آینده کامل استمراری در انگلیسی

آینده کامل استمراری در انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

آینده کامل استمراری – future perfect continuous

مانند دیگر فرم های آینده ( آینده ساده ، آینده استمراری و آینده کامل)، آینده کامل استمراری در انگلیسی نیز به دو صورت بیان میشود:

۱-آینده با will

۲- آینده با  be going to

نکته اینجاست تمامی افعال در زمان های مختلف در انگلیسی برای اینکه به استمراری تبدیل شوند کافیست یک ing به انتهای افعال اصلی اضافه شود. بدین ترتیب میتوانید در هر زمان (حال ، گذشته و یا آینده) به راحتی فعل استمراری را از سایر فرم های دیگر تشخیص دهید.

از طرف دیگر میدانیم که حال کامل و گذشته کامل در انگلیسی به ترتیب با مصدر های have p.p و had p.p ایجاد میشوند. آینده کامل نیز با فرمول  will have p.p ایجاد میشود. پس با این اوصاف به راحتی میتوانید ساختار آینده کامل استمراری در انگلیسی را تشخیص دهید.

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”alert-danger”]

آینده کامل استمراری در انگلیسی، یکی از زمان هایی است که در فارسی عینا برای آن معادل تعریف نشده است و در هنگام ترجمه تفاوتی با آینده کامل ندارد. بنابراین تنها شما با تشخیص موقعیت از روی جملات انگلیسی قادر به تشخیص این زمان از فعل در انگلیسی هستید.

[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]

ساختار آینده کامل انگلیسی با will

Will (+ not) + have + been + Verbing

You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

Will + have + been + Ving +
You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives. Will + not + have + been + Ving

Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?

Will +subject + have + been + Ving

?

دقت داشته باشید برای منفی کردن افعالی نظیر آینده کامل استمراری که فعل اصلی با چند فعل کمکی همراه میشود (will / have / been) تنها فعل کمکی اولی منفی میشود. در واقع عبارت not به اولین فعل کمکی که در اینجا will است میچسبد.

Will not have been doing correct

Will have not been doing OR will have been not doing incorrect

ساختار آینده کامل انگلیسی با be going to

You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

be going to + have + been + Ving

You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

be going to + not + have + been + Ving +

Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?

Be + subject + going to + have + been + Ving ?

اگرچه ممکن است بعضا این دو فرم از آینده کامل استمراری در انگلیسی بجای یگدیگر نیز به کار ببرند اما تفاوت های کاربردی و اساسی این دو آینده را از لینک زیر بخوانید.

[/vc_column_text][vc_cta h2=””]

تفاوت will  و be going to

[/vc_cta][vc_cta h2=”کاربرد آینده کامل استمراری در انگلیسی” txt_align=”right” style=”outline” color=”juicy-pink”]

۱- بیان مدت زمانی انجام کاری در آینده

در زبان انگلیسی زمانی از آینده کامل استمراری استفاده میکنیم که بخواهیم نشان دهیم عملی آغاز شده است (زمان شروع مهم نیست) و تا یک زمان مشخصی در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. حال ممکن است آن عمل در آن زمان مشخص به اتمام برسد و یا حتی ادامه پیدا کند. در این صورت با بیان یک قید زمانی یا بازه زمانی این زمان از فعل را از ماضی کامل و حال کامل مجزا میکنیم.

She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.

او قرار است در آن کارخانه به مدت ۳ سال کار کند تا زمانی که ان بسته شود.

They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.

آنها تا زمانی که توماس برسد، برای مدت یک ساعت حرف خواهند زد.

۲- بیان علت و معلول در آینده

استفاده از اینده کامل استمراری یکی از بهترین راه ها برای بیان علت و معلول در انگلیسی است. بدین ترتیب اگر دو عمل در آینده اتفاق بیوفند که انجام دومی وابسته به عمل اولی باشد و پس از یکدیگر رخ دهند میتوان از آینده کامل استمراری استفاده کنید.

Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.

جیسون زمانی که به خانه برگردد خسته خواهد بود زیرا او به مدت یک ساعت خواهد دوید .

Claudia’s English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over two years.

انگلیسی کلودیا زمانی که به آلمان بازگردد، عالی خواهد شد زیرا او قرار است به مدت دو سال در امریکا انگلیسی بخواند.

[/vc_cta][vc_cta h2=”تفاوت آینده استمراری و آینده کامل استمراری” h4=”تفاوت future perfect و future continuous” txt_align=”center”]

اگر در هنگام استفاده از افعال آینده، به مدت زمان انجام آن در جملات خود هیچ اشاره ای نکنید و از عبارت هایی چون:

“for five minutes,” “for two weeks” or “since Friday,”

استفاده نکنید، میتوانید از آینده استمراری به جای آینده کامل استمراری استفاده کنید. البته بسایر مراقب باشید تا ابهامی برای مخاطبین جملات خود ایجاد نکنید. آینده استمراری برای عملی که در آینده با عملی دیگر قطع میشود به کار میرود اما آینده کامل استمراری تاکیید بر مدت زمان انجام کار و بازه ی زمانی آن دارد. به مثال های زیر دقت کنید.

He will be tired because he will be exercising so hard.

در ابتدا لازم است ذکر شود که افعال این جمله مجهول است.همچنین این جمله با زمان آینده استمراری بیان شده است زیرا در این جمله او چون بسیار ورزش کرده است (will be exercising) در همان زمان ،بسیار خسته خواهد بود (will be tired)

He will be tired because he will have been exercising so hard.

