نحوه توصیف خود در زبان فرانسوی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

چگونه می توانیم نحوه توصیف خود در زبان فرانسوی را یاد بگیریم؟ این مقاله آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا با این آموزش به خوبی آشنا شوید.

توصیف خود یک مهارت مهم و حرفه ای است. ممکن است بخواهید فردی را ملاقات کنید یا با او قرار بگذارید ، یک دوست بهتر را بشناسید یا خود را در زمینه حرفه ای قرار دهید. قوانین برای توصیف خودتان به فرانسوی شبیه به نحوه انجام آن به زبان انگلیسی است ، اما چندین تفاوت وجود دارد که باید از آن آگاهی داشته باشید. با استفاده از این دستورالعمل ها ، شما یک ساختار اساسی دارید که می توانید آن را برای توضیح درباره خودتان ارائه دهید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”green”]

قسمت اول چگونگی توصیف خود در زبان فرانسوی :توصیف شخصیت خود

فرم استاندارد معرفی خود به فرانسوی je m'appelle (zhuh mah-pell) است

فرم استاندارد معرفی خود به فرانسوی je m’appelle (zhuh mah-pell) است

۱-خودتان را معرفی کنید.

فرم استاندارد معرفی خود به فرانسوی je m’appelle (zhuh mah-pell) است که به معنای نام من است. به عنوان مثال ، ممکن است بگویید je m’appelle Robert.

 کلمه فرانسوی برای نام اول prenom (prey–nom)است. شما می توانید بگویید Mon prénom est … (mon prey-nom ey) که به معنی نام من … است.

کلمه فرانسوی برای نام خانوادگی nom de famille (nohm de faahmee) است. در صورت معامله حرفه ای یا تجاری اگر کسی از شما بخواهد نام خود را به صورت کامل معرفی کنید که نام خانوادگی خود را به جای اول خود قرار دهید.

در فرانسه از فعل کمکی avoir استفاده می کنند

در فرانسه برای بیان سن از فعل کمکی avoir استفاده می کنند.

۲-سن خود را تعیین کنید.

 به زبان انگلیسی شما سن خود را به عنوان چیزی که شما دارید تعیین می کنید ، همان طور که در جمله من پانزده ساله هستم آن را بیان می کنید ، اما در فرانسه از فعل کمکی avoir استفاده می کنند که به معنی داشتن است. شما می گویید J’ai … ans (zhai … ahn) که به معنی من … سال دارم است.

یک فرهنگ لغت را برای پیدا کردن تلفظ اعداد خاص پیدا کنید.

شما همچنین می توانید گروه سنی خود را به طور کلی با استفاده از عبارت je suis (zhe swee) توصیف کنید و به دنبال آن یک صفت است. Jeune (zhuhn)  به معنی جوان است. Vieux (vee-euh) یک مرد مسن را نشان می دهد ، در حالی که vieille (vee-ay) یک زن سالمند را نشان می دهد.  Je suis jeune به معنی من جوان هستم است.

سبزه و بلوند هر دو به معنای یکسان در فرانسه است.

سبزه و بلوند هر دو به معنای یکسان در فرانسه است.

۳-رنگ خود را توصیف کنید.

 بسیاری از واژه های توصیفی که در زبان انگلیسی استفاده می شوند ، از فرانسه گرفته شده اند. سبزه و بلوند هر دو به معنای یکسان در فرانسه است ، اما آن ها فقط به زنان اشاره دارند. در هر دو مورد باید به سختی بیان شود. Je suis blonde  به معنی من بلوند هستم است.

شما همچنین می توانید بگویید موهای من … است و به دنبال یک رنگ باشید. عبارت برای این عبارت Mes cheveux sont … (meh chuh-vuh son) است. از یک فرهنگ لغت برای رنگ مناسب استفاده کنید.

همان ساختار رنگ چشم شما را توصیف می کند. شما می گویید Mes yeux sont … (mehz-yuh son)  که به معنی چشمان من …هستند است. توجه داشته باشید که در این مورد شما s را در انتهای mes تلفظ می کنید زیرا کلمه بعدی با یک حرف صدادار می آید.

Je suis belle means  به معنی من زیبا هستم است

Je suis belle  به معنی من زیبا هستم است.

۴-فیزیک کلی خود را شرح دهید.

کلمات برای توصیف زیبایی عبارتند از beau (bo) برای مردان یا belle (bell)  برای زنان. از ساختار Je suis  استفاده کنید.  Je suis belle به معنی من زیبا هستم است اگر شما یک زن هستید.

Fort  (for)  به معنای قوی است ، در حالی که faible (febl) به معنای ضعیف است.

 Petit  (petee) برای مردان به معنای ریزه اندام و (peteet) برای زنان به معنی کوچک یا کوتاه است.

 Grand (grahn) برای مردان به معنی هیکلی و grande (grahnd) برای زنان به معنی بزرگ یا بلند است.

عبارت je suis (ze swee) با علامت اختصاری می تواند بیان کند که آیا شما خوشحال یا ناراحت هستید.

عبارت je suis (ze swee) با علامت اختصاری می تواند بیان کند که آیا شما خوشحال یا ناراحت هستید.

۵-حالت ذهن خود را ذکر کنید.

 عبارت je suis (ze swee) با علامت اختصاری می تواند بیان کند که آیا شما خوشحال یا ناراحت هستید و یا احساسات دیگری را تجربه کرده اید. از دیکشنری استفاده کنید تا دقیقا صفتی را که می خواهید پیدا کنید.

محتوا (cohn-tahn) به معنای شادمانی است ، در حالی که triste (treest) به معنای ناراحتی است. وقتی شما می گویید je suis triste برای انتقال من متاسفم است.

 Fatigué (fah-tee-gay) به معنای خستگی است. وقتی شما می گویید je suis   fatigué  به معنای من خسته ام است.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”green”]

برای شما  رزتا استون زبان فرانسه را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

پرفروش ترین نرم افزار آموزشی در دنیا

محیطی کاملا فارسی

دارای تکنولوژی تشخیص صدا

نرم افزار اندروید و ویندوز در یک پکیج

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”green”]

قسمت دوم چگونگی توصیف خود در زبان فرانسوی :توصیف کردن فعالیت های خود

عبارت je suis (zhuh swee) به معنای من هستم است.

عبارت je suis (zhuh swee) به معنای من هستم است.

۱-شغل خود را توضیح دهید.

 عبارت je suis (zhuh swee) به معنای من هستم است. پس باید با اشتغال مناسب آن را دنبال کنید. توجه داشته باشید که پایان کلمات ممکن است بسته به اینکه آیا شما یک مرد یا یک زن هستید تغییر می کند. یک فرهنگ لغت می تواند به شما در شناسایی پسوند مناسب کمک کند.

مشاغل مردانه که با eur (euhr) پایان می یابد اغلب به euse (euhz) برای زنان تغییر می کنند. به عنوان مثال ، یک ماساژور (massage)می تواند یک masseur  یا masseuse  باشد.

اشخاص مذکر و مونث که در دستگاه (ee-ay) متوقف می شوند ، اغلب حرف اضافی را برای تبدیل شدن به ière (ee-ehr) برای زنان اضافه می کنند. یک کشاورز(farmer) می تواند fermier  یاfermière  باشد.

اشخاص مذکر و مونث که در یک همخوان به پایان می رسند ممکن است حرف اضافی برای تبدیل شدن به زنانه اضافه کنند. به عنوان مثال ، یک دانش آموز پسر étudiant (ay-tood-eeon)  است در حالی که یک دانش آموز دختر étudiante (ay-tood-eeont)  است. توجه داشته باشید که همخوان نهایی فقط در فرم زن بیان می شود.

 بسیاری از مشاغل هستند که تنها یک نوع بدون در نظر گرفتن جنسیت هستند ، مانند professur  که به معنی معلم است.

  

من دوست دارم j’aime (zhehm) ​​ است.

J’aime lire (zhehm leer) به معنای من دوست دارم بخوانم است.

۲-سرگرمی های خود را به اشتراک بگذارید.

همان طور که در زبان انگلیسی ، ساختار معمولی برای توصیف یک ترجیح برای یک فعالیت ، شروع یک جمله از جمله «من دوست دارم» یا «من عاشق هستم» است و آن را با یک فعل نامتناهی (غیرقابل)، مانند «خواندن» یا آواز خواندن همراه می کنند. افعال به طور کلی یک کلمه تک پایان در -er، -ir  و یا -re  است. با استفاده از یک فرهنگ لغت ، فعل ها را در فرم انتزاعی خود فهرست کنید.

من دوست دارم j’aime (zhehm) ​​ است. من عاشق هستم  j’adore (zha-dor) است. J’aime lire (zhehm leer) به معنای من دوست دارم بخوانم است.

کلمات ne و pas در هر طرف از فعل ، نشان دهنده ناتوانی است. من دوست ندارم به معنای je n’aime pas (zhe nem pah)   است n’aime pas chanter (zhe nem pas chan-tay)  به معنی من دوست ندارم آواز بخوانم.

  

J’aime mon chat  به معنی من گربه را دوست دارم است.

J’aime mon chat  به معنی من گربه را دوست دارم است.

۳-چیزهایی را که دوست دارید توصیف کنید.

در زبان فارسی ، هنگام توصیف چیزی که دوست دارید ، از حرف تعریف استفاده نمی کنید. شما می گویید من گربه ها را دوست دارم. اما برای بیان این فرانسوی ، از حرف تعریف استفاده می کنید: J’aime les chats (zhem lay shah).

Mon (mohn) یا ma (mah) به عنوان مالکیت مورد استفاده قرار می گیرند ، زمانی که می خواهید نشان دهید چیزی است که متعلق به شما است. Mes (meh)  نشان دهنده یک جمع چندگانه است.

Mon زمانی استفاده می شود که اسم مذکر است ، در فرهنگ لغت با حرف m نشان داده شده است.  J’aime mon chat  به معنی من گربه را دوست دارم است. توجه داشته باشید که مهم نیست که آیا شما مرد هستید ، مهم است که گربه (chat) یک اسم مذکر است.

  Ma هنگامی که اسم مونث است ، در فرهنگ لغت با حرف f نشان داده می شود. J’aime ma tante به معنی من عمه ام را دوست دارم باز هم مهم است که عمه اسم زنانه است نه اینکه شما یک مرد یا یک زن هستید.

Ma نشان می دهد یک اسم مالکیتی است ، مانند عمه های من یا گربه های من. شما می گویید j’aime mes tantes یا j’aime mes chats.

  

Je suis sportif (sporteef) برای مردان یا je suis sportive (sporteev) برای زنان به معنای من ورزش می کنم است.

Je suis sportif (sporteef) برای مردان یا je suis sportive (sporteev) برای زنان به معنای من ورزش می کنم است.

۴-از صفت استفاده کنید.

عبارت je suis (ze swee) با دنباله دار می تواند منافع کلی شما را نشان دهد. توجه داشته باشید پسوند را باید بسته به اینکه آیا شما یک مرد یا یک زن هستید تغییر دهید. فرهنگ لغت به طور کلی اول شخص مذکر و دوم شخص مونث است. Je suis sportif (sporteef) برای مردان یا je suis sportive (sporteev) برای زنان به معنای من ورزش می کنم است.

 اگر این خیلی چالش برانگیز باشد ، ممکن است از توصیه های بالا برای به اشتراک گذاشتن سرگرمی ها ساده تر باشد ، به سادگی گفت: من ورزش را دوست دارم  یا j’aime les sports.

این ساخت و ساز نیز برای توصیف ویژگی های شخصیت کار می کند. به عنوان مثال ، gentil/gentille (zhantee/zhanteel) به معنی خوب است. شما می توانید je suis gentil  را بگویید اگر شما یک مرد یا  je suis gentille برای یک زن است.

خلاصه مقاله

برای توصیف خودتان به فرانسوی ، با یادگیری بعضی از اصطلاحات رایج فرانسوی برای معرفی خودتان ، مانند  Je m’appelle و Je suis ، برای گفتن نام خود و چیزی در مورد خودتان ، شروع کنید. به عنوان مثال ، Je suis blonde  .برای صحبت در مورد منافع خود ، از کلمه J’aime  استفاده کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

۱۰ پادکست عالی فرانسه برای زبان آموزان فرانسوی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”3d”]

۱۰ پادکست عالی فرانسه برای زبان آموزان فرانسوی را در این مقاله بخوانید تا با  صرفه جویی در وقت بدون صرف ساعت ها  وقت در موتورهای جستجوگر ، آن ها را پیدا کنید.

پیدا کردن بسیاری از پادکست های فرانسوی ، می تواند یک چالش باشد. بسیاری از پادکست های فرانسوی ، زمان بسیار کمی دارند. اما کدامیک از آن ها ارزش گوش دادن دارند؟

اینترنت با هزاران پادکست یادگیری زبان در سطوح مختلف کیفیت پر شده است. برخی از آن ها کاملا رایگان هستند ، در حالی که برخی دیگر قبل از معرفی گزینه های پرداختی ، چند درس مجانی را ارائه می دهند. بسیاری از آن ها دارای رونوشت هایی هستند که همراه با پادکست هستند.

پادکست ها در یک قالب قابل حمل آسان برای استفاده قرار می گیرند که به شما امکان می دهد زمانی که می خواهید یاد بگیرید آن ها را داشته باشید. شما جریان اطلاعاتی را که به شما تحویل داده شده کنترل می کنید و با سرعت خودتان آن را یاد می گیرید.

آن ها به شما اجازه می دهند فرهنگ فرانسوی را بیابید ، و همه چیزهایی که باید انجام دهید ، بر روی هدفون  شما قرار می گیرد.

بهترین پادکست ها به صورت حرفه ای تولید می شوند و اغلب آن ها رایگان هستند و با متن همراه می شوند.

به عبارت دیگر ، این یک راه جذاب و سرگرم کننده برای یادگیری است. این همان ایده ی پشت FluentU است که ویدیوهای معتبر فرانسوی را که به درس های فرانسوی شخصی تبدیل شده است ، با زیرنویس های تعاملی ، تمرینات ، کارت های گرافیکی و غیره تبدیل می کند.

به علاوه ، شما می توانید فیلم ها را در هر نقطه از برنامه تلفن همراه FluentU بگیرید. اگر دوست دارید در یادگیری زبان فرانسه به نحو احسن از زبان مادری خود استفاده کنید ، بایستی ویدیوهای FluentU را به تمرین خود در کنار پادکست های عالی زیر تقسیم کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”juicy-pink”]

۱۰ پادکست فرانسوی فرانسوی برای یادگیری فرانسوی

فرانسه خود را به یادگیری آسان برج ایفل با Daily French Pod یاد بگیرید.

Daily French Pod

۱- Daily French Pod(وب سایت)

فرانسه خود را به یادگیری آسان برج ایفل با Daily French Pod یاد بگیرید. با مجموعه ای از درس های به خوبی برنامه ریزی شده و مختصر ، این پادکست ها مقدمه ای عالی برای زبان هستند. آن ها بر اساس شرایط روزمره ای هستند که ممکن است در فرانسه رخ دهند. درس ها به طور کامل به زبان فرانسوی و جایگزین روایت توسط لوئیس و گفتگوهای او با سخنرانان دیگر انجام می شود. سرعت زبان گفتاری فرانسوی عادی است ، هر چند زمانی که لوئیس به طور مستقیم با شنونده صحبت می کند ، کند می شود. برخی از دانش های قبلی در مورد فرانسه مفید است ، بنابراین این پادکست های فرانسوی برای مبتدیان مطلق مناسب نیستند. فایل های پشتیبانی PDF از جمله رونوشت ها برای دانلود در دسترس هستند.

Coffee Break French

Coffee Break French

۲- Coffee Break French  (وب سایت -iTunes )

Coffee Break French   آموزش را به عنوان یک کلاس شنیداری بسیار حرفه ای ارائه می دهد. یادگیری در همان زمان به عنوان یک شخص دیگر راه فوق العاده ای برای ایجاد کلمات ، دستور زبان و عبارات در ذهن است.  چیزی بیشتر از آنکه کسل کننده و یا خسته کننده باشد به خودی خود در کلاس درس نیست. این درس ها به راحتی دنبال می شوند ، حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می کشد و برای مبتدی ها هدف قرار می گیرد. یکی از جنبه های جذاب این سری پادکست شخصیت جذاب مارک است که در شنونده ترسیم می شود. برای کمک به دانش آموزان بیشترین استفاده را از هر پادکست دریافت می کنید و  همراه با یادداشت است. سری پادکست توسط شبکه رادیویی لینگوا(Radio Lingua Network)، یکی از ارائه دهندگان با تجربه ترین دوره های زبان در وب ، تولید می شود.

۳- French Podcasts.com (وب سایت)

یک مفهوم شگفت انگیز در پشت French Podcasts.com  وجود دارد و آن برای ارائه به دانش آموزان زبان فرانسه با مجموعه ای از موضوعات زندگی واقعی است. در برخی از پادکست ها این شامل ضبط صدا از حوادث واقعی مانند مراسم عروسی است. اکثر مواقع صوتی این وقایع با کیفیت خوب است ، اما گاهی اوقات می توان به وضوح هر جهان را دشوار کرد. با این حال ، این مشکل بزرگ نیست ، زیرا رونوشت های همراه برای پر کردن شکاف ها وجود دارد. پادکست ها در سرعت های معمولی فرانسوی اجرا می شوند و برای دانش آموزان مبتدی و متوسط مناسب هستند. با این حال ، اگر شما هیچ دانش قبلی را نداشته باشید ، برای شما در ابتدا کمی سخت خواهد بود.

مهم تر از همه، گذراندن چند دقیقه در روز ، صحبت کردن با زبان مادری ، صحبت کردن یک راه عالی برای تبدیل شدن به عادت کردن  به سرعت زبان ، نحوه ساخت جملات و صدای کلمات است.

One Thing in a French Day

One Thing in a French Day

۴- One Thing in a French Day (وب سایت)

این یک قاعده واقعا عالی برای یک سری پادکست است. One Thing in a French Day قطعه کوچکی از یک روز برای زنان فرانسه را ارائه می دهد. هر پادکست کوتاه بر روی یک رویداد روزانه متفاوت مانند داشتن کریسانت پس از بازدید از آرایشگاه ها ، رفتن به پیاده روی شبانه و خرید در یک فروشگاه تمرکز می کند. آن ها توسط Laetitia سخنگوی بومی فرانسه ارائه می شود که رویداد هر روز را در سرعت نرمال فرانسوی مورد بحث قرار می دهد. سخنرانی او روشن و واضح است و کلمات آسان است. پادکست های جدید در روزهای سه شنبه ،  چهارشنبه و پنج شنبه منتشر می شوند.

Learn French by Podcast

Learn French by Podcast

۵- Learn French by Podcast  (وب سایت -iTunes )

یادگیری فرانسوی توسط پادکست (Learn French by Podcast) مجموعه ای جامع از درس های صوتی برای تمام دانش آموزان مبتدی تا زبان آموزان پیشرفته است. آن ها در مورد مسائل روزمره مانند بحث در مورد مسابقه فوتبال ، معرفی خود و خرید بلیط های سفر ، صحبت های طبیعی دارند.

هر پادکست به بخش های مختلف تقسیم می شود. اولا شنونده مکالمه فرانسوی را می شنود ، بخشی از آن یک یا دو بار تکرار می شود. این به دنبال تجزیه و تحلیل گرامر و برخی از عبارات است. در طی این بخش از برنامه برخی از احکام چندین بار تکرار می شوند و فاصله زمانی بین آن ها بین دو تا چند است تا شنونده بتواند تلاش خود را انجام دهد. تجزیه و تحلیل کامل و دقیق است.

این پادکست توسط یکی از همکاران بومی ایرلند ارائه می شود و اگر چه تلفظ فرانسوی او بسیار عالی است ، اما می توانید تشخیص دهید که او زبان مادریش فرانسوی نیست. هر درس همراه با مواد حمایتی است که شامل یک متن کامل و تمرینات است.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”juicy-pink”]

برای شما آموزش زبان فرانسه نصرت تصویری نسخه اندروید را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”juicy-pink”]

۶- Je French.com  (وب سایت)

Je French  ، دروس را به عنوان یک سرآمد عالی در واژگان پایه ، عبارات رایج ، فعل ها ، اسم ها و نحوه صدای زبان بدون نیاز به فراموشی در فرانسه با زبان دیگر ارائه می دهد. تمام درس ها توسط زبان مادری فرانسوی صحبت می شود و فرمت ساده ای را دنبال می کنند. هر یک با یک گفت و گو کوتاه تشکیل شده از یک دسته کوچک از احکام شروع می شود. این ها دو بار تکرار می شوند تا به شنونده را با آنچه گفته می شود آشنا کنند. سپس یک خط با ترجمه خطی از فرانسه به انگلیسی می آید. این یک مکالمه انگلیسی بین نویسندگان است. در اینجا آن ها بحث می کنند که چگونه برخی از عباراتی که شما فقط شنیده اید استفاده می شود.

همچنین تمرکز زیادی در مورد تلفظ وجود نیز دارد. جنبه مکالمه به هر پادکست یک ابزار یادگیری خوب است. به جای اینکه به او آموزش داده شود ، شنونده می تواند به همان اندازه با گوش دادن بر روی آنچه سخنرانان به یکدیگر می گویند ، برتری یابد.

One Minute French

One Minute French

۷- One Minute French  (وب سایت -iTunes )

ممکن است خیلی چیزها را با مواد بسیار کمی یاد بگیریم. این درس های کوتاه و مختصر ، بسیار  اطلاعات خوبی برای مبتدیان زبان فرانسه دارد. معلم پیر بنویت شنونده را از طریق اصول زبان فرانسه به اندازه کافی دریافت می کند تا به آن ها در طی یک تعطیلات یا سفر تجاری کمک کند. آن ها ممکن است یک دقیقه فرانسوی نامیده شوند ، اما هر پادکست زبان فرانسه دو تا چهار دقیقه طول می کشد.

Learn Out Loud: Survival Phrases

Learn Out Loud: Survival Phrases

۸- Learn Out Loud: Survival Phrases (وب سایت)

شما مدت زمان را به خود فشار آورده اید و نیاز به یادگیری برخی از عبارات فرانسوی سریع دارید ، اما نمی خواهید از طریق کتاب یا مطالعه زیاد درس آن را یاد بگیرید. پس از طریق چه چیزی می توانید انجام دهید؟ عبارات بقا یادگیری زبان فرانسه شما(Learn Out Loud: Survival Phrases)، یک سری پادکست برای مبتدی است. درس های صوتی طراحی شده اند تا شنوندگان بتوانند با اصطلاحات صحیح صحبت کنند و اصلا در آن هیچ وقت صحبت نکنند. هر درس فقط بر روی یک جمله از جمله فرانسوی برای خواهش می کنم و  با تشکر از شما تمرکز می کند ، معلم این عبارت را چند بار تکرار می کند و سپس آن را به هجا های جزء تقسیم می کند تا به شما کمک کند آن را مانند یک بومی فرانسوی صحبت کنید.

News in Slow French.com

News in Slow French.com

۹- News in Slow French.com ( وب سایت -iTunes )

News in Slow French  یک سری پادکست فوق العاده است که داستان های خبری در فرانسه به سرعت بسیار کمتر از آنچه شما در تلویزیون یا رادیو می شنوید می خواند. این سخنرانی کامل است که به شنونده اجازه می دهد تا هر کلمه را به طور واضح بشنود. این Learn Out Loud: Survival Phrases است که به شما کمک می کند به سرعت یاد بگیرید.

هر پادکست به چند بخش تقسیم می شود و ویژگی های داستان های مختلف ، مکالمه بین میزبان ، چندین گرامر و برخی اصطلاحات مشترک است. News in Slow French  برای زبان آموزان مبتدی و متوسط مناسب ​​است و برای کمک به یادگیری ،  متن هر درس نیز موجود است. مبتدیان مطلق ممکن است در ابتدا مقاومت کنند ، اما سرعت فرانسوی صحبت شده به اندازه کافی آهسته نیست که هرکسی را از خود دور کند. این پادکست طول می کشد تا شنونده بسیاری از واژگان جدید را جمع آوری کند.

French Pod 101

French Pod 101

۱۰- French Pod 101 (وب سایت)

French Pod 101   الگوی جامعی از پادکست زبان فرانسوی را برای همه سطوح ، از مبتدی مطلق به سخنران پیشرفته زبان فرانسه دارد. هر درس یک مجموعه ترکیبی از ویژگی های یادگیری زبان شامل گفتگوها ، بینش های فرهنگی و اطلاعات زیادی در مورد سفر و زندگی در کشور ارائه می دهد. پادکست ها توسط یک معلم بومی فرانسوی و افراد دیگر که به زبان فرانسوی مسلط هستند ، میزبانی می شود. صحنه هایی از زندگی روزمره فرانسوی وجود دارد که توسط افراد بومی فرانسوی بیان شده است. درس ها به خوبی سازمان یافته و به خوبی درک شده است ، و مجموعه ای از رویکردهای درون هر پادکست ، اطمینان می دهد که توجه شنونده از بین نمی رود.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

۹ اصل ضروری برای یادگیری زبان فرانسه به صورت خودآموز

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”3d”]

ما در این مقاله ۹ اصل ضروری برای یادگیری زبان فرانسه را به صورت خود آموز به شما معرفی می کنیم تا بتوانید این کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهید. اگر شما تصمیم گرفته اید بسته های آموزشی را رها کنید و زبان فرانسه را به صورت خود آموز یاد بگیرید این مقاله را به خوبی مطالعه نمایید.

با این حال ، ایده آموزش فرانسه به شما ، تصمیم گیری درباره جواب به سوالات و اینکه چه زمانی و چگونه می توانیم یاد بگیریم بسیار جذاب است.

این مقاله دارای مطالبی برای مبتدیان خجالتی یا خودآگاه فرانسوی است که می خواهند اعتماد به نفس بیشتری را پیش از صحبت کردن در مقابل دیگران داشته باشند. یک دیدگاه اشتباه وجود دارد که تنها راه برای برای یادگیری زبان فرانسه  آموزشی است که توسط آموزش و پرورش در کلاس درس و یا آموزش همراه با صرف وقت در یک کشور فرانسه زبان وجود دارد.

در حالی که این فرآیند ممکن است برای برخی افراد ایده آل باشد ، راه های دیگری برای دستیابی به تجربه ی همه جانبه تحت قدرت خود وجود دارد.

اگر بخواهید زبان فرانسه را به صورت خودآموز بیاموزید تا زمانی که در مورد یادگیری به نحوه ی صحیح اطلاعاتی نداشته باشید که برای شما مفید باشد ، هیچ دلیلی وجود ندارد که فعالیت شما موفقیت آمیز باشد. در اینجا چند نکته ضروری برای پیدا کردن استراتژی یادگیری کامل برای شما وجود دارد.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

۹ اصل ضروری برای یادگیری زبان فرانسه به صورت خود آموز

با خود صحبت کردن به معنای این است که شما احتمالا فرصتی برای صحبت کردن با دیگر فرانسوی ها ندارید.

