آموزش زبان انگلیسی رایگان, معرفی زبان ها, مقالات آموزش زبان

فرم کوتاه شده افعال انگلیسی

مخفف افعال انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم کوتاه شده افعال انگلیسی

در زبان انگلیسی بسیاری از لغات در مکالمات عامیانه به صورت مختصر بیان میشوند و فرم کوتاه شده افعال انگلیسی بسیار رایج است. همچنین تمامی زبان آموزان لازم است پیش از هرچیزی با این فرم مخفف شده افعال آشنایی پیداکنند و به کار ببرند. مانند مثال های زیر:

I’m / you’ve / didn’t etc.

همچنین در بسیاری از نوشته های غیر رسمی مانند مسیج و تکست های کوتاه این خلاصه نویسی بسیار در میان مردم رایج است.

زمانی که از فرم کوتاه لغات استفاده میکنیم از علامت ( ‘ ) به جای حروفی که نوشته نمیشوند استفاده میکنیم.

I’m = I am                             you’ve = you have                          didn’t = did not

لیست فرم کوتاه شده افعال to be :

سوم شخص جمع دوم شخص جمع اول شخص مفرد سوم شخص مفرد (اجسام) سوم شخص مفرد (مونث) سوم شخص مفرد (مذکر) اول شخص مفرد فرم کوتاه شده
I’m

’m = am

It’s She’s He’s

’s = is or has

They’re We’re You’re

’re = are

They’ve We’ve You’ve I’ve

’ve = have

They’ll We’ll You’ll She’ll He’ll I’ll

’ll = will

They’d

We’d You’d She’d He’d I’d

’d = had or would

[/vc_column_text][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”juicy-pink”]

i‘s = is or has

همانطور که در جدول بالا نیز مشخص است (i‘s) تنها برای سوم شخص مفرد استفاده میشود. این i‘s گاهی مختصر شده فعل is و گاهی مختصر شده ی فعل has است. برای تشخیص این موضوع شما ابدا نمیتوانید از روی کلمه آن را تشخیص دهید. بنابراین حتما باید از روی جمله و موقعیتی که در آن به کار رفته شده است معنی آن را حدس بزنید. به جملات زیر دقت کنید.

She’s ill. (= she is ill)

She’s gone away. (= she has gone)

[/vc_cta][vc_message color=”success” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]

کلمه ی پرکاربردی که در انگلیسی بسیار با آن رو برو میشوید let’s است. این کلمه نیز مخفف حساب میشود اما از افعالی که در بالا به آن اشاره کردیم حساب نمیشود. در واقع i’s  در این کلمه یک استثنا به حساب می آید.

Let’s go now. (= let us go)

[/vc_message][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”juicy-pink”]

i‘d = would or had

عبارت مخفف شده دیگری که برای دو فعل متفاوت به کار میرود (i’d) است. همانطور که برای i‘s در بالا اشاره شد، معنی و کاربرد i’d را نیز باید حتما در میان کلمات و در یک جمله کامل قابل تشخیص است.

I’d never seen her before. (= I had never seen)

I’d see a doctor if I were you. (= I would see)

[/vc_cta][vc_column_text text_larger=”no”]

تا به اینجای کار فرم کوتاه شده افعال انگلیسی، تنها برای یک فعل و ضمیر آن بیان شده است. اما اشتباه نکنید!! این تنها کاربرد علامت های اختصاری (مخصوصا i‘s) نیست. شما میتوانید بعد از کلمات پرسشی (what/ who etc) و یا کلماتی مانند : that / there / here عبارت مخفف شده نیز به کار ببرید.

who’s / what’s / where’s / how’s / that’s / there’s / here’s / who’ll / there’ll / who’d

——————————————————————————

Who’s that woman over there?  (= who is)

What’s happened?  (= what has)

Do you think there’ll be many people at the party?  (= there will)

همچنین این مخفف سازی ها نیز میتوانند به جز ضمیر همراه با اسم در جمله بیان شوند.

Katherine’s going out tonight.  (= Katherine is)

My best friend’s just got married.  (= My best friend has)

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”alert-success” icon_type=”pixelicons” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-shield”]

نکته قابل ذکر این است که هیچگاه نمیتوانید در مجلات کوتاه و همچنین در انتهای جملات بلند از فرم کوتاه شده افعال انگلیسی استفاده کنید.

‘Are you tired?’  ‘Yes,  I am.’  (not Yes, I’m.)

Do you know where she is? (not Do you know where she’s?)

[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم کوتاه شده افعال کمکی

can’t cannot
couldn’t could not
daren’t dare not
hadn’t had not
mightn’t might not
mustn’t must not
needn’t need not
oughtn’t ought not
shan’t shall not
shouldn’t should not
usedn’t used not
won’t will not
wouldn’t would not

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]

مطالب پیشنهادی

فعل گذشته ساده

زمان افعال در انگلیسی

افعال بی قاعده

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − دوازده =