در این جمله تاکیید گوینده بر این است که چون او بسیار تمرین میکند (احتمالا برای یک بازه زمانی) بسیار خسته خواهد بود. در اینجا بر علت و معلول بودن کارها تاکید میشود و با این تفاصیر او برای تمرین کردن را در آن زمانی که مد نظر گوینده بوده است تمام کرده و یا ادامه میدهد. (مشخص نیست)[/vc_cta][vc_message color=”success” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]

نکته قابل ذکر دیگر این است که هیچگاه آینده کامل استمراری در یک جمله به تنهایی بیان نمیشود. اگر به تمام مثال هایی که تا به اینجا بیان شده است دقت کنید، آینده کامل استمراری همیشه با یک فعل به صورت آینده ساده بیان میشود. پس در هنگام استفاده از آینده استمراری فراموش نکنید که لازم است یک فعل آینده ساده نیز بیان شود.

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

گرامر آینده کامل در انگلیسی

گرامر آینده کامل در انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

آینده کامل – future perfect

تمام فرم های آینده همانند فرم آینده ساده به دو صورت با will و be going to بیان میشوند. گرامر آینده کامل در انگلیسی نیز با هر دو فرم بیان میشود. اگرچه این دو شکل از آینده را گاهی میشود بجای یکدیگر به کار ببریم، اما تفاوت هایی در کاربرد و نحوه به کارگیری آنها وجود دارد.

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”alert-info” icon_type=”pixelicons” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-info”]

تفاوت will و be going to

[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]

ساختار آینده کامل با will

will + have + past participate

You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.

Will + have + p.p

+

You will not have perfected your English by the time you come back from the U.S.

Will + have + not + p.p

Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?

Will + subject … + have + p.p

?

[/vc_column_text][vc_zigzag color=”peacoc” el_width=”60″][vc_column_text text_larger=”no”]

ساختار آینده کامل با be going to

be going to + have + past participate

You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.

be going to + have + p.p +

You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.

be going to + have + not + p.p

Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?

be + subject + going to + have + p.p ?

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”کاربرد آینده کامل در انگلیسی” font_container=”tag:h2|text_align:right” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]1- استفاده از آینده کامل برای بیان یک اتفاقی که در آینده از اتفاق دیگر رخ میدهد.

منظور این است که اتفاقی در آینده قبل از اتفاق دیگر رخ میدهد. در واقع هر دو اتفاق در آینده قرار است رخ دهد اما بازه یا زمان دقیق اتمام آن دو کار همزمان نیست و یکی قبل از دیگر صورت میگیرد.

یا اینکه به یک زمان خاص در آینده اشاره میشود.

[/vc_cta][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

تا نوامبر آینده، موقعیت من ارتقاع پیدا خواهد کرد. By next November, I will have received my promotion.

من تا سه ساعت آینده این تست را تمام نخواهم کرد

I am not going to have finished this test by 3 o’clock.
من تا زمانی که این دوره تحصیلی را تمام کنم، ده تا امتحان خواهم داد By the time I finish this course, I will have taken ten tests.

 

[/vc_column_text][vc_single_image image=”12955″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]

۲- استفاده از آینده کامل برای بیان مدت زمان انجام کار در آینده

شاید برای شما هم سوال شود که چرا برای بیان کاری که به طور استمراری در حال انجام است، از آینده استمراری استفاده نمیکنیم. لازم به ذکر است که در انگلیسی برخی از افعال به طور استمراری بیان نمیشود. در واقع یا ing نمیگیرند یا استمرار داشتن برای انها بی معنی میباشد. بنابراین در هر زمان (آینده، حال و گذشته) به صورت کامل بیان میشوند.برای مثال افعالی مانند:

Be / have / live / teach / study ,…

[/vc_cta][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

تا زمانی که لندن را ترک کنم برای شش ماه انجا زندگی خواهم کرد.

I will have been in London for six months by the time I leave.

تا روز دوشنبه، سوزان به مدت یک هفته کتاب مرا خواهد داشت.

By Monday, Susan is going to have had my book for a week.

 

[/vc_column_text][vc_single_image image=”12954″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_cta h2=”تفاوت آینده استمراری و آینده کامل” txt_align=”center” style=”outline” color=”juicy-pink”]

به جملات زیر دقت کنید.


تفاوت آینده استمراری و آینده کامل

These people are standing in a queue to get into the cinema.


Half an hour from now, the cinema will be full.

Everyone will be watching the film.


Three hours from now, the cinema will be empty.

The film will have finished.

Everyone will have gone home.

 

 

 

 

زمانی که از فعل آینده استمراری استفاده میکنید در واقع نشان میدهید که که درحین انجام کاری هستید و این کار ادامه پیدا خواهد کرد. برای مثال به جملات زیر دقت کنید.

هفته ی دیگه همین موقع من در تعطیلات خواهم بود. من دارم شنا میکنم یا توی ساحل دراز میکشم.

This time next week I’ll be on holiday. I’ll be lying on the beach or swimming in the sea.

تو هیچ شانسی برای گرفتن این کار نداری. تو اگر برای اون پذیرش بگیری زمانت را تلف میکنی.

  You have no chance of getting the job. You’ll be wasting your time if you apply for it


اما زمانی که بخواهیم از یک اتفاق تکمیل شده در آینده صحبت کنیم از گرامر آینده کامل در انگلیسی استفاه میکنیم.

سالی همیشه ساعت ۸٫۳۰ صبح سرکار میرود. او ساعت ۹ در خانه نخواهد بود. او سرکار خواهد رفت.

Sally always leaves for work at 8.30 in the morning. She won’t be at home at 9 o’clock. she’ll have gone to work.

دیرمون شد. به محض رسیدن ما به سینما فیلم شروع خواهد شد.

We’re late. The film will already have started by the time we get to the cinema.