با خود صحبت کردن به معنای این است که شما احتمالا فرصتی برای صحبت کردن با دیگر فرانسوی ها ندارید.

۱- با خودتان فرانسوی صحبت کنید.

با خود صحبت کردن به معنای این است که شما احتمالا فرصتی برای صحبت کردن با دیگر فرانسوی ها ندارید. بنابراین فرصت های را برای خود ایجاد کنید. در مورد آنچه در ذهن شما است بحث کنید.

صحبت کردن با خودتان با زبان  فرانسوی دو هدف دارد. اولین تجربه ، کسب تجربه در صحبت کردن با زبان فرانسه و یادگیری برای درک احساس کلمات در دهان شما است.

دوم این است که افکار شما را در زبان فرانسه تنظیم می کند. این باعث استفاده عملی از دانش شما می شود و به شما نشان می دهد که شما در چه زمینه ای مشکل دارید و باید آن شکاف را پر کنید.

۲- به یک ریتم طبیعی دست پیدا کنید.

با تدریس زبان فرانسه به صورت خودآموز ، خیلی بیشتر به نیازها و خواسته هایتان نزدیک می شوید. در کلاس ، شما ممکن است با یک بسته محدود رو به رو شوید.

از آنجا که شما به تنهایی این کار را انجام می دهید ، این شانس برای شما وجود دارد که تکنیک های مختلف و مفید برای یاد گیری بهتر خود داشته باشید.

داشتن یک روال آموزشی بسیار مهم است ، پس ارزش آن بسته به زمان و تلاش برای ایجاد روشی است که کار می کند.

همیشه اولین قدم برای شما مهم است ، اما هرگز به اندازه ی زمانی که شما آن را به صبح فرانسوی خود می کنید مهم نیست. شما هر روز صبح  زمانی که آماده می شوید یا صبحانه می خورید یا حتی زمانی که جلوی کامپیوتر نشسته اید به یک پادکست گوش بدهید. پادکست هایی که گوش می دهید باید اغلب به موارد خبری وابسته باشند.

فقط مدت محدودی از زمان  خود را برای یادگیری فرانسه انتخاب نکنید ،  همه ی زمان خود را فرانسوی کنید.

اگر شما مایل به رفتن سینما هستید ، یک فیلم فرانسوی را برای تماشا انتخاب کنید. اگر در هنگام کار رادیو گوش می کنید ، به یک ایستگاه فرانسوی گوش کنید. حتی اشکال سنتی مطالعه مانند بررسی متداوم ، می تواند با چیزی که شما از آن لذت می برید ترکیب شود. به پارک ، کافه یا جایی که می توانید استراحت کنید بروید در آنجا هم مطالب فرانسویی را گوش دهید. در حالی که در حال کار کردن هستید ، به درس یا پادکست با زبان فرانسه گوش دهید.

شما نیاز به اهداف خاص دارید که به شما انگیزه بدهد.

شما نیاز به اهداف خاص دارید که به شما انگیزه بدهد.

۳- اهداف خاص خود را  تعیین کنید.

شما نیاز به اهداف خاص دارید که به شما انگیزه بدهد. به عنوان مثال ، ممکن است بخواهید یک کتاب خاص را در فرانسه بخوانید که در حال حاضر امکان پذیر نیست. شما ممکن است یک فیلم خاص بدون زیرنویس را تماشا کنید. این کمک می کند تا به طور دقیق تر وقت خود را صرف یادگیری زبان فرانسه کنید و فهرستی از چیزهایی که شما از آن  لذت می برید را تهیه کنید. بهتر است بتوانید نقاط عطف خود را برای خود تعیین کنید و راه های رسیدن به آن را تشخیص دهید.

یکی از بزرگترین خطر مطالعه زبان به تنهایی و روش خود آموز این است که عادت های بد خود را تقویت کنید.

یکی از بزرگ ترین خطرهای مطالعه زبان این است که عادت های بد خود را تقویت کنید.

۴- خودتان را بررسی و تصحیح کنید.

یکی از بزرگ ترین خطرات مطالعه زبان این است که عادت های بد خود را تقویت کنید.

به عنوان مثال ، اگر شما در حال خواندن تلفظ کلمات با صدای بلند باشید ممکن است صدای خود را ساکت کنید. مجله های مختلف را نگه دارید (یک ایده خوب است) ، با این کار احتمالا برخی از غلط ها و اشتباهات دستوری خود را از دست خواهید داد ، این یکی از بهترین کارها برای یادگیری زبان جدید با دانش خود است. بدون اینکه یک معلم یا شریک کاری را داشته باشید ، بدانید که ممکن است این روش دشوار باشد ، اما غیر ممکن نیست. در اینجا برخی از منابع و تکنیک هایی که به شما کمک می کنند ، وجود دارد.

الف : شما باید از گرامر مطلع شوید و املا را اصلاح کنید.

داشتن یک شریک تبادل زبان برای اصلاح خطاهای شما یک ایده خوب است. اگر شخصی را پیدا کنید که قابل اعتماد باشد و مایل باشد به شما کمک کند ، این عالی است. با این حال ، اگر شما در پیدا کردن کسی مشکل دارید یا اگر بخواهید بیشتر نوشتن خود را اصلاح کنید با توجه به زمانی که فرصت دارید ، Lang-8  بسیار عالی است. شما می توانید ثبت نام کنید ، یک مجله را وارد کنید و با زبان مادری خود آن را اصلاح کنید. چندین مجموعه از ناظران بر روی کار شما نظاره گر هستند و اصلاح متناسب تر را برای شما انجام می دهند  و حتی بیشتر از زمانی که شما با افرادی که در واقع با زبان اصلی فرانسوی  صحبت می کنند برخورد می کنید.

ب : شما باید تمرکز خود را کنترل کنید.

گوش دادن به زبان مادری در ویدیو یا صدا برای تلفظ و لهجه شما خوب است ، اما ممکن است کافی نباشد. اگر قبلا برنامه های صوتی دارید که در آن گوینده یک عبارت را نشان می دهند و در هنگام تکرار مکث می کنند ، استفاده از آن ها احتمالا به مقدار زیادی به شما کمک خواهد کرد. اما در اینجا بهترین راه حل این است که  به محض این که شخص شروع به صحبت کردن می کند ، شما هم همراه با آن ها شروع به صحبت کردن بکنید. در حالت ایده آل ، شما می توانید تقریبا همزمان صحبت کنید ، اما واقعیت این است که احتمالا کمی عقب تر از آن خواهید بود.

ج : شما باید پس از گوینده جملات را تکرار کنید.

تکرار پس از گوینده مانند این که اجازه می دهد تا شما لهجه خود را بیشتر درک کنید و قادر به تقلید آن باشید. از آنجا ، به راحتی می توان به نقطه ای رسید که تقلید اتوماتیک می شود. این ممکن است هنگامی که شما برای اولین بار آن را امتحان کنید عجیب و غریب باشد ، اما یک مهارت است که می تواند آموخته شود. این تمرین بخشی از روش سایه زنی الکساندر آرگوئلس است. در سایه ، همان روش در هنگام راه رفتن به عقب و جلو در خارج اعمال می شود.  هدف پایان دادن به شروع به صحبت کردن به زبان فرانسوی به طور طبیعی و به طور خودکار است که ، با تفکر کمتر و زمان بندی مناسب تشکیل شده است.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

برای شما  رزتا استون زبان فرانسه را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

پرفروش ترین نرم افزار آموزشی در دنیا

محیطی کاملا فارسی

دارای تکنولوژی تشخیص صدا

نرم افزار اندروید و ویندوز در یک پکیج

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

۵-  در مواد آموزشی با کیفیت سرمایه گذاری کنید.

همان طور که مهم است در تحصیلات فرانسوی خود زمان و هزینه را سرمایه گذاری کنید ، مهم است که مایل باشید پول کمی را هزینه کنید. با این حال ، بهترین منابع همیشه گران نیستند.

بهترین منابع برای شما به روش های یادگیری فردی شما و آنچه در دسترس شماست ، بستگی دارد. به طور کلی، Berlitz  قابل اعتماد است ، و انواع رویکرد و موضوعات را پوشش می دهد. همچنین مک کراول هیل تمرین کتاب های کامل را ارائه می دهد و همچنین دارای تمرین ساده ، هدایت شده است. این ها ارزان هستند ، به راحتی در دسترس هستند و محصول انتشارات دانشگاهی است.

مکان عالی برای پیدا کردن این منابع و منابع بیشتر ، کتاب فروشی محلی مورد استفاده شما است. کتاب های نیمه قیمت به طور خاص برای همگی ارزشمند بوده است ، با انتخاب متداول ادبیات فرانسه و مواد مرجع قابل اعتماد می توانید منابع مفید را پیدا کنید. هزینه آن چیزی است که شما برای کتاب های جدید می پردازید. سایت های آنلاین نیز گزینه های مشابهی را ارائه می دهند ، اما ممکن است نتوانید حدس بزنید که چه چیزی  برای شما مفید خواهد بود.

یکی دیگر از گزینه های عالی برای یادگیری خودآموز FluentU است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این است که همیشه نمونه های بسیار خوبی از هر کلمه استفاده می شود. اغلب این نمونه ها از فیلم های واقعی در جهان است. هیچ راهی بهتر از آن برای یادگیری کلمات فرانسوی به طور کامل نیست.

۶- خودتان را در فرهنگ فرانکوفون غوطه ور کنید.

از لحاظ ساختن قسمتی از محیط اطراف خود به عنوان فرانسوی ممکن است به غوطه ور شدن فکر کنید. شما می توانید فیلم های فرانسوی را تماشا کنید ، به موسیقی و رادیو فرانسه گوش دهید ، کتاب ها و مقالات  فرانسوی بخوانید ، غذاهای فرانسوی بخورید و غیره. این رویکرد واضح است و هیچ چیز اشتباهی در آن وجود ندارد.

در حال حاضر ، بدترین سناریو در اینجا این است که شما از مردم فرانسوی و فرهنگ فرانسوی متنفر باشید و فقط زبان را فقط برای ضرورت یاد بگیرید. به یاد داشته باشید ، یک مطالعه نشان داد که ۴۴ درصد از مردم فرانسوی بیش از حد علاقه مند به فرانسوی نیستند. صرف نظر از این ، به یاد داشته باشید که زبان فرانسه دارای تاریخ غنی در جای دیگری است. جستجوی شما برای فرهنگ فرانسوی فقط مختص به مرز سوئیس یا ساحل لاروشل نیست. زبان فرانسه سال ها در هائیتی ، پلینزی ، بخش بزرگی از آفریقا و جاهای دیگر صحبت می شود. نمونه هایی از سخنرانی فرانسوی را به عنوان سخنرانی خارج از شهر پیدا کنید. مطالعه فرهنگ فرانسوی در سایر نقاط جهان پذیرفته شده و سازگاری خواهد داشت که تغییرناپذیری را از قانون به ارمغان خواهد آورد و همچنین بینش جدیدی را به میهن شما به ارمغان می آورد.

فعالیت های خود با یادگیری زبان فرانسه را ترکیب کنید.

فعالیت های خود با یادگیری زبان فرانسه را ترکیب کنید.

۷- فعالیت های خود با یادگیری زبان فرانسه ترکیب کنید.

بگذارید بگوییم شما در تعطیلات آخر هفته خود هستید و گرسنه می شوید. این یک فرصت یادگیری است. پیدا کردن یک ویدیو آنلاین از کسی که توضیح می دهد که چگونه یک ظرف خاص را در فرانسه بخورد به طور شگفت آوری آسان است. فراموش نکنید که یادداشت برداری کنید چندین بار به عنوان یک متن مورد نیاز خود تماشا کنید و سپس تلاش کنید که ظرف خود را بسازید و در هر مرحله  به زبان  فرانسه صحبت کنید. اگر همه چیز خوب پیش برود ، شما یک دستور جدید را آموخته اید و بعضی کلمات را به دایره ی لغات خود اضافه کرده اید. اما اگر شما نیاز به سفارش پیتزا دارید ، هنوز می توانید اطمینان حاصل کنید که برخی از موارد یادگیری جدی فرانسوی را انجام داده اید.

همان رویکرد را می توان برای پروژه های دیگر ، خلاق و یا عملی استفاده کرد. هنر و صنایع دستی ، تعمیرات خانه ، آموزش موسیقی و موارد بیشتر را می توانید به زبان فرانسه پیدا کنید. باز هم  اهداف خاص ، به اطلاعات شما متکی هستند. شما می توانید فعالیت های خود را از دست بدهید ، اجازه دهید غرایز زبانی خود را در حالی که شما در حال انجام چیزی ملموس هستید تقویت کنید. برخی از بهترین راه های یادگیری زمانی انجام می شود که حتی متوجه نمی شوید که این کار را انجام می دهید.

از طریق پیام رسان ها می توانید به غیر از ایجاد دوستان ، راه های جدیدی را برای مطالعه پیدا کنید.

از طریق پیام رسان ها می توانید به غیر از ایجاد دوستان ، راه های جدیدی را برای مطالعه پیدا کنید.

۸- در انجمن های آنلاین عضو شوید.

روش یادگیری شما همیشه برای شما مشخص است ، اما شما هرگز به تنهایی قادر به یادگیری نخواهید بود. گرچه روش ها ممکن است متفاوت باشند ، بسیاری از زبان آموزان با موانعی مشابه مواجه می شوند و خودشان دقیقا از همان سوالات می پرسند.

گسترش روزافزون پیام رسان ها به این معنی است که شما همیشه می توانید یک گروه همکار پیدا کنید تا  در سفر یادگیری خود به زبان فرانسوی به همراه داشته باشید. این لزوما در مورد منابع نیست. ما قبلا در مورد جامعه مفید در Lang-8 برای مثال بحث کرده ایم. این نیز در مورد غوطه وری است. شما سعی کنید خود را در فرهنگ فرانسوی غوطه ور کنید ، اما در انجام این کار شما در حال حاضر در فرهنگ مطالعات زبان غرق شوید.

هزاران نفر از مردم هر روز به زبان فرانسوی به صورت خود آموز زبان فرانسه را یاد می گیرند و برای شناخت این راه ها بسیار مفید است. شما از طریق این پیام رسان ها می توانید به غیر از ایجاد دوستان ، راه های جدیدی را برای مطالعه پیدا کنید ، استرس را کاهش دهید و چشم انداز تازه ای را برای یادگیری ماجراجویانه ای که شروع کرده اید ، به دست آورید.

۹- به غریزه ی فطری خود اعتقاد داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که زبان در مورد معنی است. بسیاری از آنچه که در اینجا پیشنهاد می شود راهی به منظور فراهم آوردن زمینه برای دانش شما است. مهم نیست که تا چه حد لهجه یا گرامر شما مناسب باشد. نکته اینجا این است که به جای کلمات به اندیشه فکر کنیم. واژه ها برای بیان ایده ها وجود ندارد.

وقتی فرانسوی یاد می گیرید ، آنچه که واقعا یاد می گیرید این است که چگونه ایده ها توسط افراد فرانسوی بیان می شوند. با توجه به این موضوع ، ایده هایی که می خواهید بیان کنید ، بسیار مهم است. این به این معنی است که شما در مورد موفقیت خودتان در حال تجدید نظر هستید .این در مورد چند کلمه ای که شما می دانید و چندین کتاب که خوانده اید نیست. این در مورد اینکه آیا شما می توانید صحبت کنید ، بنویسید و درک ایده هایی شما مهم است. هنگامی که شما در حال تلاش برای برآوردن پیشرفت خود و برنامه ریزی مراحل بعدی خود هستید آن را به یاد داشته باشید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

نحوه صحبت کردن اصولی به زبان فرانسوی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

آیا نحوه صحبت کردن اصولی زبان فرانسوی را می توانید یاد بگیرید؟ این مقاله آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا با این آموزش آشنا شوید.

زبان فرانسوی زبانی زیبا و رمانتیک است و در سراسر جهان کشورهای زیادی با این زبان صحبت می کنند. اگر می خواهید فرانسه را یاد بگیرید ، با کلمات و عبارات عملی شروع کنید. کار بر روی سلام کردن ، بیان مودبانه ، معرفی خودتان و دیگر مهارت های مکالمه ساده را شروع کنید. و اگر شما می خواهید کمی مفهومی تر زبان فرانسه را یاد بگیرید ، بیشتر در مورد گرامر زبان و ساختار زبان و تمرین تلفظ خود کار کنید. برای مطالعه به طور موثر فرانسه ، مرتبا مطالبی با زبان فرانسه تهیه کنید ، کتاب های کودکان فرانسوی را بخوانید و مجلات روزانه و روزنامه های ساده را به زبان فرانسوی بخوانید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”pink”]

روش اول نحوه صحبت کردن اصولی زبان فرانسوی: یادگیری کلمات و عبارات مشترک

از آغاز گفتگوها تا پاسداری از مسافران ، گفتن سلام اولین قدم در یادگیری زبان فرانسه است.

گفتن سلام اولین قدم در یادگیری زبان فرانسه است.

۱-  با گفتن عباراتی مانند، bonjour  و bonsoir، salut مردم را دعوت به گوش فرادادن به سخنان خود کنید.

 از آغاز گفتگوها تا پاسداری از مسافران ، گفتن سلام اولین قدم در یادگیری زبان فرانسه است.

   j در bonjour ملایم است؛ این zh صدا یا ترکیبی از sh و j است. فقط n را کم تلفظ کنید. تلفظ حروف در فرانسوی با پشت دهان و بینی بیش از جلوی دهان است.

   Bonjour به معنای روز خوب است و یک روش رسمی تر برای گفتن سلام است. عبارت salut (sa-loo)  برای موارد غیر رسمی به کار می رود مانند hi به زبان انگلیسی.

همچنین بهتر است از bonjour در طول روز استفاده کنید. باید در شب ، بگویید ، bonsoir (bon-swarh)، که به معنای شب خوش است.

Au revoir (ohr-vwah)  شناخته شده ترین راه برای خداحافظی در  زبان فرانسه است.

Au revoir (ohr-vwah)  شناخته شده ترین راه برای خداحافظی در  زبان فرانسه است.

 ۲- برای بیان خداحافظی از عباراتی مانند  au revoir، bonne nuit  یا salut استفاده کنید.

Au revoir (ohr-vwah)  شناخته شده ترین راه برای خداحافظی در  زبان فرانسه است. این عبارت به معنای واقعی کلمه ، به معنی تا زمانی که دوباره یکدیگر را ببینیم است . برای یک عبارت غیر رسمی بیشتر ، شما می توانید از salut استفاده کنید که می تواند به معنای سلام یا بله باشد.

شما همچنین می توانید برای خدا حافظی بگویید bonne nuit” (bon-nwee)، به معنی  goodnightدر زبان انگلیسی است.

الفبای فرانسه را تمرین کنید.

برای یادگیری هرچه بهتر الفبای فرانسه را تمرین کنید.

۳-  الفبای فرانسه  را برای احساس کردن صداها تمرین کنید.

تلفظ صداهای واضح مانند، e، io، a وu به عنوان ah ، eh، ee، oh  و oo و صداهای مخفی  مانند b و c، که bee و see در انگلیسی به نظر می رسد ، و همانندday و say در فرانسه تلفظ می شود.

تلفظ الفبایی به فرانسوی مثل این است ah (a), bay (b), say (c), day (d), eh (e), eff (f), zhee (g), osh (h), ee (i), zhay (j), kay (k), elle (l), em (m), en (n), oh (o), pay (p), koo (q), air (r), ess (s), tay (t), oo (u), vay (v), doo-bluh-vay (w), eex (x), ee-grek, (y), zed (z).”

تمرین الفبای می تواند به شما کمک کند تا بدانید که صدای واضح و صدای مخفی در فرانسه چه کاربردی دارند. این می تواند تلفظ شما را بهبود بخشد ، حتی اگر فقط می خواهید یاد بگیرید چگونه چند عبارت عملی را بیان کنید.

برای یادگیری زبان فرانسه دانستن شماره ها برایتان مفید خواهد بود.

برای یادگیری زبان فرانسه دانستن شماره ها برایتان مفید خواهد بود.

۴-  چگونگی شمارش در فرانسه را تمرین کنید.

این که شما در یک رستوران سفارش می دهید و یا به کسی می گوید که چند ساله هستید ، دانستن شماره ها برایتان مفید خواهد بود. آن را به صورت گام به گام حفظ کنید و هیچ وقت نمیتوانید یک باره تا عدد ۱۰۰۰ حساب کنید. در روز اول تمرین بر روی اعداد ۱تا ۱۰ کار کنید ، سپس از ۱۱ تا ۲۰ کار کنید و بقیه ده رقمی ها را (۳۰، ۴۰، ۵۰، و غیره) در روز بعد حفظ کنید.

اعداد ۱ تا ۱۰ در فرانسوی عبارتند از: un، deux، trois، quatre، cinq، six، sept، huit، neuf،  dix

اعداد این گونه تلفظ کنید uhn (1)، duh (2) ، trwah (3)  ، katerh(4) reh  ، (۵)sank ،(۶( sees ،sept(7) ، weet (8)، nuff (9)، مانند surf به نظر می رسد  dees (10)، .

 

اگر به یک مکان که با زبان فرانسوی صحبت می کنند سفر می کنید ، یاد بگیرید چگونه از سوالات مفید استفاده کنید.

اگر به یک مکان که با زبان فرانسوی صحبت می کنند سفر می کنید ، یاد بگیرید چگونه از سوالات مفید استفاده کنید.

۵- اگر شما یک مسافر هستید عبارات مورد نیاز سفر را یاد بگیرید.

 اگر به یک مکان که با زبان فرانسوی صحبت می کنند سفر می کنید ، یاد بگیرید چگونه از سوالات مفید مانند «آیا به زبان انگلیسی صحبت می کنید؟» یا «دستشویی کجاست؟» در نظر داشته باشید ۲ کلمه مهم برای شما در فرانسه وجود دارد؛ vous برای بیان مودبانه است ، و tu غیر رسمی است. اگر از یک دوست سوال می کنید می توانید ازtu استفاده کنید و از vous برای سوال کردن از شخصی که نمی شناسید ، استفاده کنید.

برای  پرسیدن  سوال آیا شما انگلیسی صحبت می کنید بگویید ،

Parlez-vous anglais?  (par-lay voo ahn-glay). برای نسخه غیر رسمی، از  Parlez-tu anglais?استفاده کنید و این عبارت را اینگونه (parl-tu anglais) تلفظ   کنید.

 اگر شما در یک رستوران هستید ، برای سوال کردن بگویید ،je voudrais  -dray)، zhuh voo) یعنی من می خواهم. به عنوان مثال ،  به خدمتگزار بگویید:

 je voudrais une salade      (zhuh voo-dray oon sah-loo) که به معنی من یک سالاد می خواهم.

   اگر می خواهید در یک محیط غیر رسمی بپرسید ، آیا دستشویی کجاست؟ می گویید:ou sont  ies toilettes  که تلفظ آن عبارت پایین است.

Oo -sohn lay twah-lette

اگر شما نیاز به پیدا کردن توالت در رستوان دارید. یا اگر در یک مهمانی رسمی شام در منزل کسی هستید ، از میزبان بخوانید: Excusez-moi، où est-ce que jeux pe ramesi rafraîchir؟ (eh-skew-zay-mwah، oo ess-kuh zhuh puh muh rah -Fray-sheer)، به این معنی که ببخشید، کجا می توانم از دستشویی استفاده کنم؟

همیشه ازکلماتی مانند لطفا، از شما متشکرم ، استفاده کنید.

همیشه ازکلماتی مانند لطفا و  از شما متشکرم ، استفاده کنید.

۶- همیشه مودبانه درخواست کنید.

کلمات فرانسوی را به خاطر بسپارید و همیشه از کلماتی مانند لطفا ، از شما متشکرم ، استفاده کنید. بهتر است که مودب باشید. اگر شما در حال درخواست یا سفارش چیزی در یک رستوران هستید. همیشه مودبانه درخواست کنید. به یاد بیاورید که ۲ راه برای گفتن شما وجود دارد. به همین ترتیب ، روش های رسمی و غیر رسمی برای گفتن لطفا وجود دارد.

 روش رسمی گفتن لطفا s’il vous plaît است. به عنوان مثال بگویید،

“Excusez-moi, s’il vous plaît, parle-tu anglais?” (eh-skew-zay-mwah, see voo play, parl-too ahn-glay) که به معنی ببخشید ، آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ است.

نسخه رسمی تر لطفا است s’il te plaît (see play play). از دوست خود بپرسید “Je voudrais de l’eau, s’il te plaît” (zhuh voo-dray deh low, see teh play) که به معنی لطفا مقداری آب به من بدهید است.

 (mair-see)  Merci  به معنی تشکر از شما است. وقتی شما می  خواهید بگویید بسیار ممنونم یا خیلی ممنون بگویید:

 Merci beaucoup= (mair-see bow-koo)

 یا Merci bien =(mari-see bee- ehn)

برای گفتن خوش آمدید از jevous en peir استفاده کنید ، که مودبانه تر است یا De rien ( deh ree-ehn ) که کمتر رسمی است ، استفاده کنید.

اگر کسی بپرسد شما در چه حالی هستید ، می توانید پاسخ دهید، Très bien (treh bee-ehn)

اگر کسی بپرسد شما در چه حالی هستید ، می توانید پاسخ دهید، Très bien (treh bee-ehn)

۷- یاد بگیرید چگونه به سوال  شما چطورید؟ پاسخ بدهید.

برای سوال پرسیدن از کسی که چگونه آن ها را انجام می دهند، به زبان فرانسه بگویید :

 (koh-mah tahl-ay voo)= comment allez-vous?

این نسخه مودبانه است؛ جایگزین های غیر رسمی تر عبارتند از:  Comment va-tu?=  (Koh-mah vah-too) همچنین  عبارت:  Ça va؟ (sah vah)  

اگر کسی بپرسد شما در چه حالی هستید ، می توانید پاسخ دهید، Très bien (treh bee-ehn)، که به معنی بسیار خوب است. پاسخ های دیگر عبارتند از pas mal (pah mahl)، که به معنی بد نیستم و Ça va (sah vah)، یا این اتفاق می افتد.

یاد بگیرید چگونه به افراد اسم ، سن و محل زندگی خود  و موارد دیگری را در مورد خود بگویید.

یاد بگیرید چگونه به افراد اسم ، سن و محل زندگی خود  و موارد دیگری را در مورد خود بگویید.

۸ – تمرین کنید در مورد خودتان به دیگران بگویید.

