توانید از رزتا استون زبان آلمانی که برای شما آماده کرده ایم استفاده کنید.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

روش دوم تبریک تولد به زبان آلمانی: عبارت های طولانی تر تبریک تولد

عبارت برای آرزو کردن بهترین ها برای روز تولد پسر یا روز تولد دختر ها و داشتن یک روزفوق العاده استفاده کنید.

از عبارت Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag برای آرزو کردن بهترین ها  استفاده کنید.

  ۱- برای بیان تبریک تولد از عبارتWir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag بهره بگیرید.

 از این عبارت برای آرزو کردن بهترین ها برای روز تولد پسر یا روز تولد دختر ها و داشتن یک روز فوق العاده استفاده کنید.

wir به معنای ما به زبان آلمانی است.

Wünschen یک فعل آلمانی است که به معنای آرزو ، خواهان یا میل است.

Ihnen راه مودبانه گفتن شما است. برای ایجاد این بیانیه رسمی گاه به گاه ، Ihnen  را با Dir، نسخه غیر رسمی تر جایگزین کنید. تلفظ Dir عبارت است از:deahr .

einen به معنی یک است.

Wunderschönen به معنای دوست داشتنی ، عالی یا زیبا است.

tag به معنی روز است.

 شما باید این جمله را به عنوان veer vuhnshen ee-nen aye-nen vuhn-deher-shuhn-nen tahg  تلفظ کنید.

با عبارت Auf dass Ihr Tag mit Liebe und Freude erfüllt ist اظهار امیدواری و تبریک کنید.

از عبارت Auf dass Ihr Tag mit Liebe und Freude erfüllt ist بزای اظهار امیدواری و تبریک استفاده کنید.

۲- با عبارت  Auf dass Ihr Tag mit Liebe und Freude erfüllt ist اظهار امیدواری و تبریک کنید.

 این عبارت تقریبا به معنی: امیدواریم روز شما با عشق و شادی پر شود  است.

Auf به معنای بر است.

Dass  یک پیوند آلمانی به معنی آن است.

Ihr یک راه مودبانه برای گفتن شما است. برای یک روش غیر رسمی تر گفتن شما، از dein استفاده کنید ، که تلفظ آن  به عنوان dine است.

tag به معنی روز است.

Mit به معنی  با است.

Liebe به معنای عشق است .

اصطلاح und  به معنای و است  و Freude یعنی شادی یا خوشحالی است.

عبارت erfüllt ist تقریبا به معنی مملو از ترجمه می شود.

تلفظ تمام این عبارت به عنوان Owf dahss eer tahg mitt lee-beh oond froy-deh ehr-foolt ist است.

عبارت به معنی مایه ی تاسف است که ما نمی توانیم آن جا با شما جشن بگیریم.

عبارت Schadedass wir nicht mitfeiern können به معنی مایه ی تاسف است که  نمی توانید آن جا با آن ها جشن بگیرید.

۳- وقتی نمی توانید در جشن شرکت کنید ، به آن شخص بگویید: Schadedass wir nicht mitfeiern können

 این عبارت به معنی مایه ی تاسف است که ما نمی توانیم آن جا با شما جشن بگیریم. استفاده از عبارت برای فرستادن یک پیام توسط گوشی همراه ، یا بر روی یک کارت پستال ، و یا در یک ایمیل ، زمانی که شما نمی توانید شخصا تبریک تولد فردی را به او ارائه دهید است.

Schade به معنای شرم یا تاسف است.

کلمه dass به معنی آن و wir به معنی ما است.

اصطلاح nicht به معنای نه است و können به معنی توانستن است.

Mitfeiern به معنای جشن با هم است.

 تلفظ این عبارت تبریک تولد عبارت است از:

shah-deh dahss veer neecht mitt-fy-ehrn keu-nenn.

پرسش Wie geht dem Geburtstagkind را به کار ببرید.

عبارت Wie geht dem Geburtstagkind را برای سوال کردن درباره روز تولد به کار ببرید.

۴ – پرسش Wie geht dem Geburtstagkind را به کار ببرید.

 با این سوال می توان پرسید ، پسر روز تولدت چه زمانی است؟ یا دختر روز تولدت چه زمانی است؟

Wie geht یک عبارت و اصطلاح آلمانی است که به معنی چگونه انجام می شود؟ است.

اصطلاح dem به معنای the است.

Geburtstagkind می تواند به معنای  تولد پسر  یا  تولد دختر  است.

این عبارت  به عنوان یک جمله باید به صورت عبارت پایین تلفظ شود.

veegates dehm  geh-buhrtz-tahg-kint

بخواهید در مورد سن کسی سوال کنید.

اگر بخواهید در مورد سن کسی سوال کنید از عبارت Wie alt bist du استفاده کنید.

 ۵-همچنین می توان عبارت  Wie alt bist du را پرسید.

این سوال در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهید در مورد سن کسی سوال کنید.

Wie  به معنی چگونه و alt  به معنی سن است. bist به معنی هستند است.

 اصطلاح du به معنی شما است.

 برای یک فرم مودبانه تر از کلمه شما ، از Sie ، پیش از sind به جای  bist استفاده کنید ، یعنی   Wie alt sind Sie?

 تلفظ کل سوال عبارت اند از : vee ahit bist due یا عبارت vee ahlt zindt zee

این عبارت به معنای احساس دوست داشتن بسیار برای روز تولد است.

عبارت Alles Liebe zum Geburtstag به معنای احساس دوست داشتن بسیار برای روز تولد است.

۶- از عبارت Alles Liebe zum Geburtstag بهره بگیرید.

 این عبارت به معنای  احساس دوست داشتن بسیار برای روز تولد است.

Alles به معنی همه یا همه چیز است. عبارت zum Geburtstag به معنای برای روز تولد شما است.

Liebe به معنای عشق است.

این عبارت را باید به صورت  ah-less lee- eh tsoom geh-buhrtz-tahg تلفظ  شود.

خلاصه مقاله

شایع ترین و معمول ترین راه برای گفتن تولدت مبارک در زبان آلمانی Alles Gute zum Geburtstag  است. یکی دیگر از راه های بسیار رایج برای بیان تولدت مبارک عبارتی است که می گوید Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. اگر شما روز تولد کسی را از دست دادید و می خواهید یک تبریک تولد و خوشبختی را برای آن ها آرزو کنید می توانید بگویید Herzlichen Glückwunsch nachträglich  یا Nachträglich alles Gute zum Geburtstag.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]