[/vc_cta][vc_column_text text_larger=”no”]

مطالب پیشنهادی :

گرامر حال کامل

گرامر حال کامل استمراری

گرامر حال استمراری

گرامر گذشته کامل

گرامر گذشته استمراری

گرامر آینده استمراری

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

زمان آینده استمراری در انگلیسی

زمان آینده استمراری در انگلیسی و کاربرد آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

زمان آینده استمراری – future continuous

اگر کمی با گرامر انگلیسی آشنایی داشته باشید، دیگر این را میدانید که تمامی افعال استمراری در انگلیسی با ing همراه هستند. زمان آینده استمراری در انگلیسی نیز از این قاعده پیروی میکند.

ساختار زمان آینده استمراری در انگلیسی مانند ساختار آینده ساده به دو صورت با افعال will و be going to بیان میشود. به جداول و مثالهایی که در آنها بیان شده است دقت کنید.

ساختار آینده استمراری با will

You will be waiting for her when her plane arrives tonight.

Will + verbing +

You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.

Will + not + verbing

Will you be waiting for her when her plane arrives tonight?

Will + subject … + verbing ?

 

ساختار آینده استمراری در انگلیسی با be going to

You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight.

be going to + verbing +

You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight.

be + not + going to + verbing

Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight?

be + subject …. + going to + verbing ?

 

منظور از فعل be در be going to همان افعال am / is / are هستند. به افعال to be معروف هستند.

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”alert-danger” icon_type=”monosocial” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-flickr”]

برای درک تفاوت کاربردی و معنایی این دو فرم از آینده ، به شما پیشنهاد میکنیم ابتدا مطلب آینده ساده را مطالعه کنید.

[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]

کاربرد زمان آینده استمراری در انگلیسی

۱- تلاقی دو عمل در آینده

بدین صورت که عمل در آینده در حال انجام است و عملی دیگر آن را قطع و یا دچار تداخل خواهد کرد. بدین ترتیب، عملی که در آینده در حال انجام است با فعل آینده استمراری و عملی که آن را قطع میکند با فعل آینده ساده بیان میشود.

زمانی که اتوبوس تو بیاید من منتظر تو خواهم بود.

I will be waiting for you when your bus arrives.

من در هتل مدیسون خواهم ماند، اگر اتفاقی بیوفتد و تو بخواهی با من تماس بگیری.

I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.

او امشب در کتابخانه خواهد ماند، بنابراین وقتی جنیفر برسد او را نخواهید دیدید.

He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

 

۲- همزمانی دو عمل در آینده

آینده استمراری برای بیان دو عملی که همزمان در آینده در حال انجام هستند نیز به کار میرود.

من قرار است درس بخوانم و او قرار است شام آماده کند.

I am going to be studying and he is going to be making dinner.

امشب آنها شام خواهد خورد، درباره ی برنامه هایشان بحث خواهد کرد و زمان خوبی خواهد داشت.

Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.

زمانی که من از کامپیوتر استفاده خواهم کرد، او ظرف ها را خواهد شست.

While I am using my computer, she is going to wash the dishes.

 

[/vc_column_text][vc_cta h2=”time clause in future sentences” txt_align=”center” style=”outline” color=”sandy-brown”]

زمانی که بخواهیم از time clause ها (when/ while/ before/ after/ by the time/ unless , etc) برای آینده استفاده کنیم، هیچگاه نمیتوانیم از آینده استمراری استفاده کنیم.

بنابراین جملات به صورت زیر بیان میشوند:

While I am going to be finishing my homework, she is going to make dinner. Not Correct

While I am finishing my homework, she is going to make dinner. Correct

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

کاربرد آینده ساده در انگلیسی

کاربرد آینده ساده در انگلیسی | تفاوت Will و be going to

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

تفاوت will و be going to در آینده ساده

اگر بخواهیم به زمان انجام شدن عمل در آینده نشان دهیم، از زمان آینده ساده در انگلیسی استفاده میکنیم. در واقع در این حالت نه عملی در گذشته رخ داده است و نه در زمان حال انجام عمل صورت گرفته است. زمانی از آینده استفاده میکنیم که میدانیم شروع عمل در آینده خواهد بود.

در انگلیسی، آینده ساده به دو صورت بیان میشود:

  • آینده با will
  • آینده با be going to

اگرچه این دو فرم از زمان آینده ممکن است برخی موارد به جای یکدیگر به کار گرفته شوند. اما تفاوت معنایی و کاربردی بسیار فاحشی میان این دو وجود دارد.در ابتدا ممکن است این تفاوت برای شما بسیار گیج کننده باشد اما با تکرار و تمرین و قرار گرفتن در موقعیت های متفاوت و سنجیدن مکالمات و نوشته های مختلف میتوانید آن را به راحتی آموزش دیده و در آینده به کار ببرید.

اما این نکته را در نظر داشته باشید که هر دو کلمه ی will  و be going to به زمان در آینده اشاره میکنند.

[/vc_column_text][vc_cta h2=”زمان آینده با will در زبان انگلیسی” txt_align=”right” style=”outline” color=”blue”]

ساختار مثبت، سوالی و منفی آینده ساده با  will

You will help him later

Will + verb

+

You will not help him later.

Will + not + verb

Will you help him later?

Will + subject … + verb

?

 

کاربردهای آینده ساده با will

۱- بیان عملی در آینده بدون هیچ برنامه ریزی قبلی قرار است انجام گیرد. به بیان دیگر انجام عملی در زمان آینده به طور داوطلبانه. در واقع زمانی که بخواهید پیشنهادی را بیان کنید یا یک پیشنهاد یا درخواست را به مخاطب خود بدهید زمان آینده ساده با will استفاده میشود.