یاد بگیرید چگونه به افراد اسم ، سن و محل زندگی خود  و موارد دیگری را در مورد خود بگویید. برای معرفی خودتان ، بگویید، je m’appelle (zhuh mah-pell)، یعنی نام من …است .

برای سوال کردن  هنگامی که از کسی بخواهید نام خودش را بگوید ، بپرسید:

 comment vous appalez? (vo-vo voo zah-play voo)،

که مودبانه تر است یا «Comment tu t’appelles؟ (Koh-mah too tah-pell)، که غیررسمی است.

  بپرسید Quel ãge as-tu? یا Quel âge avez-vous kell-ozh   ah-vay-voo)    فرم رسمی برای پرسیدن سن کسی است. برای پاسخ دادن، می گویند ، J’ai 18 ans (zhay deez-weet ahn)، که به معنای واقعی کلمه من ۱۸ سال دارم است.

    Où habitez-vous?   و Où habites-tu? به معنی کجا زندگی می کنند؟ . شما می گویند، J’habite à New York, mais je suis de Canada” (zha-beet ah New York, may zhuh swee deh Canada))، یعنی من در نیویورک زندگی می کنم ، اما من اهل کانادا هستم.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”pink”]

برای شما  رزتا استون زبان فرانسه را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

پرفروش ترین نرم افزار آموزشی در دنیا

محیطی کاملا فارسی

دارای تکنولوژی تشخیص صدا

نرم افزار اندروید و ویندوز در یک پکیج

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”pink”]

روش دوم نحوه صحبت کردن اصولی زبان فرانسوی: تقویت مهارت های زبان

یکی از بهترین راه های بهبود تلفظ شما این است که یک سخنران فرانسوی برای تصحیح اشتباهات خود داشته باشید.

یکی از بهترین راه های بهبود تلفظ شما این است که یک سخنران فرانسوی برای تصحیح اشتباهات خود داشته باشید.

۱- تلفظ حرف  R فرانسوی را  تمرین کنید.

گوش دادن به صحبت های فرانسوی ، تمرین و تقلید بهترین راه برای تولید صدایی که در گلو شکل گرفته به جای جلوی  دهان است. به عنوان مثال به زبان انگلیسی ، صدای r در جلوی دهان با لب و دندان ساخته شده است. از سوی دیگر ، در حالی که در فرانسوی R را با کشیدن پشت زبان در نزدیکی صدای ملایم ، تلفظ می کنند.

 یکی از بهترین راه های بهبود تلفظ شما این است که یک سخنران فرانسوی برای تصحیح اشتباهات خود داشته باشید. اگر می توانید شخصی فرانسوی یا کسی که شناختی زیاد و تلفظی روان دارد را پیدا کنید ، از آن ها بخواهید که به شما کمک کنند تا لهجه یتان را بهتر بسازید.

در فرانسه، تمام اسم ها و صفت ها یا مذکر یا مونث هستند.

در فرانسه، تمام اسم ها و صفت ها یا مذکر یا مونث هستند.

۲- با جنسیت کلمه ها  آشنا شوید.  

در فرانسه، تمام اسم ها و صفت ها یا مذکر یا مونث هستند. بسیاری از کلمات که با e به پایان می رسد مونث هستند ، اما به یاد داشته باشید استثناهای زیادی وجود دارد. نکته کلیدی که باید بدانید این است که جنسیت صفت باید با جنسیت اسم منطبق باشد.

  علاوه بر این ، اگر اسم چندگانه باشد ، صفتی که آن را توصیف می کند نیز باید چندگانه باشد. شما می توانید از “Sam est petit,” (Sam eh puh-tee) استفاده کنید. اگر سام و بت ، که دختر هستند ، هم کوتاه هستند ، می توانید بگویید “Sam et Beth sont petites” (Sam aye Beth sohn puh-teet).

اگر خودتان را توصیف کنید ، مطمئن شوید که الزاما با جنسیت شما مطابقت دارد. به عنوان مثال، “Je suis américain” (zhuh sweez-ah-may-ree-keh) مذکر است و “Je suis américaine” (zhuh sweez-ah-may-ree-kenn)  مونث است.

به زبان فرانسه ، از فعل باید استفاده کنید.

به زبان فرانسه ، از فعل باید استفاده کنید.

 ۳-در مورد چگونگی فعل داشتن در فرانسه مطالعه کنید.

 برای استفاده از être (بودن) و avoir (داشتن) می توانید کمی روی مهارت خود کار کنید ، اما این یک جنبه کلیدی از فرانسوی پایه است. به زبان فرانسه ، از فعل باید استفاده کنید تا بگویید من گرسنه هستم و من تشنه هستم. به عنوان مثال ، ترجمه های ادبی “J’ai faim” (zhay feh) “J’ai soif” (zhay swof) من گرسنه هستم  و من تشنه هستم است.

برای اینکه از گرسنگی بپرسید ، از «Avez-vous faim? (ah-vay voo feh) یا As-tu faim? (ah-too feh) استفاده کنید. برای تشخیص اینکه آیا آن ها خواب آلود هستندsommeil (soh-may)  را بپرسید.

فعل داشتن همیشه برای بیان شرایط مانند گرسنگی ، تشنگی و خستگی استفاده می شود. از être  (بودن) برای صفت هایی مانند جنسیت و ملیت استفاده کنید.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”pink”]

برای شما آموزش زبان فرانسه نصرت تصویری نسخه اندروید را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”pink”]

روش سوم نحوه صحبت کردن اصولی زبان فرانسوی: استفاده از تکنیک های مطالعه موثر

فهرست واژگان خود را با سرعت خود تغییر دهید.

فهرست واژگان خود را با سرعت خود تغییر دهید.

۱-لیست های روزانه یا هفتگی یادداشت ها را حفظ کنید.

فهرست واژگان خود را با سرعت خود تغییر دهید. به عنوان مثال ، لیستی از ۱۰ کلمه یا عبارات جدید را هر روز ایجاد کنید یا از یک کلمه تقویم روز استفاده کنید تا یک کلمه جدید به لیست واژگان خود اضافه کنید.

وقتی مطالعه می کنید ، لیست قبلی یا کلمه قبلی خود را بررسی کنید تا آن را تازه نگه دارید ، سپس به موارد جدید بروید.

سعی کنید لیست های مضمون مانند غذاها ، قسمت های بدن و اشیاء خانگی را ایجاد کنید. اگر شما به کشور فرانسه سفر می کنید و می خواهید کلمات واژگان مربوط به تعطیلات را مطالعه کنید ، از سایت https://www.laits.utexas.edu/fi/html/toc/03.html  بازدید کنید.

  

یک کلمه را به زبان فرانسوی در یک طرف فلش کارت و ترجمه آن را در طرف دیگر قرار دهید.

یک کلمه را به زبان فرانسوی در یک طرف فلش کارت و ترجمه آن را در طرف دیگر قرار دهید.

۲-فلش کارت را برای ساخت واژگان خود تهیه کنید.

یک کلمه را به زبان فرانسوی در یک طرف فلش کارت و ترجمه آن را در طرف دیگر قرار دهید. کلمه فرانسوی و ترجمه آن را بنویسید و مرتبا تکرار کنید.

 مشاهده ، نوشتن و صحبت کردن با ترجمه به شدت می تواند به شما کمک کند که دامنه واژگان خود را به خاطر بسپارید.

فیلم های فرانسوی یا مجموعه های تلویزیونی را برای شنیدن و درک زبان یا اجاره یا خریداری کنید.

فیلم های فرانسوی یا مجموعه های تلویزیونی را برای شنیدن و درک زبان یا اجاره یا خریداری کنید.

۳- فیلم ها  و مجموعه های تلویزیونی فرانسوی را تماشا کنید.

فرانسوی به سرعت صحبت می شود ، بنابراین سعی کنید فیلم های فرانسوی یا مجموعه های تلویزیونی را برای شنیدن و درک زبان یا اجاره یا خریداری کنید. شما همچنین می توانید برای فیلم ها در یوتیوب و سایر سرویس های جستجوگر جستجو کنید.

شما ممکن است بتوانید دوبله فرانسوی را برای نمایش های تلویزیونی انگلیسی و فیلم های DVD انتخاب کنید ، بنابراین منوهای صوتی را بررسی کنید.

به دنبال کتاب های کودکان فرانسوی به صورت آنلاین یا در یک کتابخانه باشید.

به دنبال کتاب های کودکان فرانسوی به صورت آنلاین یا در یک کتابخانه باشید.

۴-کتاب های کودکان را به زبان فرانسه بخوانید.

 لغت نامه ها می توانند به ایجاد واژگان شما کمک کنند ، اما باید سعی کنید یاد بگیرید که چگونه از کلمات در متن استفاده کنید. زبان در کتاب های کودک ساده است و تصاویر می توانند به شما کمک کنند که کلماتی را که نمی دانید را حدس بزنید.

 به دنبال کتاب های کودکان فرانسوی به صورت آنلاین یا در یک کتابخانه باشید. شما همچنین می توانید کتاب های الکترونیکی رایگان یا ارزان را بر روی خواننده الکترونیکی یا سایر دستگاه های الکترونیکی خود دانلود کنید.

تمرین کردن چند جمله کوتاه در فرانسه را هر روز انجام دهید.

تمرین کردن چند جمله کوتاه در فرانسه را هر روز انجام دهید.

۵-روزنامه های زبان فرانسه را مطالعه کنید.

 هنگامی که شما  زبان فرانسوی اصلی را متوجه می شوید ، تمرین کردن چند جمله کوتاه در فرانسه را هر روز انجام دهید. آن ها نیازی به پیچیده شدن ندارند ، مخصوصا وقتی که ابتدا شروع به کار می کنید. برای تقویت واژگان خود ، سعی کنید کلمات را به لیست های روزانه یا هفتگی خود اضافه کنید.

به عنوان مثال ، شما ممکن است بنویسید Aujourd’hui c’est dimanche, le 7 Octobre. J’ai déjeuné avec ma cousine. J’ai mangé une salade de poulet, de la laitue, des épinards, des oignons, et des tomates.

ترجمه های آن به این شکل است امروز یکشنبه ، ۷ اکتبر است. من با پسر عمویم قرار نهار داشتم. من یک سالاد با مرغ ، کاهو ، اسفناج ، پیاز و گوجه فرنگی داشتم.

اگر دوستان یا نسبی دارید که فرانسوی صحبت می کنند ، از آن ها بخواهید که مطالب شما را بخوانند و هر گونه خطای آن را تصحیح کنند.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

۱۳ لغت عامیانه که هر زبان آموز فرانسوی باید بداند

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

۱۳ لغت عامیانه که هر زبان آموز فرانسوی باید بداند را هم اکنون در این مقاله بخوانید تا به طور کامل آن را یاد بگیرید و بتوانید آن را در مکالمات خود به کار ببرید.

شاید شما دستور زبان فرانسوی را به خوبی آموخته اید ، اما اصطلاحات فرانسوی یا گاه به گاه فرانسوی به اندازه کافی به روز نیست. یادگیری لغات فرانسوی ساده آسان نیست.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”orange”]

۳ مرحله یادگیری لغات فرانسوی به صورت موثر

مرحله ی اول : یادگیری از منابع مناسب

برای یادگیری محتوای معتبر شما نیاز به کنار گذاشتن کتاب های درسی خود و شروع به یادگیری از روی  نمایش های تلویزیونی ، فیلم های سینمایی و غیره دارید.

مرحله ی دوم: پیدا کردن لغات جدید

شما باید هر کلمه ای را که نمی دانید ، شناسایی کنید. به طور کلی ، شما باید معنی کلمات جدید را از متن پیدا کنید.

مرحله ی سوم :کمک گرفتن از دوستان

شما برای یاد گیری بهتر باید اغلب اوقات با دوستان خود تمرین کنید.

به نظر می رسد مانند بسیاری از کارها، یک گزینه دیگر نیز وجود دارد: FluentU.

FluentU دقیقا برای این مشکل طراحی شده است. FluentU به شما اجازه می دهد  زبان فرانسوی را از فیلم های واقعی در دنیا مانند برنامه های تلویزیونی و ویدیو های موسیقی یاد بگیرید. از آنجا که شما از محتوای معتبر یاد می گیرید ، به طور طبیعی لغات فرانسوی و دستور زبان فرانسوی را به طور طبیعی انتخاب می کنید و به درستی یاد می گیرید.

FluentU چنین محتوایی را در اختیار شما قرار می دهد که با رونوشت های تعاملی و یک پخش کننده ویدیویی برای یادگیری زبان فرانسه طراحی شده است.

۱۳لغت فرانسوی که هر زبان آموز فرانسوی باید بداند.

۱- Bordel

bordel به معنای واقعی کلمه نااهل است. با این حال، این روزها bordel  بیشتر برای توصیف یک ظرف غذا بزرگ استفاده می شود. یک مثال می تواند باشد: Range ta chambre. C’est le bordel.. این یک ظرف سربازی یا مسافرتی است.

۲ -Balle

Balle ، به معنای واقعی کلمه به معنای گلوله است. با این حال ، در همان روز ، توپ به عنوان کلمه عامیانه برای فرانک ها، ارزش پول فرانسه قبل از سال ۲۰۰۲ استفاده شد. و هنگامی که فرانسه به یورو حرکت کرد ، توپ با آن حرکت کرد و هنوز هم گاهی در رابطه با پول استفاده می شود. یک مثال می تواند باشد: J’aime ton pantalon. Merci. Je l’ai acheté au marché pour quinze balles با تشکر من شلوارم را دوست دارم. من آن ها را در بازار با ۱۵ یورو خریدم.

۳- Baraque

کلمه baraque به معنای واقعی کلمه به معنی کمرنگ و یا خانه کوچک ساخته شده از تخته است. با این حال ، به تازگی این اصطلاح برای ارجاع به یک خانه یا به عنوان صفتی برای فردی که واقعا عضلانی است به کار رفته است. به عنوان مثال: On habite dans une grosse baraque avec 10 colocs. We live in a large house with 10 other people. En règle générale, les joueurs de rugby sont plus baraqués que les joueurs de foot. به طور کلی به این معنی است که ، بازیکنان راگبی عضلات بیشتری نسبت به بازیکنان فوتبال دارند.

۴ – BCBG

یکی دیگر از لغات معروف فرانسوی برای preppy است، BCBG  به معنای سبک خوب و شیک است.

۵ – blé

blé به معنای واقعی کلمه به عنوان گندم به زبان انگلیسی ترجمه می شود. با این حال ، به طور شیوه ای آن را تبدیل به یک روش محبوب برای اشاره به پول است. (یکی دیگر از روش های رایج برای اشاره به پول در شرایط عامیانه است). در اینجا یک مثال است: Il gagne beaucoup de blé. او پول زیادی به دست می آورد.

۶ – bobo

bobo در واقع سخنرانی کودک است برای blessure (آسیب). با این حال ، شما متوجه خواهید شد که جوانان معمولا از این اصطلاح استفاده می کنند که به آسیب های جزئی مانند برش ها و کبودی ها اشاره دارد. یک مثال ممکن است: Qu’est-ce qu’il y a؟ J’ai un bobo sur le adv. موضوع چیه؟ من آسیبی روی پایم دارم.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”orange”]

برای شما  رزتا استون زبان فرانسه را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

پرفروش ترین نرم افزار آموزشی در دنیا

محیطی کاملا فارسی

دارای تکنولوژی تشخیص صدا

نرم افزار اندروید و ویندوز در یک پکیج

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”orange”]

۷ –  Bouffer

Bouffer  به معنای واقعی کلمه به معنی پر کردن یا بالون در اندازه بزرگ است. با این حال ، شیوه ی معمولی جایگزین واژه غذا خوردن با Bouffer در سخنرانی روزمره است. و  la bouffe سپس به عنوان یک کلمه دیگر برای غذا استفاده می شود. در اینجا یک مثال است: J’ai trop mangé. J’ai bouffé un steak tartare avec des frites suivi d’une grosse tarte aux pommes.. شما می توانید با خیار و سیب زمینی شروع کنید و از آن لذت ببرید. من خیلی خوردم. من یک تارتار استیک با سیب زمینی سرخ کرده و بعد از آن یک تکه بزرگ سیب را خوردم allé en ville pour acheter de la bouffe.  برای خوردن غذا به شهر رفتم.

۸-Une clope

یک کلمه عامیانه که معمولا مورد استفاده قرار می گیرد Une clope است ، که در پاریس و آرژانتین برای سیگار استفاده می شود ؛  به عنوان مثال: T’aurais pas une clope? آیا شما سیگار دارید ؟

۹ -kiffe

یکی دیگر از اصطلاحات استفاده شده توسط نسل امروز ، که شما ممکن است قبلا معنی آن را نمی دانستید ، واژه kiffe است که برای چیزی شبیه به چیزی دیگر است (آن را به بهترین وجه با یک سرگرمی کار می کند.). با این حال ، اگر شما quelqu’un kiffe، توجه کنید ، این نشان می دهد که شما آن شخص را می خواهید. در اینجا یک مثال می بینیم: Je kiffe faire de la voile. من واقعا از قایقرانی لذت بردم.

۱۰-  mec

کلمه mec هنوز هم یکی دیگر از اصطلاحات عامیانه مورد استفاده است ، و به دوستان و همچنین بچه ها به طور کلی اشاره دارد. به عنوان مثال: Il est beau، ce mec. این پسر خوب است. avec ton mec? آیا شما دوست خود را آوردی؟ نوع دیگری از گفتگوی عامیانه که شما ممکن است در آن قرار داشته باشید ، Verlan است که کلمات فرانسوی اغلب در زبان عامیانه نادرست نوشته شده است.

۱۱- Relou

relou، برای  اجسام سنگین یا مالیات ، که به معنی آزار دهنده یا خشمگین است کاربرد دارد.

 ۱۲-  ouf

ouf به معنای واقعی کلمه فرانسوی ترجمه  شده است و همچنین به معنای دیوانه است fa tr tr (de) ouf hier. در اینجا ‘ouf’ می تواند به عنوان یک صفت، بدون ‘de’ یا به عنوان اسم، با ‘d’ به کار رود.

۱۳- être vénère

و در نهایت ، آخرین حرف ما étre vénère است که بیان می کنیم.در مواقعی که که شما ناراحت یا عصبانی هستید étre vénère کاربرد دارد ، که به معنای واقعی کلمه آزار دهنده است. مثال بسیار ساده: Mathieu est vénère.  متی آزار دهنده است (در اینجا توجه به لهجه های شما اهمیت دارد زیرا به معنای احترام است).

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

۸ سایت برتر برای دوره های آنلاین فرانسه

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

آیا آماده یادگیری با دوره های آنلاین فرانسه هستید؟ آیا به دنبال دوره کامل آنلاین فرانسه هستید؟ دراین مقاله ۸ سایت برتر برای دوره های آنلاین فرانسه را به شما معرفی می کنیم.

شما می توانید ساختار پشتیبانی یک کلاس و مطالعه مستقل آزاد داشته باشید. یا سازمان کتابخوانی و مزایای تکنولوژی پیشرفته را داشته باشید. شما می توانید به راحتی ، و با یک برنامه یادگیری زبان فرانسه با کیفیت که نیازهای خاص خود را دارد ، برنامه یادگیری را داشته باشید. این که شما به پایان موارد مطالعه خود رسیده اید و یا دنبال گام بعدی هستید یا فقط به یادگیری آنلاین تکیه می کنید ، ممکن است این انتخاب مسیر مناسب برای شما مفید باشد.

ما هشت سایت عالی با کیفیت را برای یک دوره آنلاین یادگیری زبان  فرانسه را نشان می دهیم که می توانید با آن شروع به یادگیری کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”turquoise”]

ویژگی های دوره های آنلاین فرانسه

به دوره آنلاین فرانسه خوش آمدید: این دوره ها سرگرم کننده و به راحتی قابل دسترسی هستند . با این وجود ، تمام درس های فرانسه به صورت یکسان ایجاد نمی شوند.

صرف نظر از سطح زبان فرانسه شما ، این دوره ها شامل یک دوره فرانسوی است که در مورد واژگان و دستور زبان یکسان است.

علاوه بر این ، دوره های آنلاین فرانسه نیز باید تمرینات و فعالیت های فراوانی را در اختیارتان قرار دهند تا دانش آموزان فرصتی برای تمرین دادن به مطالبی که در این دوره آموزش دیده اند را داشته باشند. به یاد داشته باشید: بهترین راه پیشرفت در یک زبان ، تمرین آن است. و اینکه چه روشی برای تمرین کلمات تازه یا دستور زبان ، از طریق استفاده از آن ها در فعالیت ها و تمریناتی که مخصوصا برای مطالبی که شما آموخته اید ، در نظر گرفته شده است از اهمیت زیادی برخوردار است.

در حالت ایده آل ، یک دوره آنلاین باید دارای ویژگی هایی باشد که به شما امکان می دهد در چهار حوزه آموزش زبان رشد کنید: این حوزه ها شامل گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن است. البته ، برای پیدا کردن دوره های آنلاین که سخن گفتن به زبان فرانسوی را برای شما امکان پذیرمی کند ، کمی سخت است ، و این کمبود چیزی است که شما می توانید از طریق دیگر ابزارها آن را پر کنید. اما یک دوره آنلاین حداقل ، خواندن ، نوشتن و گوش دادن به فرانسوی  را برای شما امکان پذیر می کند.

۸ سایت برتر برای دوره های آنلاین فرانسه

در اینجا هشت سایت برتر برای یادگیری آنلاین فرانسه با دوره ای کامل را به شما معرفی می کنیم.

۱- FluentU

FluentU

FluentU

در صورتی که قبلا با آن آشنا نبودید ،FluentU  فرانسوی یک راه حل یادگیری الکترونیکی انعطاف پذیر است که به شما امکان می دهد زبان فرانسه را از طریق بهترین فیلم های وب مطالعه کنید. فیلم های ویدئویی مانند ویدیوهای موسیقی واقعی ، تریلر فیلم ها ، اخبار و مذاکرات الهام بخش را می گیرد و آن ها را به درس های یادگیری زبان شخصی تبدیل می کند.

نمایش صفحه به شما اجازه می دهد تا ترجمه ها را به زمان واقعی مشاهده کنید تا بتوانید فیلم ها را همزمان تماشا کنید و فرانسه را یاد بگیرید. برای هر ترجمه ، FluentU  تعاریف درون زمینه و نمونه های عالی ارائه می دهد ، بنابراین می توانید از نوع فرانسوی که ممکن است در مکالمه روزمره بشنوید استفاده کنید و آن ها را به خوبی یاد بگیرید.

از همه مهم تر ، حالت یادگیری FluentU دارای امتحانات برای بررسی درک شما از هر ویدئو است. از آنجا که فیلم ها در فرمت های مختلف و سطوح دشواری در دسترس هستند ، FluentU دارای روش های  بسیار خوبی برای مبتدیان برای یادگیری زبان فرانسه است و پس از آن به حالت اولیه و پیشرفته ادامه می دهد. FluentU به عنوان یک برنامه در فروشگاه های iTunes و Google Play در دسترس است.

۲ FrenchClasses

FrenchClasses

FrenchClasses

FrenchClasses سه دوره آنلاین برای سه سطح فرانسوی ارائه می دهد: مبتدی ، متوسط ​​و پیشرفته. مهم نیست که در چه سطحی از زبان فرانسوی هستید ، FrenchClasses  فرانسوی کلاسی گزینه ای برای شما دارد.

دوره های در FrenchClasses عمدتا براساس درس هایی است که مکالمه صوتی را ارائه می دهند. هر مکالمه صوتی در اطراف یک موضوع خاص مربوط به زبان آموزان فرانسوی را ارائه می دهد.همچنین دارای یادداشت های همراه با تمرکز بر گرامر و واژگان در مکالمه صوتی برای تقویت مفاهیمی که در درس معرفی شدند است. از همه مهم تر، هر درس نیز با تمرینات آنلاین دنبال می شود.

هر درس دارای بیش از ۳۰ ساعت کلاس صوتی است که شما می توانید به عنوان فایل های MP3 دانلود کنید ، بنابراین شما در هر زمان به آن ها دسترسی دارید.

۳- Babbel

Babbel

Babbel

Babbel احتمالا یکی از شناخته شده ترین و گسترده ترین سیستم های یادگیری زبان آنلاین در سراسر جهان است. دوره های Babbel دارای هزینه ای برای پرداخت می باشند ، اما به جای هزینه های تعیین شده در هر دوره ، هزینه اشتراک ماهانه وجود دارد که به تعدادی از دوره های آنلاین دسترسی پیدا می کند. در دوره های آنلاین فرانسه Babbel ، آن ها را در ابتدای یادگیری فرانسوی و درس های سطح متوسط ​​به دانش آموزان ارائه می دهد. علاوه بر آن ، Babbel  دارای تعدادی از دوره هایی است که تمرکز بر پیشرفت یادگیرنده در منطقه مهارت خاص فرانسه مانند گوش دادن و صحبت کردن ، دستور زبان یا اصطلاحات است.

با توجه به ساختار درس های Babbel، برای هر درس طرح خاص متفاوت ارائه شده ، اما بیشتر دوره های ابتدایی و متوسطه ، با گفتگو صوتی همراه با فرصت های گرامر و واژگان ارائه می شود. همان طور که دوره های دیگر تا کنون در این لیست شرح داده شده است ، درس Babbel به دنبال تمرینات برای تقویت مفاهیم آموخته شده است.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”turquoise”]

برای شما آموزش زبان فرانسه نصرت تصویری نسخه اندروید را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”turquoise”]

۴- دانشگاه آتباسکا  ( Athabasca)

دانشگاه آتباسکا  ( Athabasca)

دانشگاه آتباسکا  ( Athabasca)

دانشگاه Athabasca  یک دانشگاه واقعی در آلبرتا کانادا است. در درجه اول دانشگاه های آنلاین است ، Athabasca  طیف گسترده ای از دوره های آموزش زبان را ارائه می دهد ، و در آن ها معمولا حدود ۲۰ دوره برای فرانسه ارائه شده است. و همه این دوره ها به صورت آنلاین ارائه می شوند.

در حالی که هزینه تحصیلات دانشگاهی را می پردازید ، از لحاظ فنی دوره ی تحصیلی را دریافت می کنید. این بدان معنی است که هر دوره مانند یک دوره واقعی دانشگاه تنظیم شده است. اغلب شامل کلاس های تعاملی آنلاین با درس ، تمرین و آزمون ها و همچنین اجزای صوتی و سخنرانی است. علاوه بر این ، دوره ها تعامل دانش آموزان با استاد و دیگر دانشجویان را فراهم می کند.

دوره های پیشرفته Athabasca ممکن است کمی کمتر تعاملی باشند ، اما آن ها بر روی مطالب متمرکز هستند که ممکن است در سایر دوره های آنلاین فرانسه یافت نشود. به عنوان مثال ، شما می توانید مهارت های فرانسوی خاص مانند نوشتن و خواندن ، و حتی دوره هایی در ادبیات و فرهنگ فرانسه را تنظیم کنید.

