چگونگی بیان زمان در زبان فرانسه

چگونه می توانیم بیان زمان های مختلف در زبان فرانسه را را یاد بگیریم؟ این مقاله آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا با این آموزش آشنا شوید....

ادامه مطلب

شمارش تا عدد ۵۰ در زبان فرانسه

چگونه می توان به زبان فرانسه تا عدد ۵۰ را شمارش کرد. شمارش تا عدد ۵۰ در زبان فرانسه آسان است. وقتی اولین بار شروع به یادگیری هر زبان...

ادامه مطلب

آموزش موزیکال شیوه نوشتن الفبا

آموزش موزیکال شیوه نوشتن الفبا انگلیسی به کودکان

نحوه آموزش حروف الفبا آموزش موزیکال شیوه نوشتن الفبا انگلیسی به کودکان آخرین پست از مجموعه آموزش موزیکال زبان انگلیسی است که دار...

ادامه مطلب

آموزش موزیکال لغات انگلیسی به کودکان

کلمات ساده انگلیسی برای کودکان مکالمه زبان انگلیسی به خصوص به صورت آکادمیک تشکیل شده از کلماتی که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص ...

ادامه مطلب

آموزش موزیکال تلفظ حروف انگلیسی به کودکان

آموزش موزیکال تلفظ حروف انگلیسیاموزش حروف انگلیسی با تلفظ به کودکان آموزش موزیکال تلفظ حروف انگلیسی ، تلفظ صحیح انگلیسی برای داش...

ادامه مطلب

آموزش موزیکال رنگ ها زبان انگلیسی

آموزش موزیکال رنگ ها زبان انگلیسی به کودکان

آموزش موزیکال رنگ ها زبان انگلیسیآموزش رنگ ها به کودکان دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم دارای اجسام و اشیاء گوناگونی است که...

ادامه مطلب

آموزش موزیکال اعداد زبان انگلیسی به کودکان

آموزش موزیکال اعداد زبان انگلیسی مجموعه آموزش موزیکال زبان انگلیسی به کودکان  یکی از مهم ترین آموزشی ها برای کودکان آموزش زبان ا...

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس 101 تا 108

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۱۰۱ تا ۱۰۸

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۱۰۱ تا ۱۰۸آموزش زبان انگلیسی رایگان در منزل آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۱۰۱ تا ۱۰۸...

ادامه مطلب

آموزش موزیکال الفبا زبان انگلیسی به کودکان

آموزش موزیکال الفبا زبان انگلیسی به کودکان

آموزش موزیکال الفبا زبان انگلیسی به کودکانروش تدریس حروف الفبای انگلیسی به کودکان آموزش موزیکال الفبا زبان انگلیسی به کودکان...

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس 91 تا 100

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۹۱ تا ۱۰۰

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۹۱ تا ۱۰۰آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۹۱ تا ۱۰۰ . زبان انگلیسی را بدون صرف هزینه همر...

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس 81 تا 90

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۸۱ تا ۹۰

آموزش زبان انگلیسی در خانه زبان انگلیسی پر گویش ترین و رایج ترین زبان در بین زبان های زنده دنیا می باشد از این رو مجموعه ها و پکیج ه...

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس 71 تا 80

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۷۱ تا ۸۰

آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۷۱ تا ۸۰آموزش زبان انگلیسی در منزل رایگان  آموزش زبان انگلیسی رایگان تصویری درس ۷۱ تا ۸۰ .آ...

ادامه مطلب

12