زمانی که اطلاعات را گرفتم برای تو ارسال خواهم کرد.

I will send you the information when I get it.

آیا برای جابجایی این میز سنگین کمک خواهی کرد؟

Will you help me move this heavy table?

من تکالیفت را برایت انجام نخواهم داد.

I will not do your homework for you.

 

۲- برای بیان یک قول یا کاری که در آینده در نظر دارید که انجام دهید، از will استفاده میشود.

زمانی که برسم، به تو زنگ خواهم زد.

I will call you when I arrive.

من قول میدهم که درباره ی مهمونی سوپرایزی به او چیزی نخواهم گفت.

I promise I will not tell him about the surprise party.

من راز تورا به هیچکس نخواهم گفت.

I won’t tell anyone your secret.

 

 

[/vc_cta][vc_cta h2=”زمان آینده با be going to در زبان انگلیسی” txt_align=”right” style=”outline” color=”sky”]

ساختار مثبت، سوالی و منفی آینده ساده با  be going to

You are going to meet Jane tonight. be going to + verb +
You are not going to meet Jane tonight. be + not + going to + verb
Are you going to meet Jane tonight? be + subject …. + going to + verb ?

 

 

کاربرد آینده با be going to

این فرم از آینده برای بیان یک پلن یا طرح استفاده میشود. در واقع اگر شما طرحی مشخص و فیکس برای اینده داشته باشید و بخواهید درباره ی آن صحبت کنید از be going to  استفاده میکنید

نکته قابل ذکر این است که شما نمیتوانید برای یک آینده ی خیلی دور از این فعل استفاده کنید. be going to برای آینده ای نزدیک و طرحی که برای آینده ای بسیار نزدیک به حال دارید استفاده میشود.

او میخواهد تعطیلاتش را در هاوایی بگذراند. He is going to spend his vacation in Hawaii.
میشل تصمیم دارد سال آینده به مدرسه پزشکی برود. Michelle is going to begin medical school next year.
چه کسانی را میخواهی به مهمانیت دعوت کنی؟ Who are you going to invite to the party?

 

 

[/vc_cta][vc_column_text text_larger=”no”]

به عکس و متن های زیر دقت کنید:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”12732″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

زمانی از will  استفاده میکنیم که یک تصمیمی به تازگی گرفته شده باشد. ایده ی مهمانی نیز در اینجا یک ایده ی تازه است و تا الان برای آن برنامه ای ریخته نشده بود.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”12734″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator style=”dotted” border_width=”3″ el_width=”70″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”12733″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

از be going to زمانی استفاده میشود که به تازگی تصمیمی گرفته شده است و قرار است در آینده عملی شود. با توجه به متن عکس، مشخص است که هِلن قبل از آنکه با دَن صحبت کند تصمیم داشته است تعدادی نفرات زیادی را برای مهمانی دعوت کند.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”12735″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

با توجه به موقعیتی که در بالا برای شما مقایسه شد، میتوانید خودتان جملات زیر را باهم مقایسه کنید و تفاوت آنها را متوجه شوید.

  • Gary phoned while you were out.’        ‘OK.  I’Ll call him back.’

Gary phoned while you were out.’        ‘Yes, I know. I’m going to call him back.’

  • Anna is in hospital.’             ‘Oh really? I didn’t know. I’Ll go and visit her.’

Anna is in hospital.’             ‘Yes, I know. I’m going to visit her this evening.’

[/vc_column_text][vc_tta_tour tab_position=”right” alignment=”right” active_section=”1″ title=”تمرین :”][vc_tta_section i_position=”right” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-border_color” add_icon=”true” title=”Exercises” tab_id=”1565422838991-2f5af3e0-c22d”][vc_column_text text_larger=”no”]

Complete the sentences using will (‘ll) or going to.

۱-A: Why are you turning on the TV?

B: ………………………………  the news.  (I / watch)

۲- A: Oh, I’ve just realised.  I haven’t got any money.

B: Haven’t you? Welt, don’t worry. ………………………. ..  you some.  (I / lend)  .

۳- A: I’ve got a headache.

B: Have you? Wait a second and ………………………. an aspirin for you.  (I / get)

۴- A: Why are you filling that bucket with water?

B:  ………………………………  the car.  (I / wash)

۵- A: I’ve decided to repaint this room.

B:  Oh, have you? What colour ………………………………. it?  (you I paint)

۶- A: Where are you going? Are you going shopping?

B:  Yes,  ……………………..  some things for dinner.  (I / buy)

۷- A: I don’t know how to use the washing machine.

B:  lt’s easy.  ………………………… you.  (I / show)

۸- A: What would you like to eat?

B:  …………………………..  a pizza, please.  (I / have)

۹- A: Did you call Lisa?

B: Oh, no. I completely forgot …………………………………  her now.  (I / call)

۱۰- A: Has Dan decided what to do when he leaves school?

B: Yes. Everything is planned ………………………………….  a holiday for a few weeks.

(he / have)  Then  ………………………………….. a management training course.  (he / do)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_position=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-pencil-square-o” add_icon=”true” title=”Answers” tab_id=”1565422839152-c5cf3053-7e6e”][vc_column_text text_larger=”no”]

۱- I’m going to watch

۲- l’ll end

۳- I’ll get

۴- I’m going to wash

۵- are you going to paint

۶- I’m going to buy

۷- I’ll show

۸- I’ll have

۹- I’ll call

۱۰- He’s going to have … he’s going to do

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][vc_column_text text_larger=”no”]

مطالب مرتبط:

کاربرد زمان گذشته ساده در انگلیسی

گذشته استمراری و کاربرد آن در انگلیسی

حال ساده در انگلیسی

حال استمراری و کاربرد آن

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

مخفف افعال انگلیسی

فرم کوتاه شده افعال انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم کوتاه شده افعال انگلیسی

در زبان انگلیسی بسیاری از لغات در مکالمات عامیانه به صورت مختصر بیان میشوند و فرم کوتاه شده افعال انگلیسی بسیار رایج است. همچنین تمامی زبان آموزان لازم است پیش از هرچیزی با این فرم مخفف شده افعال آشنایی پیداکنند و به کار ببرند. مانند مثال های زیر:

I’m / you’ve / didn’t etc.