از همه مهم تر، اگر دانش آموزان علاقمند باشند ، می توانند در دوره Athabasca برای ادامه تحصیل در رشته زبان فرانسه ادامه تحصیل دهند.

۵-  دولت کبک (Government of Quebec)

دولت کبک (Government of Quebec)

دولت کبک (Government of Quebec)

در حالی که فرایند اعمال بسیار قابل توجهی وجود دارد ، دولت کبک دوره های آنلاین رایگان فرانسه برای کسانی که در کبک زندگی می کنند و یا برنامه ریزی برای زندگی در آن جا را دارند ، ارائه می دهد.

اگر شما هیچ وقت رفتن به کبک را برنامه ریزی نمی کنید ، شما هنوز هم می توانید یک تن از تمرینات آزاد و مواد مفید دریافت کنید که دولت کانادا برای هر کسی آن را در اختیار دارد.

دوره های دولتی و مواد آموزشی بهترین راه برای مطالعه یک زبان آکادمیک جدا از یک دانشگاه است ، زیرا آن ها تمایل به آموزش زبان استاندارد به زبان آموزان را قادر می سازد که در محیط های کاربردی و واقعی در دنیای مجازی استفاده کنند.

دوره ها و موارد موجود در این ها برای بسیاری از سطوح فرانسوی زبان وجود دارد و در هر دوره گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن فرصت  و همچنین آزمون ها و تکالیف ارائه می دهد. دوره های رسمی همراه با یک انجمن آنلاین و یک معلم خصوصی برای تمام نیازهای یادگیری زبان فرانسوی خود و همچنین انتخاب گسترده ای از منابع آنلاین از جمله واژه نامه ها ، صرف کردن  فعل ها و مواد مرجع گرامر آنلاین است.

۶- ابتکار آموزشی باز از دانشگاه کارنگی ملون

ابتکار آموزشی باز از دانشگاه کارنگی ملون

ابتکار آموزشی باز از دانشگاه کارنگی ملون

ابتکار یادگیری باز دو دوره رایگان برای مبتدیان در زبان فرانسه به نام Elementary French I  و Elementary French II ارائه می شود. برای این دوره ها ، ابتکار یادگیری باز ، ترکیبی از دوره های آنلاین استاندارد با تعامل چند رسانه ای است.

درس های هر دو دوره در سراسر فیلم های واقعی در مناطق فرانسوی مانند کبک و فرانسه استفاده می شوند. دوره ها شما را از طریق مهارت های اساسی مانند معرفی خود و غذا ، و همچنین دستور زبان فرانسه پوشش می دهند. این موضوعات بیشتر و بیشتر پیشرفته هستند زیرا شما به دوره های بیشتری دسترسی خواهید داشت.

در این دوره ها تمرینات و امتحاناتی در پایان هر دوره برای تقویت  موارد آموزش داده شده وجود دارد.

۷- آلیسون (Alison)

آلیسون (Alison)

آلیسون (Alison)

آلیسون دوره های متعددی برای کسانی که تعجب می کنند چگونه به یادگیری فرانسه ، شروع کنند ارائه می دهد . در مرحله شروع چند گزینه برای دانش آموزان پیشرفته تر ارائه می شود. برای آشنایان پیشرفته تر، مهارت های زبان اصلی فرانسوی را برای زندگی روزمره  در شش دوره برای دانش آموزانی که یادگیری فرانسوی خود را آغاز می کنند ارائه می شود. مهارت های زبان فرانسه را بهبود  می بخشد و حتی یک دیپلم در مطالعات زبان فرانسه برای اثبات صلاحیت شما را در فرانسوی اصلی ارائه می دهد.

برای هر درس ، هر یک از موارد  شامل یک ویدیو با یک موضوع خاص است. پس از آن ، این ویدئو منجر به کشف یک مجموعه خاص از توضیحات واژگان یا دستور زبان می شود. چنین موضوعات گرامری شامل دوره کنونی ، گذشته و آینده در دوره های پایه می باشد.

درس های آنلاین فرانسه که در آلیسون ارائه می شوند ، نسبتا آکادمیک هستند. هر درس شامل یک ارزیابی است ،  و فراگیران برای ارزیابی های لازم برای گذراندن دوره به جواب دهی۸۰ درصد نیاز دارند.

۸- روی فرانسه کلیک کنید. (Click on French)

روی فرانسه کلیک کنید. (Click on French)

روی فرانسه کلیک کنید. (Click on French)

کلیک بر روی فرانسوی یک دوره مجازی برای مبتدیان است که در وب سایت موجود است یا به عنوان یک برنامه برای تلفن همراه است. درس های تعاملی به دانش آموزان اجازه می دهد تا واژگان خود را ایجاد کرده و همچنین از طریق ضبط ویدئو و صوتی فرانسوی معتبر را در تنظیمات آن ببینند. هر درس همچنین شامل توضیحات دستوری با نمونه های عمیق برای کمک به شما در درک کارهای اساسی زبان فرانسوی است.

بهترین ویژگی این دوره ، تعامل آن برای کمک به دانش آموزانی که به طور طبیعی به زبان فرانسه صحبت می کنند است. البته این شامل فایل های صوتی و همچنین معلمان آنلاین است ، به طوری که فراگیران بازخورد فوری دریافت می کنند. این نیز با ابزار ارزیابی مانند آزمون ها همراه شده است.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

۴ ترفند برای مطالعه عملی یادگیری آسان زبان فرانسه

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

این راهنما ۴ ترفند برای مطالعه عملی یادگیری آسان زبان فرانسه رابه شما نشان می دهد. این چهار ترفند روش های مطمئنی برای یادگیری فرانسه هستند.

یادگیری فرانسوی نباید پیچیده ، ترسناک  و دشوار باشد. با روش های مطالعه درست که آن را با شما در میان می گذاریم به نظر می رسد روان بودن در زبان فرانسه خیلی دور از ذهن نیست.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”purple”]

۴ ترفند برای مطالعه عملی یادگیری آسان زبان فرانسه

نگرش مثبت یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در یادگیری زبان خارجی است.

نگرش مثبت یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در یادگیری زبان خارجی است.

۱- تصدیق های مثبت را بپذیرید.

یکی از بزرگ ترین مشکلات برای کسی که شروع به یادگیری زبان فرانسه می کند این است ، که با تجزیه و تحلیل مشکل دارد. اطلاعات بسیار زیادی برای یادگیری  آسان وجود دارد و روش ها ی بسیاری در مورد چگونگی یادگیری آن وجود دارد.

در سراسر جهان بیش از ۲۲۰ میلیون گوینده فرانسوی وجود دارد که این به این معنی است که یادگیری زبان فرانسه امری غیرممکن نیست. مطمئنا ، بسیاری از کسانی که مزیت یادگیری زبان فرانسه را از بدو تولد داشته اند ، آن ها مجبور بوده اند آن را یاد بگیرند. در مورد آن فکر کنید حتی نوزادانی که به طور مداوم توسط افراد فرانسوی زبان احاطه شده اند و برای یادگیری تلفظ درست به آن ها کمک می کنند و به آن ها واژگان را یاد می دهند ، این نوزادان بیش از یک سال برای شروع صحبت کردن ، بیش از دو سال برای ایجاد جملات کوچک و بیش از سه سال برای توسعه مهارت های مکالمه نیاز دارند.

بنابراین به خودتان فشار نیاورید. این نگرش شما را تغییر می دهد و در واقع ، تحقیقات نشان می دهد که نگرش مثبت یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در یادگیری زبان خارجی است.

بنابراین، با این شروع کنید:

تکرار افکار مثبت (بله ، با صدای بلند) در مورد توانایی شما در یادگیری زبان فرانسه ، عباراتی مانند Je peux y arriver! یا Je suis capable! به معنای واقعی کلمه من قادر هستم و من می توانم  را همیشه تکرار کنید.

شما می توانید این کار را قبل از اینکه برای یک جلسه مطالعات فرانسه آماده شوید ، پس از اتمام کار به زبان فرانسه یا هر زمان که هر روز صبح بیدار می شوید ، انجام دهید.

دوم ، شما می خواهید به نقطه ای بروید که در آن شما ، واقعا معتقد هستید شما می توانید آن را انجام دهید. بنابراین اطمینان حاصل کنید که تصدیقات خود را به همان ترتیب تطبیق دهید. چیزهایی را که قبلا آموخته اید ، آن ها را به صورت یک جا با یک نام به طور یکسان نام گذاری کنید ، چه این موضوعات خاص گرامر ، یک دسته از واژگان و یا صدای دشوار به تلفظ است که شما در نهایت بر آن ها تسلط دارید.

ما اغلب در مورد اینکه تا چه حد باید به این موضوع برسیم متمرکز هستیم ، فراموش می کنیم که ما چقدر از قبل آمده ایم.  این تکنیک در همه جا از کلاس های سنتی به دفاتر شرکت های بزرگ برای ایجاد یک محیط مثبت و موفق به کار رفته است. و از آنجا که تنها چند دقیقه بیشتر طول می کشد هر روز ، این یک چیز کوچک است که می تواند تاثیر زیادی در ساخت یادگیری فرانسوی در طولانی مدت داشته باشد.

چیزهایی که در موضوعات مختلف قرار گرفته است را به خوبی بیاموزید.

چیزهایی که در موضوعات مختلف قرار گرفته است را به خوبی بیاموزید.

۲- واژگان و فعل ها را طبقه بندی کنید.

اگر تا به حال وقت مطالعه کتاب های فرانسه را نداشته اید ، احتمالا متوجه شده اید که آن ها به دسته بندی هایی مانند ورزش ، خانه ، حمل و نقل و غیره تقسیم شده اند. دلیل این است که ما واقعا همه چیزهایی که در موضوعات مختلف قرار گرفته است را به خوبی بیاموزیم.

اگر احساس کنید که حساسیت به یادگیری درسی دارید ، هنوز می توانید از مزایای یادگیری سازمان یافته استفاده کنید.

سعی کنید مجموعه ای از لغت ها را بر روی فلش کارت با موضوع لیست کنید. در ابتدا از یک دسته بندی وسیع شروع کنید و سپس آن را به دسته های زیر تقسیم کنید. یک راه خوب برای انجام این کار این است که موضوع وسیع خود را در مرکز صفحه بنویسید و تمام ایده های مربوط به آن را در نظر بگیرید (مانند یک نقشه ذهنی).

به عنوان مثال ، شما می توانید غذا را در وسط صفحه خالی خود بنویسید. شما می توانید با غذا ارتباط برقرار کنید ، میوه ، سبزیجات ، گوشت ، پنیر، ادویه جات ، رستوران ها ، کارد و چنگال و به هر چیز دیگری که می توانید فکر کنید. ساختن لیست از این زیر مجموعه ها ، مجموعه های فلش کارت بسیار متمرکز و موثرتری را ارائه می دهد که از موضوع گسترده تر «غذا» ساخته شده است.

شما مجبور نیستید فقط روی اسم ها تمرکز کنید. سازماندهی کارت های فعل را با موضوع نیز انجام دهید. تم های شما می توانند کلمات مرتبط ، شبیه به موارد فوق ، مانند پختن ، جوشاندن ، پختن و غیره باشد. اما شما احتمالا می خواهید افعال را با الگوهای مشابه ترکیب کنید ، مانند افعال منظم –ir.

با ساختن لیست واژگان و فعل های خود در دسته ها ، مطمئن شوید که بسیار موثرتر یاد می گیرید. علاوه بر این ، مطالعه فلش کارت بر اساس موضوع باعث می شود یادگیری فرانسوی بیشتر قابل درک در حافظه باشد.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”purple”]

برای شما آموزش زبان فرانسه نصرت تصویری نسخه اندروید را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”purple”]

یک زمان را برای مطالعه تنظیم کنید.

برای یادگیری آسان زبان فرانسه یک زمان را برای مطالعه تنظیم کنید.

۳- یک زمان را برای مطالعه تنظیم کنید.

موسیقی دانان این روش را بهترین راه می دانند. وقتی که من برای اولین بار شروع به نواختن گیتار کردم ، معلم من به من گفت: گیتار را پنج دقیقه صبح ، پنج دقیقه بعد از ظهر و پنج دقیقه قبل از خواب بنوازید. هرچه بیشتر طول بکشد فقط من را اذیت می کند و مرا دلسرد می کند.

پس از یک ماه از انجام این کار ، همان طور که من پیشرفت کردم ، پنج دقیقه به طور طبیعی به ۱۰ دقیقه تبدیل شد ، سپس ۱۵ و حتی ۲۰ ، تا زمانی رسید که من شروع به تمرین  چند ساعته کردم.

این روش برای زبان فرانسه هم همین طور است. هر چه بیشتر در جلسات مطالعاتی کوچک و قابل کنترل پیشرفت کنید ، شما دل سرد نمی شوید و تمرین شما به طور طبیعی طولانی تر خواهد شد.

خب این متود چطور کار می کند؟ شما سعی کنید سه بار در روز ۱۰ دقیقه ای مطالعه کنید. صبح به مدت ۱۰ دقیقه تمرکز بر واژگان ، ۱۰ دقیقه در بعد از ظهر برای یادگیری افعال و ۱۰ دقیقه قبل از خواب را برای تلفظ اختصاص دهید. پیدا کردن ۱۰ دقیقه اضافی در طول روز برای ما زمانی که قصد یادگیری جدی را داریم آسان است.

به یاد داشته باشید ، یادگیری فرانسوی یک ماراتن است. حتی دانش آموزان با انگیزه می توانند گاهی اوقات دل سرد شوند. واقعیت این است که یادگیری هر مهارت جدید ، به ویژه یادگیری زبان ها با اندازه گیری عادت های مطالعه خود با تکیه ی بر پیشرفت به طور طبیعی ، شما باید انگیزه خود را بالا نگه دارید.

تنظیمات زندگی روزمره خود را به زبان فرانسه تغییر دهید.

تنظیمات زندگی روزمره خود را به زبان فرانسه تغییر دهید.

۴-  فرانسوی را بخشی از زندگی روزمره تان قرار دهید.

ضروری است که فرانسه را به زندگی روزانه خود اضافه کنید ، شما می توانید همین کار را انجام دهید تا یادگیری فرانسوی آسان شود.

تنظیمات زندگی روزمره خود را به زبان فرانسه تغییر دهید.

آیا گوشی خود را در طول روز بررسی می کنید؟ تنظیمات زبان تلفن را به زبان فرانسه تغییر دهید (فقط مطمئن شوید که به یاد داشته باشید که چگونه آن ها را در موارد اضطراری تغییر دهید.

شما همچنین می توانید FluentU را بر روی  تلفن خود برای لذت بردن ، یادگیری زبان فرانسوی در هر زمان از روز دانلود کنید . FluentU تریلر های ویدیویی مانند فیلم های ویدئویی فرانسه ، موزیک ویدئو ها ، آگهی های خنده دار و موارد دیگر را فراهم می کند که با ابزار یادگیری زبان مانند سوابق یادداشت ها قابل کلیک و تست های ساخته شده در آن همراه شده است.

به این ترتیب ، شما به طور فعال فرانسه خود را در حالی که جذب زبان و فرهنگ معتبر آن شده اید یاد می گیرید. شما می توانید در تعطیلات یا سفر ، ناهار ، قبل از خواب یا هر زمان دیگر یک فیلم ویدئویی را در دستگاه iOS یا Android خود تماشا کنید.

برای یادگیری وحفظ واژگان فرانسوی در ذهن خود در طول روز از یادداشت های چسبنده در اطراف خانه خود استفاده کنید. این،  به نوبه خود ، به شما کمک خواهد کرد که انگیزه یادگیری زبان فرانسه در شما بیشتر شود.

یکی از آخرین چیزی که برای یادگیری آسان  بهتر مناسب است ، این است که  به خود یادآوری کنید که چرا من فرانسوی را یاد می گیرم ، می توانید سفر خیالی را برای خود برنامه ریزی کنید ، حتی اگر نمی توانید بلیطی را بخرید. فقط پنج دقیقه در روز را صرف فکر کردن به سفر و جاهایی که می خواهید بروید و کسی  که می خواهید ملاقات کنید و چه چیزی می خواهید یاد بگیرید بکنید. تصور خود در یک کافه در پاریس با صحبت  کردن با دوستان قدیمی به شما  یادآوری می کند که فرانسوی سخت نیست … در واقع ، یادگیری باید سرگرم کننده باشد.

این تغییرات کوچک اما قابل توجهی را در زندگی شما در برمی گیرد که بسیار ساده تر از پیدا کردن تمام بخش های اضافی در برنامه شما برای تمرین فرانسوی است. همچنین می تواند کل روز خود را به یادگیری فرانسه اختصاص دهید.

اگر فقط یک ایده از این مقاله را بردارید ، نوع  نگرش شما تاثیر بزرگی در موفقیت شما در یادگیری زبان فرانسوی خواهد داشت.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

مراحل الهام بخش برای ایجاد انگیزه در یادگیری زبان فرانسوی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

مراحل الهام بخش برای ایجاد انگیزه در یادگیری زبان فرانسوی را هم اکنون در این مقاله بخوانید تا بتوانید به طور کامل از آن استفاده کنید.

انگیزه یادگیری زبان فرانسه به سادگی نیست و شما باید انگیزه یادگیری زبان خود را پرورش دهید. شما باید راهی برای ادامه کار در آن ساعات کاری که برای شما کار می کند پیدا کنید. خوشبختانه ، این در واقع بسیار ساده تر از آنچه که ممکن است فکر کنید ، به دست می آید.

هشت مرحله زیر کمک خواهد کرد که شما دقیق تر  مطالعه کنید ، به طوری که حواهید فهمید تمرین فرانسوی چیزی به نفع شماست.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”mulled-wine”]

مراحل الهام بخش برای ایجاد انگیزه در یادگیری زبان فرانسوی

شما می دانید که یادگیری فرانسه زمان و تلاش فراوانی نیاز دارد. در حقیقت ، L’Alliance Française (اتحاد فرانسه) توصیه می کند ۳۶۰ ساعت مطالعه فرانسوی برای رسیدن به سطح متوسط ​​داشته باشید.

در حالی که این ممکن است، در عمل ، مانند یک تعهد به نظر برسد. این مثل کار کردن یک کار تمام وقت برای نه هفته به عنوان یک یادگیرنده زبان است. پس چگونه می توانیم از ناامید شدن فرار کنیم؟ چگونه ما انگیزه ماندن در یادگیری زبان فرانسه را دشته باشیم؟

۱- اهداف واقع بینانه را برای یادگیری فرانسوی خود تنظیم کنید.

فوق العاده است که در مورد تسلط فرانسوی رویایی بمانید و روزی که قادر خواهید بود بدون هیچ زحمتی به زبان فرانسه صحبت کنید ، اجازه ندهید که خودتان بیش از حد به آن دست پیدا کنید و سپس ناتوان شوید یا ناامید شوید. زمانی که ما اهداف بیش از حد زیادی را در یک زمان قرار داده و یا سعی می کنیم به سرعت با موضوع های دشوار مقابله کنیم این اتفاق می افتد.

راه حل چیست؟ با بخش های کوچک شروع کنید. یک هدف یادگیری فرانسه را در یک زمان تنظیم کنید. هنگامی که این هدف را انجام می دهید ، می توانید هدف دیگری را تنظیم کنید. و پس از آن یک هدف دیگر را تنظیم کنید.

اهداف خوب یک فرمول ساده را دنبال می کنند. آن ها خاص (Specific)، قابل اندازه گیری (Measurable)، قابل دستیابی (Attainable)، مرتبط (Relevant) و زمان محدود (Time-bound)هستند. این S.M.A.R.T.  یک مفهوم مدیریت زمان ایجاد شده توسط پیتر دراکر(Peter Drucker) است.

به عنوان مثال ، شما می توانید با هدف حفظ تمام صرف کردن فعل های حال از être (شدن) در (یک ماه) شروع کنید. هدف این است:

خاص (Specific): این بسیار به هم پیوسته است و نقطه پایانی روشن دارد.

قابل اندازه گیری (Measurable): شما می توانید به راحتی قبل ، در طول و پس از مطالعات خود خودتان را آزمایش کنید تا ببینید چه تعداد از دانش آموزان را می شناسید.

قابل دستیابی (Attainable): این یک هدف واقعی است و وابسته به عوامل خارج از کنترل شما نیست.

مرتبط (Relevant): شما قطعا نیاز به دانستن صرف کردن  فعل ها برای برقراری ارتباط در فرانسه دارید.

محدودیت زمانی (Time-bound): شما یک مهلت یک ماه را تعیین کرده اید.

اهداف شما در طول زمان تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال ، آنچه که قابل دستیابی و مرتبط با آن است ممکن است در حال حاضر قابل دسترس و مناسب نباشد.

اگر شما در یک هدف قرار بگیرید ، این کاملا درست است. وقت آن است که ارزیابی کنید. آیا شما زمان کمتری را به خودتان اختصاص دادید؟ آیا هدف خیلی فشرده بود؟ آیا هدف خسته کننده بود؟ اگر آن را برای شما کار نمی کند ، آن را تغییر دهید.

۲- پیشرفت خود را پیگیری کنید و به خودتان پاداش بدهید.

در کنار برنامه ریزی هدف ، پیگیری هدف نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حالی که همه چیز خوب است و به اهداف خود می رسید ، پیشرفت شما مستند سازی آن ها را واقعی می سازد و باعث می شود تا آن ها بیشتر پاسخگو باشند.

مانند تنظیم هدف ، پیگیری نیز آسان است. به سادگی یک نوت بوک دریافت کنید و اهداف هفتگی (یا دو هفته ای یا ماهانه) خود را در داخل آن بنویسید. همان طور که آن ها را تکمیل کرده اید ، آن ها را چک کنید یا آن ها را متوقف کنید. یکی از بهترین قسمت هایی که در مورد دستیابی به یک هدف است ، گرفتن آن از لیست خود است ، زمانی که شما آن را انجام می دهید.

علاوه بر این ، هیچ چیزی رضایت بخش تر از نگاه کردن به تمام اهداف خود از بین بردن موانع و دیدن همه برنامه هایی که توسط شما انجام شده وجود ندارد. در حقیقت ، ردیابی پیشرفت اهداف فرانسوی شما انگیزه شما را افزایش می دهد ، زیرا در طول زمان ، نشان می دهد که چقدر سخت کار و تعهد شما را به فرانسه سرمایه گذاری کرده و برای ادامه دادن شما الهام بخش است.

این می تواند یک یادآوری مفید باشد اگر شما در حال حاضر در یک موضوع دشوار فرانسه گیر کرده و نیاز به افزایش اعتماد به نفس کمی دارید.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”mulled-wine”]

برای شما آموزش زبان فرانسه نصرت تصویری نسخه اندروید را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”mulled-wine”]

۳- در Spurts مطالعه کنید.

باور کنید یا نه ، Spurts  یک منبع بزرگ انگیزه است. از سوی دیگر سخت ترین قسمت هر سفر یا انجام کار آغاز می شود و ادامه آن آسان تر و آسان تر می شود.

فرانسه را در ساعت های پایانی مطالعه نکنید. این فقط منجر به خستگی و بی انگیزگی می شود. در عوض ، ما توصیه به یادگیری زبان فرانسه در Spurts  را داریم. با چند جلسه کوتاه شروع کنید تا زمانی که شما نیرویی ایجاد کنید.

در حقیقت ، ما می خواهیم هر روز یادگیری فرانسوی را در نظر بگیریم. در حالی که ممکن است همه این کار را نکنند ، ​​۲۰ دقیقه در روز بهتر از یک جلسه مطالعه سه ساعته در هر دو هفته است. علاوه بر این ، اگر می خواهید زمان بیشتری را اضافه کنید ، می توانید زمان بیشتری را اضافه کنید ، اما توصیه می کنیم از بین ۴۰ دقیقه تمرین های آموزشی برای درک ذهن و استراحت و فرصتی برای هضم اطلاعات استفاده کنید.

عدم انطباق موجب شکست هر نوع یادگیری می شود. صادقانه بگوییم ، با انجام یک جلسه مطالعاتی فرانسوی در هر ماه ، امکان یادگیری زبان وجود ندارد. حتی یک بار در هفته ممکن است خیلی کم باشد. شما وقت بیشتری را برای بازبینی و بازخوانی صرف می کنید تا در حقیقت مطالب جدید را یاد بگیرید.

۴- زمان مرده را به زمان فرانسه تبدیل کنید.

در حال حاضر شما فکر می کنید ، اغلب وقت ندارید که به مطالعه فرانسوی بپردازید ؟

منظورمان این نیست که بی ادب باشیم ، اما عدم داشتن وقت ، بهانه ای برای یاد نگرفتن نیست. در واقع ، ما می خواهیم استدلال کنیم که شما وقت دارید ، فرانسوی را  یاد بگیرید ، مهم نیست که برنامه شما چقدر پر مشغله است. شما باید از آنچه که “زمان مرده” نامیده می شود استفاده کنید.

زمان مرده شامل تمام آن دقیقه ها در طی رفت و آمد شما در حمل و نقل عمومی ، نشستن در اتاق های انتظار و یا صرف غذا به تنهایی ، جایی که شما از نظر فنی مشغول می شوید ، اما هنوز قادر به انجام یک کار کوچک و آرام هستید است.

تبدیل دوره مرده به زمان فرانسوی فقط به تمرین بیشتر زبان کمک نمی کند. این همچنین به شما یاد می دهد که یادگیری فرانسوی خود را اولویت بندی کنید و ببینید که تبدیل شدن به یک استاد فرانسوی ساعت ها و ساعت ها طول می کشد. این برای انگیزه شما برای یادگیری زبان فرانسوی بسیار عالی است ، زیرا تسلط شما بیشتر در دسترس خواهد بود.

انگیزه به یادگیری فرانسوی

بدون نیاز به خواندن یک دفترچه فرانسه در اطراف فقط برخی از برنامه های یادگیری فرانسوی را در تلفن خود دانلود کنید. FluentU یک دوره آموزشی مفید است زیرا روش یادگیری همه جانبه را بدون توجه به جای آن فراهم می کند. FluentU  فرانسوی را با تریلرهای ویدیویی مانند فیلم های ویدئویی واقعی ، فیلم های موسیقی ، گفتگوهای الهام بخش به شما یاد می دهد که به درس های شخصی زبان تبدیل شده است.

هر ویدیویی با زیرنویس های فرانسوی تعاملی همراه است ، بنابراین می توانید برای تماشای کلمات جدید یاد بگیرید. وقتی آن را تماشا می کنید ، آزمون ها و مرتبا در هر ویدیو ساخته شده است تا به شما یادآوری آنچه را آموخته اید کمک کند.

FluentU  یکی از روش های انگیزشی برای تمرین فرانسوی است ، نه تنها به دلیل تماشای ویدئوهای سرگرم کننده ، بلکه همچنین به دلیل اینکه شما در حال یادگیری زبان فرانسه در حقیقت از زبان مادری خود استفاده می کنید.

FluentU  یکی از روشهای انگیزشی برای تمرین فرانسوی است

FluentU  یکی از روش های انگیزشی برای تمرین فرانسوی است

۵ – گرامر زبان فرانسه را به یاد داشته باشید.

یکی از بزرگترین عوامل دلسردکننده هنگام یادگیری زبان فرانسوی ، دستور زبان است. گاه ممکن است پیچیده شود و حتی ممکن است به نظر برسد که  استثناهای زیادی وجود دارد.

با این حال ، به جای آن که زبان گرامری فرانسوی خود را پایین بیاورید ، روح خود را (و دانش خود) با این تقسیم کردن بخش های مفید تقویت کنید.

    جنسیت فرانسوی به نظر می رسد کاملا تصادفی است. اما چگونه می توانید بدانید که یک جدول (table une)  مونث است و یک کتاب (un livre)  مذکر است؟ خوشبختانه ، با استفاده از الگوهای طراحی شده ، اغلب می توانید جنسیت اسم را با پایان دادن به آن پیش بینی کنید.

در حالی که این ۱۰۰٪ از زمان ممکن نیست ،  این ترفند باعث می شود که حرکت به جنسیت در زبان فرانسه آسان تر شود.

    طبق نظر Ethnologue، تا آنجا که ۲۷ درصد از زبان فرانسوی در حروف الفبا به زبان انگلیسی یکسان است یا تقریبا یکسان هستند ، زیرا زبان ها دارای یک لغت هستند. این درصد ممکن است خیلی زیاد به نظر برسد ، اما آن را با یک زبان مانند عربی یا ماندارین مقایسه کنید که تقریبا شباهتی با زبان انگلیسی ندارد و ۲۷٪ یک دارایی بزرگ است.

    تلفظ اشکال مختلف فعل اغلب راه ساده تر از املای آن ها است. به عنوان مثال ، پایان های منظم کنونی فعلی برای فعل های -er برای  j، tu، il، elle، on، ils  و elles شکل می گیرند ، حتی اگر پایان های آن ها به صورت متفاوتی نوشته شده باشد.

انتهای معمول زمان فعلی برای افعال همه همگی برای je، tu ، il، elle  و در فرم ها، حتی اگر انتهای آن ها نیز به صورت متفاوتی نوشته شده باشد ، تلفظ می شوند.

۶- چیزهایی را که دوست دارید یاد بگیرید.

ساده ترین راه ایجاد انگیزه برای یادگیری زبان فرانسه ، استفاده از مواد آموزشی مورد نظر شما است.

و ساده ترین راه این است که آنچه را که دوست دارید در زندگی روزمره خود انجام دهید و آن را فرانسوی کنید.

آیا دوست دارید ویدیوهای YouTube تماشا کنید؟ نظرتان درباره پادکست ها چطور است؟ پادکست های جذاب را در فرانسه دانلود کنید. اگر خواندن را دوست دارید ، سعی کنید با کتاب های فرانسه کار کنید یا از طریق برخی از صفحات فرانسوی جستجو کنید.

و اگر کلاس ها یا کتاب های درسی را دوست ندارید ، لازم نیست از این به عنوان روش یادگیری استفاده کنید تا بتوانید فرانسوی را یاد بگیرید.

۷- یک دوست فرانسوی داشته باشید.

سخنرانی فرانسوی با دیگران به خودی خود ، انگیزه خوبی برای بهبود و یادگیری است. در حقیقت ، هیچ احساس بهتر از داشتن خود در یک مکالمه واقعی فرانسه وجود ندارد.

اما اگر شما هنوز سخنران فرانسوی پیشرفته نیستید چگونه می توانید با سخنرانان فرانسوی صحبت کنید؟

 در ابتدا فقط اصول اولیه را فرا بگیرید (اسم من … است )(من در… زندگی می کنم) اما کشیدن این مکالمات از کتاب درسی و زندگی واقعی با زبان مادری آن ها را بسیار مبهم و معنی دار می کند.

بنابراین اکنون سوال بزرگ این است: چگونه دوستان فرانسوی را پیدا کنید؟

ساده ترین راه برای دیدار با زبان مادری فرانسوی و تمرین با آن ها  با استفاده از ابزار تبادل زبان مانند iTalki یا Tandem است. به سادگی ثبت نام کنید و یک زبان مادری بخوانید که دوستانه به نظر می رسد ، دارای منافعی مشابه با شما و مطالعه زبان مادری شماست. این مودبانه است که نیمی از زمان صحبت کردن در زبان مادری شما و نصف آن با زبان فرانسه باشد.

استفاده از ابزار تبادل زبان مانند iTalki یا Tandem

استفاده از ابزار تبادل زبان مانند iTalki یا Tandem به زبان آموزان کمک می کند.

اگر شما مکالمات شخصی را ترجیح می دهید ، به یک باشگاه فرانسوی در شهر خود ملحق شوید تا با دیگر سخنرانان فرانسوی و زبان آموزان ملاقات کنید. این را می توان در وب سایت هایی مانند Meetup انجام داد ، جایی که ساعت های مکالمه ی فرانسه را در شهر شما و یا در مکان های نزدیک پیدا کنید.

۸ -به جایی که فرانسوی صحبت می کنند سفر کنید.

وقت آن است که پاداش هایی از مکان های فرانسوی خود را با صحبت کردن فرانسوی بدهید.

واضح ترین توصیه این است که سفر به یک کشور یا منطقه فرانسوی داشته باشید. به عنوان مثال ، شما می توانید به کبک یا فرانسه یا یک کشور در کارائیب یا آفریقا سفر کنید. با این حال ، بهتر است در یک دوره و یادگیری فرانسه در یک شهر مانند لیون ثبت نام کنید.

اگر شما نمی توانید سفر کنید؟ یکی دیگر از راه حل آسان پیدا کردن یک رستوران فرانسوی در شهر خود است تا  فرانسه خود را در آنجا اجرا کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

چگونه می توانید به یک مترجم فرانسوی تبدیل شوید؟

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

چگونه می توانید به یک مترجم فرانسوی تبدیل شوید؟ این مقاله آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا به نحو احسن با این آموزش آشنا شوید.

ما به شما نشان می دهیم چگونه می توانید دانش فرانسوی خود را برای ساختن یک حرفه هیجان انگیز و پویا به کار بگیرید. ما ۶ مرحله را برای موفقیت حرفه ای با شما به اشتراک می گذاریم و به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.

شور و شوق فرانسوی می تواند شما را به یک مترجم حرفه ای در فرانسه ترجمه کند. ترجمه فرانسوی یک انتخاب شغلی عالی است.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”pink”]

فرانسوی در سازمان ملل

فرانسوی نقش مهمی در سازمان ملل ایفا می کند. فرانسوی به عنوان یکی از زبان های کار سازمان ملل متحد است و یک زبان قدرتمند دیپلماسی است. وقتی می گوییم زبان کار ، منظور این است که این یکی از شش زبان برای کسب و کار رسمی در سازمان ملل است. بنابراین ، سازمان ملل متحد مسیرهای شغلی برای مترجمان ، از جمله مترجمان (مترجمان کلامی) ، سردبیران ، اصطلاحات (مترجم واژگان تخصصی یا فنی) و اصلاحگران ارائه می دهد.

فرانسوی به عنوان یکی از زبان های کار سازمان ملل متحد یک زبان قدرتمند دیپلماسی است.

فرانسوی به عنوان یکی از زبان های کار سازمان ملل متحد یک زبان قدرتمند دیپلماسی است.

چگونه می توانید به یک مترجم فرانسوی تبدیل شوید؟

همچنین به لطف پروتکل هایی مانند حداقل استانداردهای چند زبانه وب سایت های سازمان ملل متحد ، سازمان ملل متحد اطمینان می دهد که تمام شش زبان رسمی در ارتباطات خود به طور مساوی نشان داده شده باشد. اگر علاقه مند به تبدیل شدن به یک مترجم فرانسوی در سازمان ملل باشید ، از سایت سازمان ملل متحد دیدن کنید.

در سراسر جهان دولت های زیادی به طور مرتب از مترجمان فرانسوی استفاده می کنند.

استفاده از مترجمان فرانسوی فقط به سازمان ملل محدود نمی شود. بسیاری از دولت های دیگر همچنین از مترجمان فرانسوی استفاده می کنند.برای پیدا کردن فرصت های محلی برای مترجمان فرانسوی ، از ادارات دولتی ، ایالت های ولایتی ، ایالتی یا فدرال بازدید کنید. زبان فرانسوی دارای رشد جمعیتی چشمگیر در این قرن است.

فرانسه دارای بالاترین میزان تولد در اروپا است. اما این در مقایسه با تعداد بالقوه سخنرانان فرانسوی که در قرن حاضر در آفریقا متولد می شوند ، است. به این واقعیت اشاره دارد که در پنج قاره به زبان  فرانسه صحبت می کنند. نیازی به گفتن نیست ، زبان فرانسوی هرگز در هیچ جا از بین نخواهد رفت.

بسیاری از دولت های دیگر همچنین از مترجمان فرانسوی استفاده می کنند .

بسیاری از دولت های دیگر همچنین از مترجمان فرانسوی استفاده می کنند.

آیا می خواهید مطمئن شوید که مهارت های فرانسوی شما در این زمینه متنوع قابل فروش است؟ فیلم های معتبر فرانسوی را در FluentU بررسی کنید. شما زبان فرانسوی را از طیف وسیعی از مناطق در داخل و خارج از فرانسه ، در همه انواع ویدیوها از آگهی های تلویزیونی تا سخنان الهام بخش برای گزارش های خبری خواهید شنید. به علاوه ، هر ویدیویی با زیرنویس های تعاملی می آید ، هر کلمه ای را برای تعریف فوری انتخاب کنید و سایر ویدیوهایی را داشته باشید ، ببینید که چگونه در هر زمینه از آن ها استفاده می شود.

فیلم ها توسط سبک و سطح سازمان یافته ، از جمله دو سطح پیشرفته و ابتدایی دسته بندی شده است. از همه مهم تر، شما می توانید این تمرین فرانسوی سرگرم کننده و همه جانبه را در برنامه iOS FluentU و آندروید دریافت کنید.

ابزارهای تجارت برای مترجمان حرفه ای چیست؟

پیشرفت فناوری بسیاری از جنبه های ترجمه را آسان تر ساخته است. نه تنها این ابزار فوق العاده محبوب است ، آن ها از بیشتر مترجمین حرفه ای انتظار می رود.

اگر یک متن بزرگ برای ترجمه دارید؟ اطمینان حاصل کنید که از Trados استفاده می کنید.

اگر شما مجبور به انتخاب یک قطعه نرم افزاری برای انجام کار ترجمه باشید ، SDL Trados  باید مناسب باشد. در بسیاری از پست های شغلی در سایت های ترجمه ، مشتریان به صراحت تجربه Trados را درخواست خواهند کرد.

در سایت های ترجمه ، مشتریان به صراحت تجربه Trados را درخواست خواهند کرد.

در سایت های ترجمه ، مشتریان به صراحت تجربه Trados را درخواست خواهند کرد.

یک مترجم حرفه ای می تواند آن را در عرض چند ساعت به اتمام برساند و در صورتی که  روز بعد آن را بررسی کند ،  آن ها می توانند در دو روز کاری تحویل دهند.

اما چه اتفاقی می افتد زمانی که ترجمه ۵۰۰ صفحه داشته باشید؟ ترجمه کلمه به کلمه زمان گیر است. بنابراین Trados متون متنی را به رسمیت می شناسد و یک ترجمه خودکار را ارائه می دهد. شما فقط باید بررسی کنید و از ABBYY FineReader  برای تبدیل تصاویر اسکن شده به اسناد قابل ویرایش استفاده کنید.

ABBYY FineReader

سناریو دیگر که مترجمان با آن مواجه هستند . ترجمه یک تصویر به متن است. به عنوان مثال ، کسی می تواند یک تصویر اسکن شده از گواهی تولد خود را به شما بدهد. چنین سندی حاوی عناصر متن و طراحی است که باید در ترجمه گنجانده شود. شما می توانید با استفاده از ABBYY FineReader، تصاویر را در فرمت JPG بارگذاری کنید و یک سند قابل ویرایش Word مایکروسافت را ایجاد کنید که تصاویر را به متن تبدیل می کند. باز هم ، همه ی کاری که  شما باید انجام دهید ویرایش کردنی ساده  است.

با استفاده از ABBYY FineReader، تصاویر را در فرمت JPG بارگذاری کنید و یک سند قابل ویرایش Word مایکروسافت را ایجاد کنید

با استفاده از ABBYY FineReader، تصاویر را در فرمت JPG بارگذاری کنید و یک سند قابل ویرایش Word مایکروسافت را ایجاد کنید.

Microsoft Publisher  و  Adobe Illustrator

اگر ترجمه شما شامل بسیاری از طراحی ها و جداول است ،  Microsoft Publisher  و  Adobe Illustrator گزینه های عالی برای ترجمه هستند.

مایکروسافت ورد می تواند ترجمه های عالی و طراحی شگفت آور دقیق را با توجه به توابع جدول آن انجام دهد ، اما گاهی اوقات ترجمه متن کمی و طرح های زیادی را شامل می شود. در این مورد ، Microsoft Publisher  و  Adobe Illustrator گزینه های عالی هستند.

به عنوان مثال ، مشتری ممکن است بخواهد یک بروشور گردشگری را ترجمه کند. مطمئنا ، شما می توانید آن را در Word انجام دهید ، اما گاهی اوقات ناشر تمام ویژگی های طراحی را ارائه می دهد. مانند ABBYY FineReader، Adobe Illustrator  همچنین به شما اجازه می دهد تا تصاویری از کلمات را به متن تبدیل کنید . شما می توانید شکل های قابل ویرایش را بر اساس عناصر طراحی در سند ایجاد کنید.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”pink”]

برای شما  رزتا استون زبان فرانسه را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

پرفروش ترین نرم افزار آموزشی در دنیا

محیطی کاملا فارسی

دارای تکنولوژی تشخیص صدا

نرم افزار اندروید و ویندوز در یک پکیج

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”pink”]

چگونه می توانید به یک مترجم فرانسوی تبدیل شوید؟

اگر قبلا در سطح پیشرفته صحبت کرده باشید ، آماده هستید که از مهارت های فرانسوی خود کسب درآمد کنید. با توده ای از افرادی که زبان های خارجی صحبت می کنند و تکنولوژی همیشه در حال تحول می تواند دشوار باشد ، اما با پیروی از روشی که معرفی می کنیم  می توان آن را انجام داد.

با انجام ترجمه های رایگان برای Translations for Progress، ترجمه را شروع کنید.

با انجام ترجمه های رایگان برای Translations for Progress، ترجمه را شروع کنید.

۱- با انجام ترجمه های رایگان برای سازمان های غیر دولتی و سازمان های داوطلبانه شروع کنید.

وقتی به سطح فرانسوی پیشرفته رسیدید ، با انجام ترجمه های رایگان برای Translations for Progress، ترجمه را شروع کنید. این یک سایت است که شما را با سازمان های غیر دولتی (non-governmental organizations) که نیاز به ترجمه دارند ،  مرتبط می کنند.

اگر چه آن ها به شما هزینه ای پرداخت نمی کنند ، اما آن ها برای اصلاح ترجمه به شما پیشنهاداتی ارائه می کنند ، بنابراین شما به طور فعال مهارت های ترجمه خود و رزومه خود را خواهید ساخت. به علاوه ، گاهی اوقات جوایزی را برای کار خود دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال ، می توانید یک درایو فلش از یک سازمان غیر دولتی دریافت کنید.

هنگامی که شما در این مرحله هستید ، همیشه شروع به ترجمه فرانسوی به انگلیسی و یا زبان مادری خود کنید. برای شما ساده تر است که محصول نهایی خود را در زبان مادری خود تولید کنید.

در نهایت ، زمانی که شما احساس اعتماد به نفس می کنید ، می توانید انگلیسی را به فرانسوی امتحان کنید. با این وجود ، مهم است که به یاد داشته باشید که برخی از مترجمان حرفه ای فقط به دلایل اخلاقی به زبان مادری خود ترجمه می کنند ، در حالی که می توانند در زبان مادری خود کاملا حرفه ای حرف بزنند.

۲- درخواست دستیار در یک دفتر ترجمه را بدهید.

اگر چه بسیاری از مترجمان به طور کامل آنلاین عمل می کنند ، اما بسیاری دیگر دفاتر فیزیکی و چندین کارمند دارند. این یک فرصت عالی برای شماست که به آن جا بروید ، و ببینید که چگونه کار ترجمه حرفه ای انجام می شود و با مترجمان با تجربه ملاقات کنید. شما می توانید به عنوان یک دستیار دو زبانه در یک اداره ترجمه کوچک (چهار کارمند) کار کنید. شروع شغل به عنوان دستیارمترجمی است ، در ابتدا بیشتر وقت شما در روز صرف ترجمه می شود. تا زمانی که  مترجم گواهی شده ، بتواند کار شما را بررسی و تایید کند.

شما با کار در این دفاتر ترجمه می توانید گرامر منحصر به فرد را بیاموزید و با  تجربه هایی که رئیس تان با شما به اشتراک می گذارند ، می توانید به عنوان یک مترجم آزاد کار کنید. در حقیقت ، اگر رویای یک مترجم فرانسوی را داشته باشید ، بهتر است هرچه زودتر به یک دفتر ترجمه بروید و قبل از شروع به کار آزاد ، واقعا رزومه خود را بهبود ببخشید.

دو سایت مفید و پرطرفدار،  Fiverr و ProZ هستند.

دو سایت مفید و پرطرفدار برای ترجمه ،  Fiverr و ProZ هستند.

۳-  در سایت های کار ترجمه و موارد آزاد ثبت نام کنید.

دو سایت مفید و پرطرفدار ،  Fiverr و ProZ هستند. در اینجا شما می توانید مشخصات حرفه ای و جستجو یا پیشنهاد برای مشاغل را ایجاد کنید.

معمولا ، شما باید در مورد قیمت ها مذاکره کنید و مشتری شرایط متعددی را تعیین می کند ، از قبیل تاریخ موعد ، میزان تجربه ، زبان مادری و نرم افزاری که باید استفاده شود. علاوه بر این ، این سایت ها مترجمانی را ارائه می دهند که در آن شما می توانید اطلاعات ارزشمند در مورد ترجمه را بیاموزید.

LinkedIn یک پلت فرم عالی برای قرار دادن تجربه کاری شما به عنوان مترجم است.

LinkedIn یک پلت فرم عالی برای قرار دادن تجربه کاری شما به عنوان مترجم است.

۴-یک نماینده مترجم فرانسوی را در رسانه های اجتماعی ایجاد کنید.

در حالی که در اداره ترجمه مشغول به کار هستید ، همه شما باید یک کار مهم را انجام دهید ، این است که یک پروفایل برای خدمات ترجمه خود ایجاد کنید و مرورگرهای فیس بوک می توانند شما را پیدا کنند. همچنین LinkedIn یک پلت فرم عالی برای قرار دادن تجربه کاری شما به عنوان مترجم است.

شما به عنوان اپراتور حساب های رسانه های اجتماعی دفتر ترجمه متوجه خواهید شد که چند استراتژی که برای ایجاد حساب حرفه ای مترجم فرانسوی شما وجود دارد ، می توانید استفاده کنید.

    اول ، با نام تجاری کسب و کار با کلمه ترجمه شروع به کار کنید. ایده خوبی است که لوگویی را برای حساب کاربری خود طراحی کنید.

اطمینان حاصل کنید که لیست خدمات ترجمه خاصی که ارائه می دهید ، شامل مواردی از قبیل ترجمه مقالات ، کمک برنامه دانشگاهی یا ترجمه های تایید شده باشد. تجربه نشان داده است که ، تعداد کمی از مترجمین بر روی بازاریابی رسانه های اجتماعی تمرکز می کنند ، بنابراین این یک فرصت عالی برای جذب مشتریان است.

۵-وقتی قیمت ها شروع می شود ، آن ها را تخمین می زنید.

دشوار است بگوییم چقدر هزینه برای کار ترجمه باید بپردازید ، زیرا بستگی به زبان ترجمه و کشور شما دارد. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ، شما می توانید قیمت ها را از ۲۵ دلار به ۷۵ دلار در هر صفحه براساس زمان بندی و نوع سند (عناصر طراحی می توانند قیمت را افزایش دهند) اختصاص دهید.

شما همچنین می توانید قیمت را بر اساس هر کلمه حساب کنید. می توان قیمت ها را از ۱۰ تا ۱۵ سنت برای هر کلمه برای فرانسه قرار دهید. برای تنظیم قیمت های خود نگاهی به قیمت ارائه شده توسط رقیبان خود در دیگر وب سایت بیندازید ، و بر این اساس قیمت را تنظیم کنید.

بسیاری از مترجمان ، هنگامی که با یک مشتری جدید تماس می گیرند ، تبلیغاتی را ارائه می دهند. برای مثال ، اگر شما به طور معمول ۲۵ دلار برای هر صفحه بپردازید ، می توانید برای یک پروژه دیگر۱۰ دلار را برای یک صفحه بپردازید. به این ترتیب ، هزینه کمتری برای مشتری ایجاد می شود و آن ها در آینده برای کار بیشتر مراجعه خواهند کرد. استراتژی دیگر این است که اگر شما یک پروژه چند صفحه ای دارید ، می توانید چند صفحه اول را به صورت رایگان ارائه دهید.

به انجمن ترجمه در کشور خود ملحق شوید.

به انجمن ترجمه در کشور خود ملحق شوید.

۶- به انجمن مترجمین حرفه ای کشورتان بپیوندید.

هنگامی که شما پایه محکمی از تجربه کاری داشته باشید ، باید به انجمن ترجمه در کشور خود ملحق شوید. برای پیوستن به بسیاری از این سازمان ها ، مانند انجمن مترجمان آمریکایی ، شما باید برای ترجمه امتحان بدهید و پس از آن ، هزینه را پرداخت کنید. با گذراندن امتحان شما رسما یک مترجم معتبر زبان فرانسه خواهید شد و می توانید خودتان در بازار آزاد کار کنید. همچنین به شما اجازه می دهد تا ترجمه هایی در بخش عمومی انجام دهید. اسناد قانونی نیز معمولا باید توسط یک مترجم ثبت شده ترجمه شود. به علاوه ، بسیاری از مشتریان مترجمان معتبر انجمن های ترجمه  را ترجیح می دهند ، زیرا برای آن ها  این یک استاندارد قابل تشخیص با کیفیت است.

 علی رغم پیشرفت تکنولوژی ، ترجمه به عنوان یک گزینه حرفه ای برای علاقمندان به زبان باقی می ماند. همان طور که می دانید ، مطالب ترجمه شده توسط گوگل ترنسلیت با ترجمه ی انسانی مطابقت ندارد. گرچه مطالب ترجمه  شده پیچیده تر از ترجمه ی اکثر مردم است ، اگر مایل هستید می توانید زمان و تلاش خود را در راه آن قرار دهید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

چگونگی آموزش زبان آلمانی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

چگونگی آموزش زبان آلمانی را هم اکنون در این مقاله با دقت بخوانید تا آن را به طور کامل و به نحو احسن یاد بگیرید و آن را به کار ببرید.

آموزش زبان خارجی می تواند یک تجربه دشوار اما پرطرفدار باشد  و زبان آلمانی به هیچ وجه از این امر مستثنا نیست. یکی از چالش های اصلی که شما با آن روبرو خواهید شد تصمیم گیری در مورد رویکرد شما به آموزش است. این بستگی به مخاطب و شخصیت ها و ترجیحات فردی شما و دانش آموزان شما خواهد داشت. هنگامی که تصمیم گرفته اید که چگونه به تدریس زبان آلمانی بپردازید ، کار بر روی کمک به دانش آموزان برای دریافت مبانی زبان را انجام دهید. تجربه دانش آموزان خود را با کمک به آن ها به طور شخصی با زبان و فرهنگ آلمانی تطبیق دهید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”orange”]

قسمت اول چگونگی آموزش زبان آلمانی : رویکرد خود را توسعه دهید.

آموزش بزرگسالان با آموزش کودکان متفاوت است.

آموزش بزرگسالان با آموزش کودکان متفاوت است.

۱-مخاطبان خود را شناسایی کنید.

 بهترین روش برای تدریس زبان آلمانی  به کسانی که در آن تدریس می کنید بستگی دارد . برای مثال ، آموزش بزرگسالان با آموزش کودکان متفاوت است. برخی از سوالات زیر را در مورد دانش آموزان و شرایط آن ها بپرسید:

دانش آموزان چند ساله هستند؟

آیا آن ها تجربه قبلی خود را در مورد یادگیری زبان آلمانی یا دیگر زبان های خارجی دارند؟

آیا آن ها دارای اعضای خانواده یا دوستانی هستند که بتوانند با هم در آلمان صحبت کنند؟

آیا معلم گروه زیادی از دانش آموزان را آموزش خواهد داد یا با افراد یا گروه های کوچکی همکاری خواهد کرد؟

 دانش آموزان امیدوارند که از این تجربه  نکاتی را به دست آورند.

 

زبان های خارجی با تأکید بر قوانین گرامر و واژگان ، با تکرار زیاد و حفظ حافظه ، آموزش داده شده است.

زبان های خارجی با تأکید بر قوانین گرامر و واژگان ، با تکرار زیاد و حفظ حافظه ، آموزش داده شده است.

۲-سعی کنید روش های آموزش سنتی را برای رویکرد ساختاری استفاده کنید.

 به طور سنتی ، زبان های خارجی با تأکید بر قوانین گرامر و واژگان ، با تکرار زیاد و حفظ حافظه ، آموزش داده شده است. با این حال ، رویکرد همه جانبه و یا مبتنی بر وظیفه به طور فزاینده ای محبوب می شود. هر دو رویکرد مفید هستند و رویکردی که بهترین کار را انجام می دهد به شدت به نیازهای فردی و سبک های یادگیری دانش آموزان بستگی دارد.

 روش های سنتی که بر گرامر  و واژگان تمرکز می کنند ، ممکن است برای دانش آموزانی که مایل به تمرکز بر مهارت خواندن آلمانی هستند تمرکز کنند.

 برای برخی از معلمان و دانش آموزان ممکن است طوری مفید باشد که هر دو روش را ترکیب کنند.

  

تدریس مبتنی بر وظیفه یا متمرکز بر مشارکت دانش آموزان از طریق مکالمه ، فعالیت ها و بازی متمرکز بر موضوع است.