همچنین در بسیاری از نوشته های غیر رسمی مانند مسیج و تکست های کوتاه این خلاصه نویسی بسیار در میان مردم رایج است.

زمانی که از فرم کوتاه لغات استفاده میکنیم از علامت ( ‘ ) به جای حروفی که نوشته نمیشوند استفاده میکنیم.

I’m = I am                             you’ve = you have                          didn’t = did not

لیست فرم کوتاه شده افعال to be :

سوم شخص جمع دوم شخص جمع اول شخص مفرد سوم شخص مفرد (اجسام) سوم شخص مفرد (مونث) سوم شخص مفرد (مذکر) اول شخص مفرد فرم کوتاه شده
I’m

’m = am

It’s She’s He’s

’s = is or has

They’re We’re You’re

’re = are

They’ve We’ve You’ve I’ve

’ve = have

They’ll We’ll You’ll She’ll He’ll I’ll

’ll = will

They’d

We’d You’d She’d He’d I’d

’d = had or would

[/vc_column_text][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”juicy-pink”]

i‘s = is or has

همانطور که در جدول بالا نیز مشخص است (i‘s) تنها برای سوم شخص مفرد استفاده میشود. این i‘s گاهی مختصر شده فعل is و گاهی مختصر شده ی فعل has است. برای تشخیص این موضوع شما ابدا نمیتوانید از روی کلمه آن را تشخیص دهید. بنابراین حتما باید از روی جمله و موقعیتی که در آن به کار رفته شده است معنی آن را حدس بزنید. به جملات زیر دقت کنید.

She’s ill. (= she is ill)

She’s gone away. (= she has gone)

[/vc_cta][vc_message color=”success” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]

کلمه ی پرکاربردی که در انگلیسی بسیار با آن رو برو میشوید let’s است. این کلمه نیز مخفف حساب میشود اما از افعالی که در بالا به آن اشاره کردیم حساب نمیشود. در واقع i’s  در این کلمه یک استثنا به حساب می آید.

Let’s go now. (= let us go)

[/vc_message][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”juicy-pink”]

i‘d = would or had

عبارت مخفف شده دیگری که برای دو فعل متفاوت به کار میرود (i’d) است. همانطور که برای i‘s در بالا اشاره شد، معنی و کاربرد i’d را نیز باید حتما در میان کلمات و در یک جمله کامل قابل تشخیص است.

I’d never seen her before. (= I had never seen)

I’d see a doctor if I were you. (= I would see)

[/vc_cta][vc_column_text text_larger=”no”]

تا به اینجای کار فرم کوتاه شده افعال انگلیسی، تنها برای یک فعل و ضمیر آن بیان شده است. اما اشتباه نکنید!! این تنها کاربرد علامت های اختصاری (مخصوصا i‘s) نیست. شما میتوانید بعد از کلمات پرسشی (what/ who etc) و یا کلماتی مانند : that / there / here عبارت مخفف شده نیز به کار ببرید.

who’s / what’s / where’s / how’s / that’s / there’s / here’s / who’ll / there’ll / who’d

——————————————————————————

Who’s that woman over there?  (= who is)

What’s happened?  (= what has)

Do you think there’ll be many people at the party?  (= there will)

همچنین این مخفف سازی ها نیز میتوانند به جز ضمیر همراه با اسم در جمله بیان شوند.

Katherine’s going out tonight.  (= Katherine is)

My best friend’s just got married.  (= My best friend has)

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”alert-success” icon_type=”pixelicons” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-shield”]

نکته قابل ذکر این است که هیچگاه نمیتوانید در مجلات کوتاه و همچنین در انتهای جملات بلند از فرم کوتاه شده افعال انگلیسی استفاده کنید.

‘Are you tired?’  ‘Yes,  I am.’  (not Yes, I’m.)

Do you know where she is? (not Do you know where she’s?)

[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم کوتاه شده افعال کمکی

can’t cannot
couldn’t could not
daren’t dare not
hadn’t had not
mightn’t might not
mustn’t must not
needn’t need not
oughtn’t ought not
shan’t shall not
shouldn’t should not
usedn’t used not
won’t will not
wouldn’t would not

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]

مطالب پیشنهادی

فعل گذشته ساده

زمان افعال در انگلیسی

افعال بی قاعده

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

کاربرد گذشته کامل استمراری در انگلیسی

کاربرد گذشته کامل استمراری در انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

گذشته کامل استمراری – past perfect continuous

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”12347″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center” title=”yesterday morning”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]

yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet.

it had been raining.

it was not raining when i looked out, the sun was shining. But it had been raining before.

[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

اگر به مثال بالا دقت کنید، این مثال شباهت زیادی با مثالی که در درس حال کامل استمراری بیان شده است دارد. اما نکته همینجاست این دو در دو شرایط کاملا متفاوت بیان شده اند. بدین صورت که در مثال بالا شخص گوینده در باره ی زمانی در گذشته صحبت میکند. در واقع هیچ اثری از موضوع در زمان حال وجود ندارد. همانطور که در مثال بیان شده است موضوع صحبت درباره ی دیروز صبح (yesterday morning) و یک زمانی قبل از آن است.