تدریس مبتنی بر وظیفه یا متمرکز بر مشارکت دانش آموزان از طریق مکالمه ، فعالیت ها و بازی متمرکز بر موضوع است.

۳-از روش های همه جانبه و یا مبتنی بر کار برای یک رویکرد طبیعی تر استفاده کنید.

روش های غریزی و یا مبتنی بر کار ، دانش آموزان را قادر می سازد تا به طور طبیعی با پریدن به طور مستقیم با استفاده از زبان بدون نگرانی در مورد قوانین و یا حفظ کردن ، به طور طبیعی یاد بگیرند. این رویکرد ممکن است برای دانش آموزان یادگیرنده برای صحبت کردن و درک گفتار آلمانی مفید باشد.

تدریس مبتنی بر وظیفه یا متمرکز بر مشارکت دانش آموزان از طریق مکالمه ، فعالیت ها و بازی متمرکز بر موضوع است.

به عنوان مثال ، به جای دادن دانش آموزان خود به یک لیست واژگان برای حفظ کردن ، شما می توانید قسمتی را بر روی بدن انسان در آلمان شروع کنید ، آموزش دهید تا Kopf، Shulter، Knie  و Fuß (سر، شانه، زانو و انگشتان پا) بخوانید .

  

ه دنبال مواردی باشید که از رویکرد مورد علاقه شما پشتیبانی می کنند.

به دنبال مواردی باشید که از رویکرد مورد علاقه شما پشتیبانی می کنند.

 ۴- منابع و مواد آموزشی جمع آوری کنید.

قبل از شروع به تدریس زبان آلمانی ، به دنبال مواردی باشید که از رویکرد مورد علاقه شما پشتیبانی می کنند. علاوه بر چاپ کتاب های درسی ، برنامه های درس بسیار زیادی وجود دارد ، راهنمایی های تدریس ، جوامع یادگیری فراگیر ، منابع فرهنگی و سایر ابزار های موجود در اینترنت برای معلمان آلمانی  شامل این برنامه ها هستند.

کتابخانه دانشگاه داکوتای جنوبی لیستی مفصل از منابع آنلاین برای تدریس زبان آلمانی را در اینجا قرار داده است.

برای راهنمایی های بیشتر و ابزارهای آموزشی، از وب سایت موسسه گوته دیدن کنید.

: https://www.goethe.de/en/spr/unt.html

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”orange”]

برای شما آموزش زبان آلمانی نصرت صوتی نسخه صادراتی را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”orange”]

قسمت دوم چگونگی آموزش زبان آلمانی : مبانی را آموزش دهید.

دانش آموزان خود را تشویق کنید تا با درگیر شدن در گفتگو در کلاس درس به طور فعال یاد بگیرند.

دانش آموزان خود را تشویق کنید تا با درگیر شدن در گفتگو در کلاس درس به طور فعال یاد بگیرند.

۱-بر روی صحبت کردن و گوش دادن  کار کنید.

هر دو مهارت صحبت کردن و شنیدن برای دانش آموزان یادگیری هر زبان زنده حیاتی است. دانش آموزان خود را تشویق کنید تا با درگیر شدن در گفتگو در کلاس درس به طور فعال یاد بگیرند. دانش آموزان خود را تشویق کنید تا با شما و هرکسی در آلمان صحبت کنند. موضوعاتی را از مکالمه انتخاب کنید که دانش آموزان آن را قابل مقایسه و جالب پیدا کنند.

به عنوان مثال ، از دانش آموزان خود بخواهید عکس هایی از حیوانات خانگی مورد علاقه خود را آورده و درباره عکس ها صحبت کنند. از قبیل: Christine, deine Katze ist so süß! Wie alt ist sie?( کریستین، گربه شما خیلی زیبا است ، چند ساله است؟ ).

مهارت های شنیداری فعال را با شیوه ای سرگرم کننده از طریق داشتن دانش آموزان خود در گوش دادن به آهنگ های آلمانی یا تماشای فیلم ها در آلمان ، توسعه دهید. وقتی که انجام می شود ، سؤالاتی راجع به این آهنگ یا فیلم بپرسید و گفتگو را دنبال کنید.

۲-بر اساس اصول تلفظ حرکت کنید.

تلفظ آلمانی ممکن است از آنچه دانش آموزان شما در زبان مادری خود استفاده می کنند متفاوت باشد. وقتی دانش آموزان خود را با چگونگی تلفظ واژگان آلمانی آشنا می کنید ، به آن ها کمک کنید.

به عنوان مثال ، دانش آموزان انگلیسی زبان ممکن است نیاز به کمک داشته باشند که یاد بگیرند که چگونه صداهای واضح باقیمانده مانند ä،ö  و ü را تلفظ کنند.

تمرکز بر راه هایی که تلفظ صداهای نوشته شده ممکن است با آنچه که دانش آموزان شما استفاده می کنند متفاوت باشد. به عنوان مثال ، در اکثر موارد ، ch  در زبان آلمانی متفاوت است از همان ترکیبی از حروف به زبان انگلیسی تلفظ می شود.

  

انتخاب تعهدات خواندن که برای درک سطح دانش آموزان مناسب است.

تعهدات خواندن برای درک سطح دانش آموزان مناسب است.

۳- دانش آموزان خود را به خواندن آلمانی تشویق کنید.

خواندن آلمانی به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا درک قوی تر از دستور زبان ، واژگان  و همچنین قوانین املا و تلفظ داشته باشند. خواندن متون آلمانی همچنین می تواند درک دانش آموزان شما از فرهنگ آلمانی را افزایش دهد. انتخاب تعهدات خواندن که برای درک سطح دانش آموزان مناسب است. مهارت های درک خود را با پرسیدن سوالات در مورد آنچه خوانده اید ، بسازید.

به عنوان مثال ، شما ممکن است برای دانشجویان خود یک مقاله کوتاه در آلمان بخوانید. از آن ها بخواهید که نکات اصلی مقاله را به زبان آلمانی تلفظ کنند.

 اگر از یک رویکرد سنتی تر برای تدریس آلمانی استفاده می کنید ، در مورد گرامر سوالات خود سوال کنید. به عنوان مثال ، یک فعل را از خواندن انتخاب کنید و در مورد زمان (Welche Zeitform ist das?) بپرسید.

  

نوشتن در زبان آلمانی به دانش آموزان کمک می کند تا درک بهتر مکانیک زبان را بدست آورند.

نوشتن در زبان آلمانی به دانش آموزان کمک می کند تا درک بهتر مکانیک زبان را بدست آورند.

۴-از دانش آموزان خود بخواهید که بنویسند.

 نوشتن در زبان آلمانی به دانش آموزان کمک می کند تا درک بهتر مکانیک زبان را بدست آورند. همچنین اعتماد به نفس شما را در توانایی شما برای استفاده از آلمانی به عنوان یک ابزار ارتباطی واقعی ایجاد خواهد کرد ، در مقابل چیزی که فقط به صورت غیرمستقیم دریافت می شود و درک می شود.

ارائه ساختارهای فراوانی را ارائه می دهد و مأموریت های نوشتاری خاصی را به شما ارائه می دهد تا دانش آموزان شما احساس غرور نکنند. به عنوان مثال ، شما ممکن است از آن ها بخواهید که ۳ پاراگراف خلاصه آنچه را که آخر هفته گذشته انجام دادند بنویسند.

  

بهترین راه برای کمک به دانش آموزان شما استفاده از واژگان غنی آلمانی است

بهترین راه برای کمک به دانش آموزان شما استفاده از واژگان غنی آلمانی است.

۵-دانش آموزان خود را به استفاده از انواع مختلف واژگان تشویق کنید.

بهترین راه برای کمک به دانش آموزان شما استفاده از واژگان غنی آلمانی است که واژگان را در زمینه قرار داده و آن ها را به طور فعال از آن استفاده کنند. سازماندهی درس های خود را در سراسر موضوعات مختلف را با استفاده از کلمات متنوعی معرفی کنید. فهرستی از کلمات را که می خواهید در هر درس به کار ببرید ، بیاورید و استفاده از این کلمات را از طریق تکالیف ، بحث های در کلاس و تکرار در درس های بعدی تقویت کنید.

 به عنوان مثال ، انجام یک واحد غذاهای آلمانی راه عالی برای معرفی واژگان مربوط به غذا ، خوردن و پخت و پز است.

دانش آموزانتان با استفاده از واژگان شما با توصیف نحوه تهیه و خدمت به یک غذای سنتی آلمانی و یا سفارش دادن غذا در یک رستوران آلمانی استفاده کنند.

  

گرامر زبان آلمانی برای سخنرانان غیر زبان مادری برای استفاده می تواند دشوار باشد.

گرامر زبان آلمانی برای سخنرانان غیر زبان مادری برای استفاده می تواند دشوار باشد.

۶-حداقل بخش های گرامر را بخوانید.

حتی اگر شما از فرایند مبتنی بر غوطه وری استفاده می کنید ، شاگردان شما احتمالا از شنیدن توضیحات اساسی در مورد نحوه کارکرد گرامر آلمانی بهره مند خواهند شد. گرامر زبان آلمانی برای سخنرانان غیر زبان مادری برای استفاده می تواند دشوار باشد. با دانش آموزان خود در مورد چگونگی گرامر آلمانی با گرامر زبان مادری خود صحبت کنید.

به عنوان مثال ، در حالی که اشکال اسامی انگلیسی و صفت ها بسته به تعداد متفاوت است ، آن ها معمولا بر اساس جنس و حروف دستنویس به عنوان اسم ها و صفت های آلمانی تغییر نمی کنند. برای توضیح این مفاهیم برای دانش آموزان وقت بگذارید.

قسمت سوم چگونگی آموزش زبان آلمانی : زبان را در متن قرار دهید.

راه هایی برای ترکیب تم های فرهنگی در درس های خود بیابید.

راه هایی برای ترکیب تم های فرهنگی در درس های خود بیابید.

۱-فرهنگ آلمانی را به تدریس تان اضافه کنید.

 دانش آموزان شما تجربه یادگیری زبان آلمانی را بیشتر غنی و معنادار پیدا می کنند اگر آن ها درک فرهنگی زبان را درک کنند. راه هایی برای ترکیب تم های فرهنگی در درس های خود بیابید. به عنوان مثال ، شما ممکن است واحد را درموارد زیر داشته باشید:

فرهنگ محبوب آلمانی مانند موسیقی ، فیلم ، یا کتاب های کمدی

غذاهای آلمانی سنتی

تعطیلات و آداب و رسوم آلمانی

ورزش و سرگرمی های محبوب آلمانی مانند Fußball (فوتبال) و مسابقه فرمول ۱٫

یکی از بهترین شیوه های برای دانش آموزان شما برای تمرین کردن صحبت کردن با افراد آلمانی است.

یکی از بهترین شیوه های برای دانش آموزان شما برای تمرین کردن صحبت کردن با افراد آلمانی است.

۲-دانش آموزان را تشویق کنید تا با زبان مادری صحبت کنند.

 یکی از بهترین شیوه های برای دانش آموزان شما برای تمرین کردن با آلمانی ها ، صحبت کردن با افرادی است که به صورت روان صحبت می کنند. اگر دانش آموزان شما دوستان یا خانواده ای داشته باشند که به زبان آلمانی صحبت می کنند ، از آن ها بخواهید تا آن ها با این افراد در خارج از کلاس درس تمرین کنند. شما همچنین می توانید دانش آموزان خود را با پن پال های آلمانی متصل کنید یا آن ها را در اتاق های گفتگوی آلمانی یا انجمن های آنلاین شرکت دهید.

از دانش آموزان خود بخواهید تا نوشته های مجله آلمانی زبان را بنویسند.

از دانش آموزان خود بخواهید تا نوشته های مجله آلمانی زبان را بنویسند.

۳-با کمک به دانش آموزان خود با زبان در سطح شخصی ارتباط برقرار کنید.

 دانش آموزان خود را تشویق کنید تا در مورد این که چرا آن ها علاقه مند به زبان آلمانی هستند و آنچه به معنای شخصیت آن هاست فکر کنند. آیا آن ها خانواده نزدیک یا اجداد خود را از آلمان دارند؟ آیا آن ها به ویژه به تاریخ و فرهنگ آلمان علاقه مند هستند؟ آیا آن ها می خواهند روزی به مسافرت ، تحصیل یا کار در آلمان بپردازند؟

این سوالات را در ابتدا در کلاس در یک فعالیت انجام دهید و یا از دانش آموزان خود بخواهید تا نوشته های مجله آلمانی زبان را که منعکس کننده تجربه یادگیری آن ها است و آنچه که به آن ها مربوط می شود، را بنویسند.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

نحوه یادگیری زبان آلمانی به صورت خودآموز

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

چگونه می توانیم نحوه یادگیری زبان آلمانی به صورت خودآموز را فرابگیریم؟ این مقاله آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا این این آموزش را طی کنید.

با این روش شما نیاز به رزرو پرواز به اروپا یا کلاس های ممیزی در دانشگاه محلی برای یادگیری زبان آلمانی را ندارید. همه چیز شما نیاز به زمانی کم و انگیزه مناسب دارد. از طریق دوره های مطالعه در خانه ، برنامه های یادگیری زبان دیجیتال ، یا آموزش خصوصی (یا ترکیبی از هر سه) ، می توانید مبانی زبان را مطالعه کنید و برنامه هایی را که به شما کمک می کند تا پیشرفت پایدار را به شما ثابت کند ، به سرعت در حال پیشرفت قرار دهید که مناسب برنامه شلوغ شما باشد.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”purple”]

روش اول نحوه یادگیری زبان آلمانی به صورت خودآموز : خود را با استفاده از منابع مختلف آموزش دهید.

کتاب های درسی قدیمی را در کنار هیچ چیز در فروشگاه های مورد استفاده قرار دهید.

کتاب های درسی قدیمی را مورد استفاده قرار دهید.

۱- مجموعه ای از کتاب های درسی آلمانی را خریداری کنید.

 اگر تازه وارد این زبان شده اید ، کتاب هایی را که در سطح پایین تر یا محدوده سنی پایین تر قرار دارند انتخاب کنید. به این ترتیب می توانید مطمئن شوید که با مفاهیم اساسی مانند رنگ ها ، اعداد و الفبای آوایی شروع می کنید. همان طور که درک خود را بهبود می بخشید ، شما می توانید در موارد پیچیده تر فارغ التحصیل شوید.

 برای نشریات تاریخی ، دانشگاه و یا کالج محلی خود را مرور کنید. شما همچنین می توانید کتاب های درسی قدیمی را در کنار کتاب های دیگر در فروشگاه های مورد استفاده قرار دهید.

اگر چه ممکن است این روش قدیمی به نظر می رسد ، یکی از مهم ترین مزایای یادگیری در کتاب های درسی این است که شما می توانید آن ها را تقریبا در هر جایی با خود ببرید و به شارژر یا اتصال Wi-Fi نیاز ندارید.

  

در وب برای دوره های رایگان آنلاین جستجو کنید که می توانید در اوقات فراغت خود بررسی کنید.

در وب برای دوره های رایگان آنلاین جستجو کنید که می توانید در اوقات فراغت خود بررسی کنید.

۲-یک برنامه یادگیری زبان را بخرید یا دانلود کنید.

بسیاری از برنامه های رایگان دیجیتال و دوره های آموزشی رایگان مانند Duolinguo  وجود دارد ، اما از یک برنامه جامع پرداخت مانند Rosetta Stone  یا Babylon بیشتر بهره خواهید برد. این برنامه ها ، برنامه های درسی راحت قابل هضم را فراهم می کنند که به کاربران اجازه می دهد تا مهارت های زبان خود را در حین بازی کردن و درگیر شدن در سایر فعالیت های سرگرم کننده ایجاد کنند. برای بسیاری از دانشجویان این گزینه مناسب خواهد بود.

در وب برای دوره های رایگان آنلاین جستجو کنید که می توانید در اوقات فراغت خود بررسی کنید.

برنامه های زبان خارجی را برای گوشی های هوشمند یا رایانه لوحی خود ببینید.

  

 سعی کنید 1-2 درس در روز به کار ببرید تا زمان اطلاعات را درون خود بگذارید و فرآیند یادگیری کارآمدتر شود.

سعی کنید ۱-۲ درس در روز به کار ببرید تا زمان اطلاعات را درون خود بگذارید و فرآیند یادگیری کارآمدتر شود.

۳-راه خود را از طریق هر درس پیدا کنید.

 با فصل اول شروع کنید و مطالب را به قطعات قابل کنترل برسانید. این به شما امکان می دهد تا در یک زمان خاص به یک موضوع خاص ، قانون یا گروهی از کلمات تمرکز کنید. کم کم به دانش خود ادامه دهید تا بتوانید معنی کلمات و عبارات اساسی را شناسایی کنید.

 سعی کنید ۱-۲ درس در روز به کار ببرید تا زمان اطلاعات را درون خود بگذارید و فرآیند یادگیری کارآمدتر شود.

این می تواند کمک بزرگی برای تکمیل فعالیت اضافی در مورد هر درس باشد.

  

رفتن به درس های متوسط ​​را انجام دهید.

رفتن به درس های متوسط ​​را انجام دهید.

   ۴-به موارد پیشرفته تر حرکت کنید.

هنگامی که پایه و اساس خود را پیدا کرده اید ، رفتن به درس های متوسط ​​را انجام دهید. زمان و پیشرفت خود را با یک سرعت که برای شما راحت است انجام دهید. به تدریج مشکلاتی را که از مطالعات شما به وجود می آید مانند خواندن ، نوشتن و مهارت های صحبت کردن ادامه خواهید داد.

 زبان آلمانی پر از علائم دشوار است. توجه ویژه ای به نشانه هایی مانند ادغام حرف صدادار در حرف صدادار بعدی و die anführungszeichen نقل قول های چاپی و چگونگی تغییر صداهای کلمات را به عنوان دانش خود گسترش دهید.

 عجله نکنید که خیلی زود به درس های سخت تر برسید. زمان بیشتری را صرف یادگیری کنید تا آن را یاد بگیرید.

ایجاد یک روال به شما کمک خواهد کرد که در مسیر حرکت قرار بگیرید.

ایجاد یک روال به شما کمک خواهد کرد که در مسیر حرکت قرار بگیرید.

۵- تمرین همیشگی داشته باشید.

برای جلسات مطالعه به طور منظم عادت به نشستن کنید. از آنجا که مسئول نظارت بر آموزش خود هستید ، ایجاد یک روال به شما کمک خواهد کرد که در مسیر حرکت قرار بگیرید. در حالی که مطالعه می کنید ، سعی کنید تمام توجه خود را به مواد خود جلب کنید تا مطمئن شوید که وقت شما برای استفاده خوب است.

اگر صبح ها کار می کنید ، یک ساعت یا بیشتر در شب به تعطیلات بروید تا درس های جدیدی را طی کنید و یا چند فعالیت کوتاه را انجام دهید.

کلیدی برای تبدیل شدن به صلاحیت در زبان دیگر ، این است که در یک زمان به دانش خود اضافه کنید.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”purple”]

برای شما بسته آموزشی رزتا استون زبان آلمانی  را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این کتاب روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”purple”]

روش دوم نحوه یادگیری زبان آلمانی به صورت خودآموز : تمرین های یادگیری مفید را انجام دهید.

  

با تکرار کلمات و عبارات جدید با صدای بلند در طول جلسات مطالعه خود ، سکوت را از بین ببرید.

با تکرار کلمات و عبارات جدید با صدای بلند در طول جلسات مطالعه خود ، سکوت را از بین ببرید.

۱- با خودتان صحبت کنید.

با تکرار کلمات و عبارات جدید با صدای بلند در طول جلسات مطالعه خود ، سکوت را از بین ببرید. این به شما اولین شانس را برای شنیدن صدای خواننده می دهد ، که می تواند فوق العاده مفید باشد ، حتی اگر هنوز خیلی خوب نیستید. شما می توانید تلفظ خود را شروع کنید که به آرامی شکل می گیرد اما مطمئنا باید بیشتر تمرین کنید.

در مکالمات خصوصی از خود سوالات ساده ای را بپرسید ، سپس به آن ها پاسخ دهید.

  

اسامی چیزهایی را که در طول روز از طریق فضای زندگی خود حرکت می کنید ، بخوانید.

اسامی چیزهایی را که در طول روز از طریق فضای زندگی خود حرکت می کنید ، بخوانید.

۲-اقلام در اطراف خانه خود را برچسب گذاری کنید.

 محیط اطراف شما پر از ابزارهای آموزشی است. هنگامی که ابتدا یاد می گیرید اشیای ساده را نامگذاری کنید ، توجه داشته باشید که به هر چیزی و همه چیز در اطراف شما ، را روی یخچال و فریزر یادداشت کنید. سپس ، اسامی چیزهایی را که در طول روز از طریق فضای زندگی خود حرکت می کنید ، بخوانید.

        اطمینان حاصل کنید که نام شیء را به زبان مادری و همچنین به زبان آلمانی ذکر کنید.

بر روی صدا کردن هر کلمه به درستی برای بهترین توانایی خود تمرکز کنید. اگر اولین بار آن را درست یاد بگیرید ، بسیار ساده تر است که تلفظ صحیح را انجام دهید.

  

زبان گوشی یا لپ تاپ خود را به آلمانی تغییر دهید.

زبان گوشی  خود را به آلمانی تغییر دهید.

۳- زبان گوشی یا لپ تاپ خود را به آلمانی تغییر دهید.

هر زمان که بخواهید تماس بگیرید یا یک متن یا ایمیل بفرستید ، به طور ناخودآگاه شرایط واژگان را جذب می کنید.

        تغییر صفحه نمایش دستگاه شما عملی است زیرا به شما اجازه می دهد تا با تکنولوژی آشنا با یک روش نا آشنا ارتباط برقرار کنید. توجه مهم هنگام تبدیل شدن به دو زبانه در قرن بیست و یکم ضروری است.

اطمینان حاصل کنید که می دانید که چگونه تنظیمات قدیمی خود را بازگردانید.

  

به پادکست های آلمانی یا ایستگاه های خبری ملحق شوید.

به پادکست های آلمانی یا ایستگاه های خبری ملحق شوید.

۴- به طور دائم به زبان آلمانی گوش کنید.

 در طی تمرین شدید ، موسیقی آلمانی را زمزمه کنید. در حالی که رانندگی یا پخت و پز می کنید ، به پادکست های آلمانی یا ایستگاه های خبری ملحق شوید. ذهن شما کارهای ناخودآگاه زیادی انجام خواهد داد تا با آنچه که در حال شنیدن است ، به دنبال داشته باشید. به طرق مختلف ، این نزدیک ترین شماست که بتوانید خود را در یک فرهنگ دیگر ، بدون پیاده روی در خارج از خانه خود غوطه ور کنید.

اگر شما در تلاش برای یادگیری از ضبط های صوتی ، نیز هستید ، این استراتژی می تواند مفید باشد.

برای تماشای فیلم های مورد علاقه خود و نمایش های تلویزیونی در آلمان برای تغییر سرعت اقدام کنید.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”purple”]

برای شما آموزش زبان آلمانی نصرت صوتی نسخه صادراتی را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”purple”]

روش سوم نحوه یادگیری زبان آلمانی به صورت خودآموز : با گوینده های دیگر کار کنید.

یک مربی می تواند راهنمایی های بسیاری در مورد اصول اصلی مانند املا ، دستور زبان و تلفظ را ارائه دهد.

یک مربی می تواند راهنمایی های بسیاری در مورد اصول اصلی مانند املا ، دستور زبان و تلفظ را ارائه دهد.

۱-یک معلم خصوصی استخدام کنید.

یک مربی می تواند راهنمایی های بسیاری در مورد اصول اصلی مانند املا ، دستور زبان و تلفظ را ارائه دهد. مهم تر از همه ، آن ها قادر خواهند بود توجه شما را به یکدیگر متذکر شوند و درس های شما را مطابق با سبک یادگیری که به بهترین شکل پاسخ می دهید ، تنظیم کنند. به همین دلیل ، معلمان یک گزینه عاقلانه برای افرادی هستند که صبر و رغبتی برای تحصیل در وقت خود ندارند.

مرور فهرست های آنلاین برای معلمان در منطقه محل خود راه حل خوبی برای شروع است. شما همچنین ممکن است برای پیدا کردن کسی برای کار در یک دانشگاه یا کالج محلی در نزدیکی خود موفق باشید.

آمادگی پرداخت هزینه ساعتی برای خدمات یک معلم بسیار متخصص را داشته باشید.

معرفی خود و بیان دیگر اطلاعات شخصی ، مانند سن ، شغل ، منافع و جایی که شما زندگی می کنید را تمرین کنید.

معرفی خود و بیان دیگر اطلاعات شخصی ، مانند سن ، شغل ، منافع و جایی که شما زندگی می کنید را تمرین کنید.

۲-مهارت های خود را به صورت شخصی تست کنید.

اگر دوست یا آشنایی داشته باشید که به صورت روان آلمانی صحبت می کند ، از آن ها بخواهید که اگر مایل باشند با شما صحبت کنند. با سلام و احوالپرسی شروع کنید و سؤال کنید و پاسخ دهید. آن ها را دعوت کنید تا اشتباهات شما را اصلاح کنند تا بدانید که چه مناطقی نیاز به بهبود دارید. در نهایت شما با درک عملی بهتر زبان می توانید حرکت کنید.

معرفی خود و بیان دیگر اطلاعات شخصی ، مانند سن ، شغل ، علاقه مندی و جایی که شما زندگی می کنید را تمرین کنید.

وقتی به یادگیری یک زبان جدید مشغول می شوید ، استخدام کردن برای درگیر شدن با یک انسان دیگر لازم نیست.

 از تکنولوژی برای کسب تجربه با ارزش استفاده کنید.

از تکنولوژی برای کسب تجربه با ارزش استفاده کنید.

۳- یک چت تصویری را با فردی که زبان مادریش آلمانی است تنظیم کنید.

 از تکنولوژی برای کسب تجربه با ارزش استفاده کنید. سایت هایی مانند Italki و Verbling به دانش آموزان کمک می کنند که فقط با داوطلبان برای جلسات در زمان واقعی شروع به کار کنند. سپس صرفه جویی در توانایی های مکالمات خود را انجام دهید و یا موضوعات مورد نظر خود را که در آن قرار گرفته اید ، صرف کنید.

با یک چت تصویری مرتب شده ، می توانید حتی مشخص کنید که چه روزی برای شما مناسب تر است. فقط در صورتی که با کسی در کشوری دیگر چت می کنید مطمئن شوید که تفاوت زمانی را اعمال کرده اید.

نکاتی درباره نحوه یادگیری زبان آلمانی به صورت خودآموز

 

هر روشی که انتخاب می کنید ، باید تلاش کنید تا از کارتان لذت ببرید. وقتی سرگرم کننده هستید اطلاعات بیشتری را ذخیره می کنید.

با در نظر گرفتن ترجمه کتاب های کودکان و یا فهرست مواد غذایی خود به زبان آلمانی ، لغات را درک کنید.

یک رستوران یا بازار آلمانی در منطقه خود را ببینید و گفتگو را شروع کنید.

استفاده از حافظه بصری در زبان مادری برای کمک به شما در یادگیری کلمات و عبارات آلمانی مفید است.

علاوه بر مطالعه زبان خود ، تاریخچه و فرهنگ آلمان را نیز در برنامه مطالعاتی دهید. این چیزی است که شما در زمینه گسترده تر آموخته اید و در عین حال با شخصیت های مهم ، تاریخ ها و مکان ها آشنا خواهید شد.

هشدارهایی درباره نحوه یادگیری زبان آلمانی به صورت خودآموز

ممکن است وقت خود را صرف یادگیری مهارت خاصی کنید ، مخصوصا اگر زمان زیادی برای اختصاص دادن به تحصیل نداشته باشید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

نحوه بهبود بخشیدن مهارت های صحبت کردن آلمانی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

چگونه می توانید نحوه بهبود بخشیدن مهارت های صحبت کردن آلمانی را یاد بگیرید؟ با خواندن این مقاله آموزشی با این آموزش آشنا می شوید.

مهم نیست که شما در چه سطحی هستید ، شاید بخواهید مهارت آلمانی خود را بهبود ببخشید. هر سخنران می تواند چیز جدیدی را یاد بگیرد ، از سفارش غذا تا تماشای نمایش تلویزیونی مورد علاقه آلمانی خود و خواندن متون علمی. شما می توانید آلمانی خود را با داشتن یک کلاس در آن ، خودتان تدریس کنید و با دیگران زبان آلمانی صحبت کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”sky”]

روش اول نحوه بهبود بخشیدن مهارت های صحبت کردن آلمانی : گرفتن یک کلاس آلمانی

وب سایت های دانشگاهی را برای دوره های آموزشی در آلمان چک کنید.

کلاس های دانشگاهی را برای دوره های آموزشی در آلمان چک کنید.

۱-در یک کلاس محلی آلمانی شرکت داشته باشید.

 بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها دارای کلاس های آلمانی هستند زیرا ممکن است دانش آموزان را جذب کنند یا به این دلیل که دانش آموزان جوان برای انجام کار خود نیاز به زبان دارند. نگاهی به ارائه دوره های موسسات یادگیری محلی می تواند به شما در پیدا کردن یک کلاس آلمانی در سطح مورد نیاز برای بهبود شما کمک کند.

وب سایت های دانشگاهی را برای دوره های آموزشی در آلمان چک کنید. اگر شما نیاز به یادگیری اصول اولیه داشته باشید ، در سطح مقدماتی کلاس آلمانی زبان قرار بگیرید. اگر شما در حال حاضر مهارت کمی دارید ، فراتر از کلاس های زبان سنتی به کلاس های آموزش آلمانی در رشته های دیگر مانند تاریخ یا شیمی نگاه کنید.

یافتن عضو هیات علمی که متخصص زبان آلمانی است به شما کمک می کند. آن ها ممکن است بتوانند شما را به دوره های آموزشی بسپارند.

اگر شما بتوانید در یک دوره استاد بدون حضور در دانشگاه شرکت کنید آن را امتحان کنید. همچنین می توانید از ثبت نام دانشگاه درخواست کنید که چگونه می توانید دوره ی آلمانی را تست کنید.

  

به یک دوره از یک دانشگاه یا سایر موسسات یادگیری بروید.

به یک دوره از یک دانشگاه یا سایر موسسات یادگیری بروید.

۲-یک کلاس آنلاین بگیرید.

 برخی از دانشگاه ها و موسسات مانند موسسه گوته(Goethe Institute) ممکن است دوره های آنلاین را به زبان آلمانی ارائه دهند. تشخیص گزینه های مختلف خود را برای کلاس های آنلاین می تواند به شما کمک کند. تصمیم بگیرید که کدام برنامه به شما کمک خواهد کرد که بیشترین بهبود را داشته باشید.

نیازهای دوره و هر گونه هزینه ای که ممکن است برای پرداخت هزینه لازم باشد را بررسی کنید. بسیاری از برنامه ها به شما اجازه می دهند رایگان شرکت کنید.

به یک دوره از یک دانشگاه یا سایر موسسات یادگیری بروید. آن ها اغلب منابع بهتر و مفیدتری برای بهبود زبان آلمانی دارند.

  

یک معلم خصوصی را استخدام کنید.

یک معلم خصوصی را استخدام کنید.

۳-با یک معلم خصوصی کار کنید.

 اگر شما نمی توانید هر دوره ای را که به نیازهای شما می رسد پیدا کنید ، یک معلم خصوصی را استخدام کنید. استادان ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، و یا کسی که زبان مادریش آلمانی است ممکن است درس های خصوصی را به شما بدهند. این می تواند گران باشد ، اما این یک راه عالی برای به دست آوردن دوره ای برای در معرض قرار گرفتن آلمانی است.

با استادان در منطقه محلی خود تماس بگیرید تا ببینید آیا آن ها درس های خصوصی را در آلمان آموزش می دهند. از پیشنهاد اساتید دیگر یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی بپرسید که ممکن است بتوانند دوره خصوصی را ارائه دهند. آن ها همچنین ممکن است از زبان محلی زبان مادری آلمانی که می توانند شما را آموزش دهند ، بدانند.

روش دوم نحوه بهبود بخشیدن مهارت های صحبت کردن آلمانی : آموزش آلمانی توسط خودتان

برنامه های دوره ای آلمانی را از دانشگاه ها و یا سایر نهادهای آموزشی برای ایده هایی در مورد کتاب ها ، برنامه های درس و اهداف ، بررسی کنید.

برنامه های دوره ای آلمانی را از دانشگاه ها و یا سایر نهادهای آموزشی برای ایده هایی در مورد کتاب ها ، برنامه های درس و اهداف ، بررسی کنید.

۱-یک برنامه یادگیری بنویسید.

 اگر نمی توانید یک دوره را بپذیرید و یا یک معلم خصوصی استخدام کنید ، می توانید خودتان نیز آلمانی را یاد بگیرید و ارتقا دهید. ساختن برنامه ای از وظایف و اهداف می تواند به شما در بهبود دادن به آلمان کمک کند.

عناصر طرح درس ، شامل کتاب ، رسانه های آنلاین تعاملی و اهداف خاص خود را برای هر مرحله اضافه کنید. به عنوان مثال ، هدف: خواندن و درک بخش Feuilleton از Süddeutsche Zeitung و شروع به خواندن یک صفحه و اضافه کردن صفحات به شما کمک می کند.

برنامه های دوره ای آلمانی را از دانشگاه ها و یا سایر نهادهای آموزشی برای ایده هایی در مورد کتاب ها ، برنامه های درس و اهداف ، بررسی کنید.

  

یک کتاب درسی یا برنامه گوشی هوشمند زبان آلمانی می تواند به شما کمک کند که بهبود بیابید.

یک کتاب درسی یا برنامه گوشی هوشمند زبان آلمانی می تواند به شما کمک کند که بهبود بیابید.

 ۲-از یک کتاب درسی یا برنامه استفاده کنید.

حتی اگر پیشرفته باشید ، یک کتاب درسی یا برنامه گوشی هوشمند زبان آلمانی می تواند به شما کمک کند که بهبود بیابید.  شما می توانید کتاب های درسی آلمانی بخرید یا قرض بگیرید. بعضی از آن ها حتی در اینترنت هم موجود هستند. برنامه هایی مانند Anki، Memrise  و DeutschAkademie به شما کمک می کنند تا آلمانی خود را به صورت رایگان بهبود دهید. برخی از عناصر که ممکن است بخواهید در یک کتاب درسی جستجو کنید عبارتند از:

تلفظ

واژگان

ساختار جمله و دستور زبان

اشکال کلمات

منابع برای مطالعه بیشتر

لغت نامه های آلمانی جدید یا استفاده شده را در کتابفروشی یا فروش آنلاین پیدا کنید.

لغت نامه های آلمانی جدید یا استفاده شده را در کتابفروشی یا فروش آنلاین پیدا کنید.

۳-فرهنگ لغت را با خود همراه داشته باشید.

شما می توانید کلماتی را که شما در آلمانی نمی دانید و یا کنجکاو هستید آنچه معادل آلمانی است را پیدا کنید. نگه داشتن یک فرهنگ لغت کوچک و یا نشانه گذاری یک فرهنگ لغت آنلاین می تواند به شما کمک کند آلمانی خود را بهبود بخشید و کنجکاوی شما را برآورده کند.

لغت نامه های آلمانی جدید یا استفاده شده را در کتابفروشی یا فروش آنلاین پیدا کنید. فرهنگ لغت آنلاین مانند http://www.leo.org/ و http://www.dict.cc/  کلمات ، عبارات و اصطلاحات آلمانی برای واژگان مورد نیاز شما را دارند.

  

انتخاب چیزی که دوست دارید می تواند آلمانی شما را بهبود ببخشد.

انتخاب چیزی که دوست دارید می تواند آلمانی شما را بهبود ببخشد.

۴- رسانه های آلمانی را استفاده کنید.

 ادبیات خواندن و تماشای نمایش های تلویزیونی آلمان یا فیلم ها می تواند مهارت های شما را سریعا بهبود بخشد. از روزنامه ها تا نویسندگان کلاسیک مانند Heinrich Heine  و مانند Kommissar Rex استفاده کنید ، انتخاب چیزی که دوست دارید می تواند آلمانی شما را بهبود ببخشد.

روزنامه های آلمانی مانند Die Zeit، Süddeutsche Zeitung  و Frankfurter Allgemeine Zeitung  را بخوانید. شما همچنین ممکن است ادبیات توسط نویسندگان کلاسیک مانند Friedrich Schiller (فریدریش شیلر)، Thomas Mann (توماس مان )، یا Anna Seghers (آنا سقر) لذت ببرید.

نمایش های تلویزیونی آلمان و فیلم ها را تماشا کنید. شما می توانید از گزینه های سرگرم کننده مانند Tatort، a mystery show ، و یا Frauentausch، که همسر آلمانی تبادل نظر را انتخاب کنید. سینمای آلمان با فیلم هایی از قبیل Die Verlorene Ehre der Maria Braun، Das Boot و Goodbye برلین بسیار پیشرفت کرده است.

  

هر چند هفته ، یک بار بهبود خود را ارزیابی کنید.

هر چند هفته ، یک بار بهبود خود را ارزیابی کنید.

 ۵-پیشرفت خود را بررسی کنید.

هر چند هفته ، یک بار بهبود خود را ارزیابی کنید. از خودتان بپرسید که بعد از اتمام فصل ، مقاله یا نمایش تلویزیونی فکر می کنید که چقدر پیشرفت کرده اید. در ارزیابی خود صادق باشید ، که در نهایت به شما کمک می کند که به طور صحیح آلمانی خود را ارتقا دهید.

به دنبال آزمون ها در کتاب های درسی باشید اینها می توانند سطح درک و بهبود سطح شما را دریابند.

ببینید چقدر شما می توانید بدون یک فرهنگ لغت یا سایر کمک های خواندن یا تماشا کنید. اگر کمک زیادی نکنید ، به هدف بعدی بروید. تکرار هر چیزی را که دشوار است درک کنید.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”sky”]

برای شما آموزش زبان آلمانی نصرت صوتی نسخه صادراتی را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”sky”]

روش سوم نحوه بهبود بخشیدن مهارت های صحبت کردن آلمانی : جلسه با سخنرانان آلمانی دیگر

دانش خود را از طریق گروه های مطالعه و انجمن های آنلاین گسترش دهید.

دانش خود را از طریق گروه های مطالعه و انجمن های آنلاین گسترش دهید.

۱-در یک گروه مطالعه آلمان شرکت کنید.

 علاقه مندانی به زبان آلمانی در سراسر جهان وجود دارد. بسیاری از آن ها در تماس هستند و دانش خود را از طریق گروه های مطالعه و انجمن های آنلاین گسترش می دهند. پیوستن به یکی از این گروه ها یا انجمن ها می تواند به شما کمک کند که افراد جدیدی را ملاقات کنید و به سرعت آلمانی خود را بهبود ببخشید.

دانشگاه محلی و یا علاقه مندان دیگر آلمان به گروه هایی که با هم صحبت می کنند یا بحث می کنند را از دانشگاه بخواهید.

با انجمن های آنلاین را که توسط سازمان هایی مانند موسسه گوته ارائه شده است ، مشورت کنید. برخی ممکن است نیاز به ثبت نام یا اشتراک داشته باشند. این به این معنی است که شما ممکن است نیاز به ارسال یک ایمیل با توجه به اینکه چرا می خواهید عضو شوید داشته باشید. شما همچنین ممکن است به طور مرتب شرکت کنید.

  

افراد جدید را با تلاش برای همکاری در کنار هم قرار دهید.

افراد جدید را با تلاش برای همکاری در کنار هم قرار دهید.

۲-یک شریک دو طرفه را درنظر بگیرید.

 شما می توانید آلمانی خود را بهبود بخشید و افراد جدید را با تلاش برای همکاری در کنار هم قرار دهید. این زمانی است که دو نفر که می خواهند زبان مادری یکدیگر را یاد بگیرند ، با یکدیگر ملاقات و صحبت می کنند و یا فعالیت های دیگری مانند آشپزی یا رفتن به یک کافه را انجام می دهند. جلسات منظم دو نفره می تواند زبان انگلیسی و آلمانی شما را بهبود بخشد.

به شرکای دو طرفه در اتحادیه های دانشجویی ، دفاتر بین المللی و مراکز دانشگاهی مراجعه کنید.

با استفاده از یک سازمان از قبیل Tandem Partners یا Tandem Exchange ، یک شریک محلی را پیدا کنید.

رفتن به جلسات منظم می تواند آلمانی شما را بهبود ببخشد.

رفتن به جلسات منظم می تواند آلمانی شما را بهبود ببخشد.

۳-در یک “Stammtisch” به طور منظم شرکت کنید.

در جستجوی Stammtisch محلی باشید که به شما امکان می دهد آلمانی را در حالی که سرگرم کننده است ، ارتقا دهید. “Stammtisch” کلمه ی گروهی از میزهای منظم است و هر هفته در یک رستوران یا مجلل محلی قرار می گیرد. رفتن به جلسات منظم می تواند آلمانی شما را بهبود ببخشد. همچنین می تواند به شما در پیدا کردن افراد جدید با منافع مشابه کمک کند. دیگر علاقه مندان آلمانی یا سازمان هایی مانند Meetup و Italki می توانند به شما در پیدا کردن یک Stammtisch  محلی کمک کنند.

Stammtisch  خود را تنظیم کنید اگر شما نمی توانید آن را پیدا کنید و افراد دیگری را که مشارکت می کنند مطلع کنید.

در حالی که مسافرت می کنید ، دوره ی زبان را فرا بگیرید.

در حالی که مسافرت می کنید ، دوره ی زبان را فرا بگیرید.

۴-به آلمان ، اتریش یا سوئیس سفر کنید.

غوطه ور شدن در زبان به طور کلی بهترین راه یادگیری زبان است. اگر بتوانید ، یک سفر را به یکی از سه کشور که آلمانی را به عنوان زبان رسمی خود دارند ، برنامه ریزی کنید: آلمان ، اتریش یا سوئیس. هنگامی که شما وارد می شوید ، فقط صحبت کنید ، بخوانید ، گوش دهید و فیلم های آلمانی تماشا کنید. شما به سرعت می توانید پیشرفت های خود را در آلمان ببینید.

 در حالی که مسافرت می کنید ، دوره ی زبان را فرا بگیرید. سازمان هایی مانند موسسه گوته یا برلیز اغلب دوره های فشرده آلمانی یک یا دو هفته ای را ارائه می دهند.

تشخیص دهید که برخی از سخنرانان آلمانی ممکن است با شما انگلیسی صحبت کنند. با آن ها بی ادب نباشید ، اما سعی در کمک دارند. شما می توانید بگویید ، از نظر شما متشکریم من تلاش می کنم آلمانی را بهبود ببخشیم و می خواهم این را به زبان شما امتحان کنم. آیا می توانید به من کمک کنید؟

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

صحبت کردن درباره خود به زبان آلمانی

صحبت کردن درباره خود به زبان آلمانی

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

صحبت کردن درباره خود به زبان آلمانی ممکن است سخت تر از آن باشد که واقعا فکرش را می کنید. این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا با آن آشنا شوید.

تمرکز بر بعضی کلمات و عبارات کلیدی می تواند در زمانی که شما در حال تلاش برای برقراری ارتباط با یک دوست جدید آلمانی هستید یا در حال سفر از طریق آلمان هستید ، کمک کند. این مقاله که  در مورد کشف چگونگی ایجاد یک تاثیر بزرگ در آلمان است را بخوانید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

قسمت اول: خود را به زبان آلمانی توصیف کنید.

با افراد در مورد سن و روز تولد خود صحبت کنید.

با افراد در مورد سن و روز تولد خود صحبت کنید.

۱- یاد بگیرید چگونه با افراد در مورد سن و روز تولد خود صحبت کنید.

 Ich bin_____Jahre alt        من _____ ساله هستم.

 Ich bin am _____ 19_____ geboren  من در ۱۹ سالگی هستم.

mein Geburtstag ist am _____           تولد من در _____است.

  

درباره قد خود صحبت کنید.

درباره قد خود صحبت کنید.

۲-  درباره قد خود صحبت کنید.

 اظهارات کلی درباره قد شما در زیر آمده است. به خاطر داشته باشید که آلمانی ها از سیستم متریک استفاده می کنند ، بنابراین اگر می خواهید دقیق تر شوید ، قد خود را از فوت به متر تبدیل کنید.

Ich bin groß / klein  من بلند یا کوتاه هستم.

Ich bin ziemlich groß / klein  من بلند یا کوتاه نیستم.

در مورد مو و رنگ چشم خود

در مورد مو و رنگ چشم خود صحبت کنید.

 ۳-  در مورد مو و رنگ چشم خود با مردم صحبت کنید.

 Ich habe braune / blaue / grüne Augen – من چشمان قهوه ای یا آبی یا سبز دارم.

 Ich habe braune / blonde / schwarze / rote haare – من موی قهوه ای یا بلندی یا سیاه یا قرمز دارم.

ویژگی های شخصیتی خود را توضیح دهید.

ویژگی های شخصیتی خود را توضیح دهید.

  ۴-  توضیح دهید که چگونه احساس می کنید و برخی از ویژگی های شخصیتی خود را توضیح دهید.

در حال حاضر قادر به بیان چیزی درباره شخصیت شخصی خود می تواند ارتباطی با شخصی داشته باشد که با آن صحبت می کنید.

Ich bin mude من خسته ام.

 Mir ist kalt  من احساس سردی دارم.

Mir ist warm   من احساس گرمی دارم. من گرمم است.

Ich bin froh – من خوشحال هستم. (در مورد چیزی)

Ich bin traurig – من غمگین هستم.

 Ich bin nervös – من عصبی هستم.

 Ich bin geduldig – من بیمار هستم. من یک شخص بیمار هستم.

 Ich bin ungeduldig – من بی قرار هستم. من یک شخص بی قرار هستم.

 Ich bin ruhig – من آرام هستم. من یک فرد آرام هستم.

 Ich bin unruhig – من مضطرب هستم.

قسمت دوم: خانواده خود را به زبان آلمانی توصیف کنید.

در مورد خانواده ی خود و نسبت فامیلی خود می توانید صحبت کنید

در مورد خانواده ی خود و نسبت فامیلی خود می توانید صحبت کنید.

۱- برای هر عضو خانواده خود واژگان مخصوص آن ها را یاد بگیرید.

 شما می خواهید به دوستان و آشنایان آلمانی و دوستان خود یک دیدگاه جامع از خودتان بدهید و دانستن اینکه چگونه در مورد خانواده ی خود و نسبت فامیلی خود می توانید صحبت کنید یک لایه مهم را به آن اضافه کنید.

Mein mutter- مادر من

Mein vater – پدر من

Mein bruder – برادر من

Meine   schwester – خواهر من

Mein mann- شوهر من

Meine frau – همسر من

می توانید از همان واژگان استفاده کنید که قبلا برای توصیف خود استفاده کرده اید.

برای توصیف خانواده می توانید از همان واژگانی استفاده کنید که قبلا برای توصیف خود استفاده کرده اید.

۲- در مورد ویژگی های فیزیکی و شخصی خانواده خود صحبت کنید.

در اینجا می توانید از همان واژگان استفاده کنید که قبلا برای توصیف خود استفاده کرده اید. اگر هنوز یادگیری زبان آلمانی برایتان کمی ناراحت کننده و سخت است ، به سادگی از شرح زیر استفاده کنید.

Mein mutter / Schwester / Frau ist groß / klein / nett –  مادرم یا خواهرم یا همسرم قد بلند یا کوتاه یا خوبی دارد.

Sie hat braune / blaue / grüne Augen – او دارای چشم قهوه ای یا آبی یا سبز است.

Meine Mutter/Schwester/Frau ist freundlich – پدر یا برادر یا شوهر من بلند یا کوتاه است.

Er hat braune / blaue / grüne Augen – او دارای چشم قهوه ای یا آبی یا سبز یا است.

Mein mutter / Schwester / Frau ist freundlich – مادرم یا خواهرم یا همسرم صمیمی است.

Mein Vater/Bruder/Mann ist lustig – پدرم یا برادرم یا شوهرم خنده دار است.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

برای شما آموزش زبان آلمانی نصرت صوتی نسخه صادراتی را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

قسمت سوم: با مردم در آلمان دیدار و ملاقات کنید.

هتر است در ارتباط با هر شخصی با احتیاط باشد.

هتر است در ارتباط با هر شخصی با احتیاط باشد.

۱- مودبانه رفتار کنید به هر فردی  احترام بگذارید.

 حتی اگر شما آن ها را خوب بشناسید با آن ها مودبانه  رفتار کنید. به یاد داشته باشید که آلمانی ها نسبت به آمریکایی ها بیشتر رسمی و مؤدبانه هستند ، بنابراین بهتر است در ارتباط با هر شخصی با احتیاط باشد. در اینجا چند راه مناسب برای خوش آمد گفتن به شخص وجود دارد .

Guten Tag – سلام (رسمی) یا روز خوب

Guten Abend – سلام (رسمی) یا شب به خیر

Hallo  سلام (غیررسمی)

آلمانی ها رفتار غیر رسمی و رسمی را تشخیص می دهند.

آلمانی ها رفتار غیر رسمی و رسمی را تشخیص می دهند.

۲- خودتان را معرفی کنید و سوالات را از افرادی که با آن ها تعامل دارید بپرسید.

 به یاد داشته باشید که در اینجا نیز رفتار و سوالات شما باید رسمی باشد تا زمانی که شخص را به خوبی بشناسید. آلمانی ها بین رفتار غیر رسمی و رسمی یکی را تشخیص می دهند ، بنابراین مطمئن شوید که آن را در ذهن داشته باشید .

Hallo, ich bin_______. Freut mich, Sie kennenzulernen

سلام، من ______هستم. خوب است که با شما ملاقات کرده ام.

 Wie heißen Sie – نام شما چیست؟

Wie geht es Ihnen – چطور هستید؟

Mir geht es gut, danke  – من خوبم ، ممنون

Woher kommen Sie – شما اهل کجا هستید؟

Ich komme aus  – من اهل  …. هستم.

 

آلمانی ها تمایل دارند تا به صورت رسمی باهم صحبت کنند .

آلمانی ها تمایل دارند تا به صورت رسمی با هم صحبت کنند .

۳ –  هنگام خروج از یک گروه از سخنرانان آلمانی ، همیشه با صدای بلند صحبت کنید.

 همان طور که اشاره شد ، آلمانی ها تمایل دارند تا به صورت رسمی با هم صحبت کنند . اگر شما نمی خواهید به نحوی منفی به کار خود خاتمه دهید ، بنابراین به این مسئله  توجه ویژه ای داشته باشید.

Auf Wiedersehen خداحافظ (کاملا رسمی)

 Tschüß  خداحافظ  (غیررسمی)

 Bis abc به زودی شما را می بینم.

 

عبارات مودبانه را حفظ کنید.

عبارات مودبانه را حفظ کنید.

۴- برخی از عبارات مودبانه را حفظ کنید.

این عبارات کوتاه را در ذهن داشته باشید تا در موقعیت های مختلف مفید واقع شوند.

Entschuldigung ببخشید.

Ich möchte gern من می خواهم به __________بروم.

Vielen Dank از شما بسیار سپاسگزارم.

nein ،danke  نه، متشکرم.

Verzeihen Sie  ببخشید یا عذر می خواهم (کاملا رسمی)

Ja gerne  بله، من این را دوست دارم.

Natürlich  البته

Es tut mir leid من متاسفم یا من عذرخواهی می کنم.

قسمت چهارم:  سوالاتی را در زبان آلمانی بسازید و بپرسید.

چگونگی پرسیدن آدرس را یاد بگیرید.

چگونگی پرسیدن آدرس را یاد بگیرید.

۱-  یاد بگیرید که چگونه با دادن جهت و آدرس راهنمایی کنید.

 همه ما می دانیم چقدر اهمیت دارد که بدانیم توالت کجاست ، ایستگاه بعدی قطار یا بقیه چیزها کجا هستند؟ به یاد آوردن این سوالات استاندارد می تواند کمک بزرگی برای شما باشد.

Wo ist die Toiletteسرویس بهداشتی کجاست؟

Wo ist der Bahnhof – ایستگاه قطار کجاست؟

Wo ist die bank – بانک کجاست؟

Wo ist das Krankenhaus بیمارستان کجاست؟

اینکه بدانید چگونه از دیگران کمک بخواهید برایتان  مفید است .

اینکه بدانید چگونه از دیگران کمک بخواهید برایتان  مفید است .

۲-بدانید که چگونه از دیگران کمک بخواهید.

 اینکه بدانید چگونه از دیگران کمک بخواهید برایتان مفید است به ویژه اگر شما در حال سفر از طریق کشورهای آلمانی زبان باشید. فقط دانستن چگونگی چند درخواست  ساده مانند اینکه سرویس بهداشتی کجاست یا هتل و ایستگاه مترو کجا است ، می تواند سفر شما را راحت تر کند و یا بیشتر لذت ببرد .

Sprechen Sie English  آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟

Die Rechnung bitte  لطفا چک کنید.

Könnten Sie mir bitte helfen  می توانید لطفا به من کمک کنید.

نحوه ارتباط با اورژانس را یاد بگیرید.

نحوه ارتباط با اورژانس را یاد بگیرید.