در متن گوینده به این موضوع اشاره میکند: “که دیروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم هوا آفتابی بود اما زمین کاملا خیس بود” از این مشاهدات به این نتیجه میرسد که “شب گذشته حتما باران آمده است.”

برای ماضی کامل استمراری معادل دقیق فارسی وجود ندارد. زیرا ما در فارسی علامت خاصی برای استمراری بودن افعال در گذشته نداریم. بنابراین بهترین راه برای یادگیری گرامرهایی از این قبیل (که معادل دقیق فارسی ندارند) این است که با توجه به مثال های بیان شده موقعیت را بسنجید و بدون معنی لغوی بتوانید آن را درک کنید. این بهترین شیوه برای یادگیری زبان انگلیسی میباشد.

ساختار و فرم گذشته کامل استمراری

میدانیم که نشانه ی استمراری بودن یک عمل در انگلیسی این است که انتهای فعل اصلی ing میگیرد. بنابراین فرمول ساخت افعال کامل استمراری به شکل زیر است.

subject + had + been + verb + ing

به جدول زیر توجه کنید:

فعل اصلی فعل کمکی شکل مخفف شده فعل کمکی فاعل
Doing

Working

Playing

Studying

Etc.

been I’d

We’d

You’d

They’d

He’d

She’d

It’d

had I

We

You

They

He

She

it

حال به مثال های زیر دقت کنید.

when the boys came into the house, their clothes were dirty, their hair was untidy and one of them had a black eye. they’d been fighting.
زمانی که پسرها به خونه برگشتند لباسشون کثیف، موهاشون نامرتب بود و یکی از آنها چشمش سیاه شده بود. آنها دعوا کرده بودند.
I was very tired when I got home. I’d been working hard all day.
وقتی برگشتم خونه خیلی خسته بودم. من تمام روز را سخت کار کرده بودم.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”12344″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم سوالی و منفی افعال گذشته کامل استمراری

مانند سایر زمان های دیگر در زبان انگلیسی که به صورت دو بخشی بیان میشوند، میتوان به کمک کلمه ی not افعال را منفی کرد.

subject + had + not + been + verb + ing

They had not been eating for a week because they didn’t have even a penny
آنها برای یک هفته هیچی نخورده بوندند چون حتی یک پنی هم نداشتن.
Betty failed the final test because she had not been attending class.
بتی امتحانش را قبول نشد چون در کلاس حضور نداشت.

برای سوالی کردن این افعال، تنها کافی است فرم جمله به صورت سوالی تغییر کند. این حالت زمانی رخ میدهد که جای قرارگیری فاعل (subject) و فعل کمکی (had) تغییر کند.

had + subject + … + been + verbing

How long had you been studying Turkish before you moved to Ankara?
چقد زبان ترکی خونده بودی قبل از اینکه به آنکارا بری؟
Had you been waiting there for more than two hours when she finally arrived?
آیا بیشتر از ۲ ساعت منتظر موندی تا او بالاخره رسید؟

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”12386″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center” title=”کاربرد گذشته کامل استمراری”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_custom_heading text=”1- بیان استمرار عملی که در گذشته آغاز و پایان یافته است.” font_container=”tag:h4|text_align:right” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]

۱- کاربرد اصلی افعال گذشته کامل استمراری در انگلیسی این است که نشان دهیم کاری در گذشته شروع شده برای مدتی ادامه پیدا کرده است و در نهایت در همان گذشته پایان یافته است. در واقع تاکیید ما این است که آغاز و پایان گذشته در گذشته بوده و هیچگونه اتصالی تا زمان حال نداشته است. میتوان گفت این بهترین راه است برای اینکه نشان دهیم اعمالی که در گذشته انجام گرفته اند به ترتیب و به صورت علت و معلول هستند.

[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

Jason was tired because he had been jogging.
جیسون چون دیویده بود خسته بود.
Sam gained weight because he had been overeating.
سم اضافه بخاطر اینکه پرخوری میکرد، وزن پیدا کرد.

 

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”2- تاکیید بر مدت زمان انجام عملی در گذشته قبل از عملی دیگر” font_container=”tag:h4|text_align:right” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]

۲- یکی دیگر از کاربردهای گذشته کامل استمراری تاکیید بر مدت زمان انجام کاری در گذشته است. در واقع در این حالت تاکیید ما بر این است که عملی در گذشته آغاز شده و بعد از یک بازه ی زمانی پایان یافته است. هرگز این بازه ی زمانی تا زمان حال ادامه پیدا نمیکند و نقطه ابتدا و انتهای عمل در همان گذشته است.

[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

They had been talking for over an hour before Tony arrived.
قبل از اینکه تونی برسه آنها نزدیک به یک ساعت داشتن صحبت میکردند.
James had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia.
قبل از اینکه جیمز به آسیا برود بیش از ده سال در دانشگاه تدریس میکرد.

 

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”3- بیان ترتیب انجام کارها در گذشته” font_container=”tag:h4|text_align:right” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]

۳- زمانی که بخواهیم نشان دهیم عملی برای یک بازه ی زمانی قبل از عمل دیگر اتفاق افتاده است میتوان از گذشته کامل استمراری استفاده کرد. البته توجه داشته باشید که هردوی این عمل ها باید در گذشته آغاز و پایان یابند.

[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

We’d been playing tennis for an hour when it started to rain heavily.
زمانی که بارون شدید شروع به باریدن کرد ما برای یک ساعت داشتیم تنیس بازی میکردیم.
George went to the doctor last Friday. He hadn’t been feeling well for some times.
جورج جمعه ی پیش به دکتر رفت. او چند روز بود که حال خوبی نداشت.