۳- یاد بگیرید چگونه با یک اورژانس ارتباط برقرار کنید.

 اگر به کمک اضطراری نیاز دارید ، می توانید این عبارات را به خاطر داشته باشید .

  Ich brain dingend Hilfe – من نیاز به کمک فوری دارم.

  Ich brauche einen Krankenwagen – من نیاز به آمبولانس دارم.

  Ich bin sehr krank – من بسیار بیمار هستم.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

چگونگی پایان دادن به یک نامه در زبان آلمانی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

برای یادگیری چگونگی پایان دادن به یک نامه در زبان آلمانی برای موارد رسمی و غیررسمی ، به شما پیشنهاد می کنیم این مقاله را مطالعه فرمایید.

برقراری ارتباط با یک زبان که بومی شما نیست ، می تواند چالش های مختلفی را به ویژه در مورد عبارات نوشته شده ارائه دهد. شناختن چگونگی شروع و پایان ، نامه در زبان خارجی اهمیت  زیادی دارد ، زیرا شما را به زبان و فرهنگ آن ها آشنا می کند. آلمانی نیز مانند هر زبان دیگری دارای عبارات استاندارد است. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی پایان دادن به یک نامه در زبان آلمانی ، این مقاله را بخوانید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

قسمت اول چگونگی پایان دادن به یک نامه در زبان آلمانی: درک مخاطب

از سن مخاطبان خود آگاهی داشته باشید.

در هنگام نوشتن نامه از سن مخاطبان خود آگاهی داشته باشید.

 ۱- از سن مخاطبان خود آگاهی داشته باشید.

زبان دائما در حال تغییر است و این در گفتار و ارتباطات نوشته شده منعکس شده است. برای نسل های قدیمی تر ، همیشه با ساختار رسمی و پایان دادن رسمی به آن مناسب تر است. برای نسل جوان ، شما ممکن است قادر به گفت و گوی بیشتر باشید.

 یک قاعده همیشگی این است که (حتی در نامه های غیر رسمی) با افراد ۶۰ ساله و بالاتر رسمی حرف بزنید.

تعداد افرادی  را که در حال نوشتن نامه برای آن ها هستید مشخص کنید.

هنگام نوشتن نامه تعداد افرادی  را که در حال نوشتن نامه برای آن ها هستید مشخص کنید.

  ۲-  تعداد افرادی  را که در حال نوشتن نامه برای آن ها هستید مشخص کنید.

گاهی اوقات مخاطبان شما یک نفر خواهند بود ، اما گاهی اوقات ممکن است شما به گروهی از افراد بپیوندید. اگرچه این نقطه ممکن است بیشتر برای ساختار و آدرس نامه اهمیت داشته باشد ، همچنین می تواند به شما کمک کند که پایان مناسبی را برای نامه هایتان تعریف کنید.

سطح آشنایی با زبان آلمانی دریافت کننده نامه را بدانید.

هنگام نوشتن نامه سطح آشنایی با زبان آلمانی دریافت کننده نامه را بدانید.

 ۳- باید سطح آشنایی با زبان آلمانی دریافت کننده نامه را بدانید.

 اگر گیرنده شما یک شخص بومی آلمانی است یا دارای آشنایی پیشرفته با زبان آلمانی است. شما می توانید یک پایان پیچیده تر را انتخاب کنید. اما در صورتی که خواننده شما فقط دارای دانش کاری در مورد زبان باشد ، باید به طور واضح و مختصر صحبت کنید.

قسمت دوم  چگونگی پایان ، نامه به زبان آلمانی : ایجاد لحن نامه شما

اشناس می باشد ، باید نحوه نامه نوشتن شما به صورت رسمی باشد.

کسی که ناشناس می باشد ، باید نحوه نامه نوشتن شما به صورت رسمی باشد.

۱- افرادی که باید نوشتن نامه برای آن ها رسمی باشد را تعیین کنید.

در نوشتن نامه به شخصی که خوب او را نمی شناسید یا ناشناس می باشد ، باید نحوه نامه نوشتن شما به صورت رسمی باشد. بسیار مهم است که این موضوع را در ذهن داشته باشید ، نه تنها برای متن نامه بلکه برای پایان دادن به نامه نیز از فرم رسمی استفاده کنید.

افرادی مثل رئیس شما ، یک همکار ، یک سازمان و هر کسی که شما با او هیچ گونه تعامل خاصی نداشته اید یا دارای تعامل محدودی هستید ، از جمله اشخاصی هستند که شما باید به طور رسمی به آن ها نامه بنویسید.

برای دوستان یا خانواده نامه به صورت غیررسمی خواهد بود.

برای دوستان یا خانواده نامه به صورت غیررسمی خواهد بود.

۲- اینکه آیا نامه شما غیر رسمی است یا رسمی است را تعیین کنید.

برای نوشتن نامه به بهترین دوست یا مادرتان نامه شما به احتمال زیاد غیر رسمی خواهد بود.

نامه نوشتن به افرادی مانند خانواده و دوستان و هر کسی که با آن احساس راحتی می کنید از جمله نمونه هایی است که فرم نامه به صورت غیر رسمی است.

طیف نامه های رسمی  را درک کنید.

در هنگام نوشتن نامه های رسمی طیف آن  را درک کنید.

 ۳-  طیف نامه های رسمی  را درک کنید.

هنگامی که تصمیم گرفتید که نامه شما رسمی یا غیر رسمی باشد ، وقت آن رسیده است تا به درجه ای از رسالت خود برسید. به عبارت دیگر ، نوشتن نامه به رئیس شما ممکن است پایان متفاوتی از نامه ای که  به رئیس جمهور می نویسید داشته باشد. و نوشتن یک نامه به دیگران ممکن است پایان متفاوتی از نامه ای  که به مادر یا پدرتان می نویسید داشته باشد .

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

برای آموزش اصولی برای شما رزتا استون زبان آلمانی  را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این کتاب روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

قسمت سوم چگونگی پایان ، نامه به زبان آلمانی: انتخاب یک پایان مناسب

چند راه برای اتمام نامه خود قبل از عبارت پایان بیان کنید.

چند راه برای اتمام نامه خود قبل از عبارت پایان بیان کنید.

۱-  یک خط دوستانه یا مودبانه را قبل از عبارت پایانی بنویسید.

ممکن است در یک نامه رسمی بخواهید خواننده خود را برای زمان خاصی آماده کنید یا بگویید که منتظر نظرات او هستید. به یاد داشته باشید ، سه پیشنهاد اول رسمی هستند در حالی که سه پیشنهاد آخر غیررسمی هستند. در این جا چند راه برای اتمام نامه خود قبل از عبارت پایان بیان می کنیم.

 Ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus از شما متشکرم.

Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören من به زودی منتظر شنیدن پاسخ از شما هستم.

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung  اگر شما نیاز به اطلاعات اضافی دارید ، به راحتی در دسترس شما قرار می گیرد.

Ich freue mich auf Deine Antwort من منتظر پاسخ شما هستم.

Bitte antworte mir bald  لطفا به زودی بفرستید.

Melde dich bald  به زودی با من تماس بگیرید.

 

یک عبارت پایان رسمی را انتخاب کنید.

یک عبارت پایان رسمی را انتخاب کنید.

 ۲- اگر شما مشخص کرده اید که نامه شما رسمی است ، یک عبارت پایان رسمی را انتخاب کنید.

 در اینجا مواردی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. به یاد داشته باشید ، اولین جمله پایان نامه باید فقط برای موارد بسیار رسمی مورد استفاده قرار گیرد:

Hochachtungsvoll با بالاترین احترام ممکن

 Mit freundlichen Grüßen با احترام فراوان

 Mit Besten Grüßen با احترام زیاد

 Mit Freundlichen Empfehlungen با احترام دوستانه

 Freundliche Grüße با احترام

  

یک عبارت پایان غیررسمی را انتخاب کنید.

یک عبارت پایان غیررسمی را انتخاب کنید.

 ۳-  یک پایان غیررسمی را برای مکاتبات بیشتر انتخاب کنید.

سه عبارت نخستین پایان دادن به نامه ، نسبتا غیر رسمی هستند ، در حالی که چهار عنوان یا عبارت آخر بسیار غیر رسمی هستند:

 Freundliche Grüßeبا احترام

Mit Herzlichen Grüßen با احساس قلبی

 Herzliche Grüße احساس عشق

Ich drück Dich من شما را در آغوش می گیرم.

 Alles Liebe همه چیز دوست داشتنی برای شما

BIS bald  به زودی می بینمت.

Ich vermisse Dich دلتنگت هستم.       

آخرین مرحله وارد کردن نام و ارسال نامه هایتان است.

آخرین مرحله وارد کردن نام و ارسال نامه هایتان است.

  ۴- نام خود را پس از خط پایان وارد کنید.

 آخرین مرحله وارد کردن نام شما و ارسال نامه هایتان است.

خلاصه مقاله

برای پایان دادن به یک نامه در زبان آلمانی ، با یک خط دوستانه ، از عباراتی مانند  Ich wurde mich freuen، bald von Ihnen zu hören ،  که به معنی  من منتظر شنیدن جواب از شما هستم  یا  Bitte antworte peeed   که به معنی  لطفا به زودی پاسخ را بنویسید استفاده کنید. سپس برای یک نامه رسمی ، شامل یک عبارت پایانی مانندMit freundlichen Grüßen  است که به معنای  احترام  یا  Freundliche Grüße است که به معنای  مهربانی  است. اگر نامه ای غیر رسمی بنویسید ، چیزی شبیه به  Bis bald  را امتحان کنید ، یعنی  به زودی با شما صحبت می کنم  یا  Ich vermisse Dich  یعنی دلم برایت تنگ شده است ، این ها عبارتی برای پایان دادن به نامه به زبان آلمانی است .

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

نحوه عذرخواهی به زبان آلمانی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

چگونه می توانیم نحوه عذرخواهی به  زبان آلمانی را یاد بگیریم؟ این مقاله آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا با این آموزش آشنا شوید.

گفتن معذرت خواهی در بسیاری از زبان ها بسیار مهم است. زبان آلمانی مانند زبان های دیگر ، فرم های گوناگون خود را برای عذرخواهی بیان کرده است ، و برخی از عبارات رایج و عامه رایج ترین آن ها است. اگر شما نیاز به کشف نحوه تمجید در زبان آلمانی دارید ، این مراحل پایه به شما کمک خواهد کرد که این عبارات زبانی را به کار گیرید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

مراحل نحوه عذرخواهی به  زبان آلمانی

اشکال معذرت خواهی با توجه به موقعیت شخص متفاوت است

اشکال معذرت خواهی با توجه به موقعیت شخص متفاوت است.

۱- شدت وضعیت را شناسایی کنید.

 همان طور که در تمام زبان ها ، اشکال معذرت خواهی با توجه به موقعیت شخص متفاوت است در زبان آلمانی نیز بر اساس نوع وضعیت که فرد پوزش می طلبد ، متفاوت خواهد بود. این موارد از فرم های پایه عذرخواهی روشن برای موقعیت هایی مانند برای موقعیت های جدی  است که در آن یک عذرخواهی شخصی ضروری است.

آلمانی ها از کلمات Entschuldigung یاEntschuldige ،bitte  استفاده می کنند.

آلمانی ها برای معذرت خواهی از کلمات Entschuldigung یاEntschuldige ،bitte  استفاده می کنند.

   

 ۲- انواع مختلفی از عذر خواهی زبان آلمانی را برای رسیدگی به هر یک از موارد فوق انتخاب کنید.

برای یک معذرت خواهی غیررسمی و مودبانه مانند درخواست یک نفر برای آن زمان ، آلمانی ها از کلمات Entschuldigung یاEntschuldige ،bitte  استفاده می کنند. این تقریبا به عنوان  (من را ببخشید)  ترجمه می شود.

 یکی دیگر از اصطلاحات رایج آلمانی برای عذرخواهی ،  Das tut mir Leid   است که این به معنای  من متاسفم  یا  خیلی بد شد ، است. مهم این است که توجه داشته باشید که به طور کلی  Das tut mir Leid  ارتباطی با گفتن  من متاسفم (برای شما)  است و تقاضای آمرزش نیست. یکی دیگر از شکل های رایج این عبارت  Es tut mir kair  است. (متاسفم برای این یا آن)

جایگزین دیگر برای عذرخواهی در زبان  آلمانی عبارت  Verzeihung  است. این به معنای  بخشش  است و به طور کلی به عنوان یک درخواست برای بخشش و یا عذرخواهی موثر شناخته شده است. شما همچنین می توانید یک فرم ضروری مانند «لطفا من را ببخشید» که «Bitte verzeih mir» است استفاده کنید.

  

صداهای خود را تقلید کنید که تلفظ  شما را بهبود می بخشد.

صداهایی  که تلفظ  شما را بهبود می بخشد تمرین کنید.

۳-  تلفظ واژگان آلمانی خود را خوب کنید.

به منابع صوتی و یا زبان مادری صحبت کنید که تلفظ این عبارات را داشته باشد تا مدل تلفظ شما را به خوبی و به طور صریح دنبال کند. صداهای خود را که تلفظ  شما را بهبود می بخشد تمرین کنید.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

برای شما رزتا استون زبان آلمانی  را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این کتاب روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”vista-blue”]

کی از واژه های رایج در زبان آلمانی  bitte  است که به  لطفا  ترجمه می شود.

یکی از واژه های رایج در زبان آلمانی  bitte  است که به  لطفا  ترجمه می شود.

۴-کلمات جدید عذرخواهی را ارزیابی کنید.

 به عنوان مثال ، یکی از واژه های رایج در زبان آلمانی  bitte  است که به  لطفا  ترجمه می شود. شما می توانید این را به صورت عذرخواهی در عباراتی مانند  Bitte verzeih mir  اضافه کنید. برای بیان دقیق تر معذرت خواهی خود از آن استفاده کنید . شما باید توجه داشته باشید که بعضی از ترکیب ها مانند  Verzeihung، bitte   معمولا هنگامی که عذرخواهی می کنند ، استفاده می شود ، اما هنگامی که به کسی حمله می شود یا از کسی می خواهد کنار برود ، استفاده می شود.

واژگان خود را گسترش دهید تا قادر به عذرخواهی دقیق تر باشید.

واژگان خود را گسترش دهید تا قادر به عذرخواهی دقیق تر باشید.

۵- از ساختار و دستور زبان آلمانی برای بیان پاسخ های طولانی تر استفاده کنید.

با دنبال کردن یک جمله با تفصیل ، نیاز به درک ساختار منحصر به فرد جملات آلمانی است. با نگاه پیشرفته به گرامر آلمانی واژگان خود را گسترش دهید تا قادر به عذرخواهی دقیق تر باشید.

اصطلاح  Ich habe das nicht gewollt  را در نظر بگیرید که عبارتی است که در فارسی به معنای  (منظور من این نیست ) ترجمه می شود. با توجه به هر کلمه ای که در ترجمه حروف الفبا وجود دارد ، عبارت به نظر می رسد چیزی شبیه به من آن را نمی خواستم است  .  

 ارزیابی ساختار جمله آلمانی در عباراتی مانند  Kann ich e wieder gut machen  این ترجمه به معنای  (من می توانم آن را به شما بازگردانم؟) است. اما در اصل ، چیزی شبیه  من می توانم دوباره آن را خوب کنم؟  (یا در یک روش قابل درک بهتر می توانم دوباره آن را خوب کنم؟) است.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]

چگونه می توانید آلمانی صحبت کنید؟

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”round” style=”3d”]

چگونه می توانید آلمانی صحبت کنید؟ این مقاله آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا به طور کامل و اصولی آلمانی را یاد بگیرید و بتوانید آن را به کار ببرید.

زبان آلمانی به طور عمده در آلمان و اتریش صحبت می شود ، اما معمولا در سراسر جهان ، زبان آلمانی مفید است و به خصوص در مطالعه و کسب و کار دانشگاهی بسیار سودمند است. در مقاله ی زیر برای شما  برخی اطلاعات مفید را نوشته ایم ، برای تسلط بر زبان آلمانی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

روش اول: درک گرامر

اسم ها در زبان آلمانی سه جنس مذکر ، مونث و بی طرف یا خنثی هستند.

اسم ها در زبان آلمانی سه جنس مذکر ، مونث و بی طرف یا خنثی هستند.

۱- جنس کلمات را تشخیص دهید.

 بر خلاف زبان انگلیسی ، اسم های آلمانی جنسیت دارند. این یک رویکرد دستوری است که خود عناصر (هنگام تکثیر) و نیز کلمات اطراف آن را تغییر می دهد. اسم ها در زبان آلمانی سه جنس مذکر ، مونث و بی طرف یا خنثی هستند.

بهتر است که به کلمات از لحاظ داشتن جنسیتی فکر نکنید ، زیرا دستور زبان آلمانی از منطق کمی استفاده می کند و اغلب تغییر می کند. در عوض ، جنس ها را به عنوان انواع یا دسته های مختلفی که تمام اسم های آلمانی متناسب هستند را در نظر بگیرید ، هر دسته دارای قواعد دستوری و املا خود هستند.

 بهترین روش برای یادگیری سیستم جنسیتی آلمان ، از آنجایی که این به معنای تلفظ در فرانسه نیست ، این است که به سادگی گوش دهید. تماشای فیلم ، گوش دادن به موسیقی ، گفتگو با سخنرانان بومی از بهترین راه ها است. در نهایت به سادگی صحیح و یا اشتباه بودن آن را یاد می گیرید.

صرف کردن افعال را یاد بگیرید.

برای صحبت کردن زبان آلمانی صرف کردن افعال را یاد بگیرید.

۲-صرف کردن افعال را یاد بگیرید.

 فعل ها به زبان آلمانی ترکیب می شوند ، به این معنی که آن ها بر مبنای کسانی که آن ها را انجام می دهند ، زبان شرطی ، زمان و غیره تغییر می کنند. این عمل در زبان آلمانی نیز انجام می شود اما بسیار گسترده تر است. خوشبختانه ، سیستم نسبتا منظم است و شما می توانید آن را به سرعت نسبت به یادگیری شروع کنید.

به عنوان مثال ، در زمان فعلی نشان دهنده انتهای کلمات اغلب این گونه است:

-e من

-st  تو

t  او

-en ما

t شما

-en  آن ها

سیستم موردی  را به کار ببرید.

برای صحبت کردن زبان آلمانی سیستم موردی  را به کار ببرید.

 ۳-سیستم موردی  را به کار ببرید.

 سیستم موردی این است که چگونه اسم ها تغییر می کنند تا نشان دهند ، آن ها در جمله چه نقشی را بازی می کنند. زبان انگلیسی به طور گسترده ای این سیستم را از دست داده است ، اما می تواند در موارد خاصی نظیر بیان موضوع جمله(he) اشیاء یک جمله (him) دیده شود. با این وجود آلمانی هنوز از این سیستم استفاده می کند و شما باید آن را یاد بگیرید.

چهار سیستم موردی مورد استفاده در آلمانی عبارتند: ازحالت فاعلی (نشان دهنده موضوع)، حالت مفعولی(نشان دهنده جسم)، حالت مفعولی غیر صریح حقیقی (نشان دهنده شیء غیرمستقیم) وحالت مالکیت (نشان دهنده مالکیت).

جنسیت و تعداد اسم بر روی چگونگی اسم و تغییر آن تاثیر می گذارد. هنگام خواندن کلمات ، به این موضوع توجه کنید.

وضعیت کلمه ها را درک کنید.

برای صحبت کردن زبان آلمانی وضعیت کلمه ها را درک کنید.

۴ – وضعیت کلمه ها را درک کنید.

 دستور زبان آلمانی ، مانند دستور زبان انگلیسی ، می تواند به راحتی دستکاری شود. در اینجا یک چارچوب اساسی برای شروع وجود دارد:

موقعیت اول – می تواند شامل یک فعل محدود ، معمولا شامل موضوع است.

 موقعیت دوم – حاوی فعل محدود یا غلط است.

 موقعیت سوم – شامل اشیاء تحت تاثیر فعل عبارت است.

موقعیت چهارم – شامل عبارات است.

موقعیت پنجم – شامل مکمل های فعل است که فعل هایی هستند که به عنوان هدف فعل اصلی عمل می کنند.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

برای یادگیری زبان آلمانی رزتا استون زبان آلمانی را برای شما آماده کرده ایم.

جهت تهیه این کتاب روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

روش دوم: تمرین تلفظ

تلفظ صحیح واکه این امکان را به شما می دهد که سخنان شما به راحتی توسط سخنرانان دیگر قابل درک باشد.

تلفظ صحیح واکه این امکان را به شما می دهد که سخنان شما به راحتی توسط سخنرانان دیگر قابل درک باشد.

۱- تلفظ را تمرین کنید.

 تفاوت در نحوه تلفظ واضح است که اغلب باعث می شود صدای زبان ها بسیار متفاوت باشد تلفظ صحیح واکه این امکان را به شما می دهد که سخنان شما به راحتی توسط سخنرانان دیگر قابل درک باشد. مهم است که توجه داشته باشید زبان آلمانی دارای ۳ حرف صدادار است که در زبان انگلیسی موجود نیستند.

 a  مانند صدای ah

 e مانند صدای  eh

i مانند صدای eee

o مانند صدای oh

u  مانند صدای oo

ö  تا حدودی مانند oo-uh، به نظر می رسد بسیار شبیه به uh

ä  مثل صدای کوتاه eh به نظر می رسد.

ü  معادل انگلیسی ندارد ، اما به نظر می رسد تا حدودی مانند oo یا صدای متوسط ​​در کلمه ewww است.

این سه حرف آخر با Umlaut نیز می تواند به عنوان OE، AE  و UE نوشته شود. مراقب باشید آن ها را اشتباه نگیرید.

  

حرف های صامت آلمانی خیلی متفاوت از زبان انگلیسی نیستند

حرف های صامت آلمانی خیلی متفاوت از زبان انگلیسی نیستند.

۲-   حروف صامت را تمرین کنید.

حرف های صامت آلمانی خیلی متفاوت از زبان انگلیسی نیستند ، اما تفاوت های قابل توجهی وجود دارد که لازم است شما از آن ها آگاه باشید اگر می خواهید به خوبی آن ها را درک کنید آن ها را بخوانید.

W   مانند V

 V  مانند  F

 z مانند  ts

 j  مانند  y

 ß  مانند  ss

ترکیب صدا ها را تمرین کنید.

برای صحبت کردن به زبان آلمانی ترکیب صدا ها را تمرین کنید.

 ۳-  ترکیب صدا ها را تمرین کنید.

همان طور که در زبان انگلیسی ، حروفی وجود دارند که وقتی در کنار هم قرار می گیرند ، دارای تلفظ متفاوت هستند. اگر بخواهید آن ها را درک کنید، باید بتوانید آن حروف را تشخیص دهید و آن ها را به درستی تلفظ کنید.

au مانند ow به نظر می رسد ، مانند کلمه ی انگلیسی  brown

eu  مانند oy یا oi به نظر می رسد ، مانند کلمه ی انگلیسی toy

ie  مانند eee یا ea به نظر می رسد ، مانند کلمه ی انگلیسی tea

EI  مانند  کلمه ی انگلیسی eye به نظر می رسد.

ch  معادل انگلیسی ندارد. این صدای گلویی است که مانند h به نظر می رسد.

st   مانند صدای sht  به نظر می رسد عضلات دهان شما باید خیلی سفت و محکم تر از تلفظ زبان انگلیسی باشند. به طور معمول t تلفظ می شود.

PF  هر دو صدا تلفظ می شود ، اما P تقریبا ساکت است.

sch مانند صدای sh  به نظر می رسد.

qu مانند kv به نظر می رسد.

th  مانند t به نظر می رسد اما h ساکت است.

روش سوم:مشاهده ی مثال ها

یادگیری کلمات مخالف راه خوبی برای شروع واژگان پایه است.

یادگیری کلمات مخالف راه خوبی برای شروع واژگان پایه است.

۱- یادگیری کلمات پایه را آغاز کنید.

شما می توانید چند کلمه اساسی برای یادگیری واژگان خود و نیز ارائه مهارت های تلفظ خود یاد بگیرید. یادگیری کلمات مخالف راه خوبی برای شروع واژگان پایه است.

 ja und nein  بله و نه

 bitte und danke  لطفا و از شما متشکرم

 gut und schlecht  خوب و بد

groß und klein  بزرگ و کوچک

jetz und später  اکنون و بعد

gestern / heute / morgen  دیروز / امروز / فردا

oben und unten  بالا و پایین

über und unter  بیش از حد و کم

عبارات پایه را یاد بگیرید.

برای یادگیری صحبت کردن به زبان آلمانی ابتدا عبارات پایه را یاد بگیرید.

۲-عبارات پایه را یاد بگیرید.

 شما می خواهید چند عبارات مهم یاد بگیرید. این در سخنرانی روزمره مفید خواهد بود اما همچنین به شما فرصت های خوبی برای بهبود تلفظ شما می دهد.

 اولین کار هنگام رسیدن به شخصی hallo است ، اما شما هم می توانید برای صبح بخیر از عبارت های gten morgen  (رسمی) morgen (غیر رسمی) gten tag  (رسمی) tag (غیر رسمی) را برای روز خوبی داشته باشید .

 روش صریح خداحافظی در آلمان Auf Wiedersehen است ، اما خیلی شایع است که مردم می گویند bis den یا tschüß

 (من متاسفم) Es tut mir lied  یا( من را ببخش) Entschuldigung

من متوجه نشدم یا نمی فهمم – Ich verstehe das nicht

هزینه این چقدر است؟ Was kostet das

Alles klar یک عبارت ویژه در آلمانی است که به طور مستقیم به عنوان همه چیز روشن است ترجمه می شود. این بسیار رایج است و معنی مختلفی دارد. می توان آن را هر دو به عنوان یک سوال (معمولا به معنای آیا همه چیز خوب است؟) یا به عنوان یک بیانیه یا پاسخ (همه چیز خوب است )استفاده می شود.

خلاصه مقاله

برای یادگیری صحبت کردن به زبان آلمانی ، با یادگیری کلمات اساسی برای ساخت واژگان خود و تمرین تلفظ ، مانند  bitte و danke برای لطفا و تشکر از شما شروع کنید. سپس ، در یادگیری عبارت های طولانی مانند Es tut mir Leid برای من متاسفم یا Ich verstehe das nicht برای من نمی فهمم استفاده کنید. در نهایت ، تلفظ خود را با تشخیص صداهای مختلف ساخته شده توسط حروف به زبان آلمانی ، مانند j شبیه به زبان انگلیسی Y و I صدایی مانند eee را بهبود ببخشید. برای یادگیری نحوه ادغام افعال آلمانی و صدای تلفظ با umlaut را بخوانید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][recent_products per_page=”3″ columns=”4″ orderby=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row]