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564979414740{padding: 5px !important;border: 5px double #0f73c4 !important;}” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

تفاوت دو زمان حال کامل استمراری و گذشته کامل استمراری

مهمترین عاملی که این دو زمان از افعال انگلیسی را از هم متمایز میکند، زمان انجام کار است. ویژگی های بسیار مشابهی این زمان باهم دارند که ممکن است برخی از زبان آموزان را دچار سردرگمی کنند. همانطور که پیشتر گفته شد، گذشته کامل استمراری زمانی به کار میرود که شروع و پایان کاری د رگذشته باشد و تا زمان حال ادامه پیدا نکند اما در زمان حال کامل استمراری اگرچه شروع کار در گذشته است اما عمل آغاز شده تا حال ادامه داشته است و یا هنوز نیز عمل در حال انجام شدن باشد.

حال با توجه به مثال های زیر سعی کنید به درک کاملی از تفاوت این دو زمان فعل در انگلیسی پیدا کنید.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”12348″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text text_larger=”no”]

۱- I hope the bus comes soon. I‘ve been waiting for 20 minutes.

۲- James is out of breath. He has been running.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”12349″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text text_larger=”no”]

۱- At last the bus came. I‘d been waiting for 20 minutes.

۲- James was out of breath. He had been running.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tour style=”outline” color=”blue” tab_position=”right” alignment=”center” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Exercises” tab_id=”1564979492797-4cfdf450-2f20″][vc_column_text text_larger=”no”]

Part i. Read the situations and make sentences from the words in brackets.

۱- I was very tired when I arrived home.

( I / work / hard all day) …………………………………………………………………..

۲- The two boys came into the house. They had football and they were both very tired.

(they / play / football) ………………………………………………………………….

۳- I was disappointed when I had to cancel my holiday.

( I / look / forward to it ) ………………………………………………………………

۴- Ann woke up in the middle of night. She was frightened and didn’t know where she was.

(she / dream) …………………………………………………………………………………..

۵-When I got home, Mark was sitting in front of TV. He had just turn it off.

( he / watch / a film) …………………………………………………………………………

Part ii. Put the verb into the most suitable form, past continuous (I was doing), past perfect (I had hone) or past perfect continuous (I had been doing).

۱- It was very noisy next door. Our neighbors …………………………. (have) a party.

۲- We were good friends. ……………………….. (we / know) each other for years.

۳- John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because ………………….. (he / walk) so fast.

۴- Sue was sitting on the ground. She was out of breath. ……………………….. (she / run).

۵- When I arrived, everybody was sitting round the table with their months full. ……………………… (they / eat)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Answers” tab_id=”1564979492926-f7687960-dff4″][vc_column_text text_larger=”no”]

Part i.

۱- I’d been working hard all day.

۲- they had been playing football.

۳- I’d been looking forward to it.

۴- she’d been dreaming.

۵- he’d been watching a film.

Part ii.

۱-were having

۲- we’d known

۳- was walking

۴- had been running

۵- were eating

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]

کاربرد past perfect

گذشته کامل (ماضی بعید) در انگلیسی و کاربرد آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

کاربرد گذشته کامل یا ماضی بعید در انگلیسی

یکی از زمان های پرکاربرد در انگلیسی زمان گذشته کامل میباشد که در زبان فارسی به عنوان ماضی بعید شناسایی میشود. این زمان برای نشان دادن عملی در گذشته که قبل از عملی دیگر انجام گرفته است، استفاده میشود. به جملات و عکس زیر دقت کنید.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_single_image image=”12285″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text text_larger=”no”]

Sara went to a party last week. Paul went to the party too, but they didn’t see each other. Paul left the party at 10.30 and Sara arrived  at 11 o’clock.

So: When Sara arrived at the party, Paul wasn’t there.

He had gone home.

* فعل had gone فرم ماضی بعید یا همان گذشته کامل فعل  go  است.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

نحوه ساخت گذشته کامل | ماضی بعید:

با توجه به اینکه تمامی زمان افعال در انگلیسی از یک فرمول خاص پیروی میکنند میتوان گفت گذشته کامل با فرمول زیر ایجاد میشود:

Had + past participle (p.p)

در واقع با اضافه کردن had به شکل سوم فعل، گذشته کامل تولید میشود. به جدول زیر توجه کنید.

شکل سوم فعل فرم مخفف شده فعل کمکی ضمیر
Gone

Seen

Finished

Visited

I’d

We’d

They’d

You’d

He’d

She’d

It’d

had I

We

They

You

He

She

It

 

 [/vc_column_text][vc_message color=”success” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]گذشته و شکل سوم افعال با قاعده و بی قاعده[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم سوالی و منفی گذشته کامل

با اضافه کردن not به فعل کمکی میتوان به فرم منفی افعال در زمان گذشته کامل دست پیدا کرد. و برای سوالی کردن افعال ماضی بعید تنها کافیست جای فاعل و فعل کمکی در ساختار جمله را تغییر داد.

You had studied English before you moved to New York.

Had + past participle

+

You had not studied English before you moved to New York.

Had + not + past participle

Had you studied English before you moved to New York?

Had + (subject) ….. + past participle

?

 

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”کاربرد زمان گذشته کامل در انگلیسی:” font_container=”tag:h2|text_align:right|color:%23457245″ use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”12286″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1564832717239{margin-top: 50px !important;}”][vc_column_text text_larger=”no”]1- استفاده از گذشته کامل برای بیان عملی که در گذشته قبل از عملی دیگر به صورت کامل رخ داده است.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

قبل از اینکه به کاوا برم هیچ ساحل قشنگی ندیده بودم.

I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.

اون فیلم را فهمید چون قبلا کتابش را خوانده بود.

She only understood the movie because she had read the book.

من اول فکر کردم که کار درستی انجام داده بودم، اما بعدش متوجه شدم اشتباه بزرگی کرده بودم.

At first I thought I’d done the right thing, but I soon realized that I’d made a big mistake.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”12287″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1564832717239{margin-top: 50px !important;}”][vc_column_text text_larger=”no”]2- برای بیان مدت زمان عمل انجام شده در گذشته (مخصوص افعالی که در انگلیسی استمراری نمیشوند).[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

قبل از اینکه ماشینم خراب شود به مدت ۱۰ سال آن را داشتم (داشته بودم).

We had had that car for ten years before it broke down.

زمانی که الکس درسش را تمام کرد، به مدت ۸ سال بود که در لندن زندگی میکرد.

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.

آنها نسبت به فروش خانه احساس بدی داشتند چون بیش از ۴۰ سال صاحب آن بودن.

They felt bad about selling the house because they had owned it for more than forty years.

 

افعالی که در بالا بیان شده است نمونه ای از افعالی است که فرم استمراری ندارند. فرم استمراری افعال در انگلیسی نیز با اضافه کردن ing به انتهای افعال تولید میشود.

[/vc_column_text][vc_cta h2=”تذکر !!” txt_align=”center” style=”outline” color=”orange”]

اگر بخواهیم زمان دقیقی از رخداد را بیان کنیم و معمولا از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم. اما در صورتی که از کلمه ی before / after به همراه یک فعل گذشته ساده استفاده کنیم، میتوانیم افعال گذشته کامل یا همان ماضی بعید را به کار ببریم. بدین ترتیب با این دو قید میتوانید ترتیب انجام اعمال را متوجه شوید.

او اقوام ژاپنیش را یک بار در سال ۱۹۹۳ قبل از اینکه به همراه انها در سال ۱۹۹۶ اسبابکشی کند، دیده بود.

She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]

جانشینی قیود در افعال گذشته کامل:

مانند سایر افعال دیگر زمانی که بخواهیم شدت و حالت یک فعل را بیان کنیم از قیدها استفاده میکنیم. این درحالی است که قیدها میتوانند در انتهای جمله و یا بعد از فعل بیاید. اما بهترین حالت در افعال چند بخشی این است که قید در بین فعل کمکی و فعل اصلی قرارگیرد مانند جملات زیر:

تو سابقا انگلیسی یادگرفته بود قبل از اینکه به نیویورک نقل مکان کنی.

You had previously studied English before you moved to New York.

[/vc_cta][vc_tta_accordion style=”outline” color=”pink” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Exercises” tab_id=”1564834031856-a781063a-4410″][vc_column_text text_larger=”no”]

i. Read the situations and write the sentences from the words in bracket.

۱- you went back to your home town after many years. It wasn’t the same as before.

(it/ change/ a lot)……………………………………………………………..

۲- I invited Rachel to the party, but she couldn’t come.

(she / arrange / to do something else)…………………………………………………..

۳- you went to the cinema last night. You got to the cinema late.

(the film/ already/ begin)……………………………………..

۴- it was nice to see Dan again after such a long time.

(I / not/ see/ him for five years)…………………………………..

۵- I offered Sue something to eat, but she wasn’t hungry.

(she / just / have / breakfast)…………………………………………

ii. for each situation, write the sentence ending with never…before. use the verb in bracket.

۱- The man sitting next to you on the plane was very nervous. It was his first flight.

(Fly)He ……………

۲- A woman walk into the room. She was a complete stranger to me.

(see) I ……………………………….before.

۳- Sam played yesterday. He wasn’t very good at it because it was his first game.

(play) He …………………

۴- Last year we went to Denmark. It was our first time.

(be there) We…………..

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Answers” tab_id=”1564834032021-039c6973-e8fd”][vc_column_text text_larger=”no”]

Part i.

۱- it had changed a lot

۲- she’d arranged to do something else.

۳- the film had already begun.

۴- I hadn’t see him for five years.

۵- she had just had breakfast.

Part ii.

۱-had never flown before.

۲- I’d never seen her before.

۳- He’d never played (tennis) before.

۴- We’d never been there before.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text text_larger=”no”]

مطالب مرتبط:

کاربرد زمان گذشته ساده در انگلیسی

گذشته استمراری و کاربرد آن در انگلیسی

حال کامل در انگلیسی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

افعال بی قاعده در انگلیسی

افعال بی قاعده و با قاعده در انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

افعال با قاعده و بی قاعده در انگلیسی

برای پیدا کردن گذشته و یا شکل سوم افعال در انگلیسی یک فرمول واحد در دست است که اکثر افعال در انگلیسی از آن پیروی میکنند.

در افعال با قاعده برای ساخت گذشته (past) و شکل سوم فعل یا همان اسم مفعول (past participle) کافی است یک ed به آخر افعال اضافه کنیم.

افعال با قاعده:

در انگلیسی بسیاری از افعال جز افعال با قاعده حساب میشوند. بدین ترتیب گذشته ساده ی فعل (past simple) و شکل سوم فعل یا همان اسم مفعولی (past participle) آن با اضافه کردن یک ed به آخر افعال حاصل میشود. به جدول زیر دقت کنید.

 

carry stop paint use finish Clean Infinitive
carried stopped painted used finished Cleaned Past simple
Past participle

 

 

از فرم گذشته ساده فعل برای تبدیل و به کار بردن افعال درحال گذشته استفاده میکنیم. از شکل سوم فعل برای ساخت افعال کامل و تمام افعال مجهول استفاده میکنیم. بدین ترتیب بسیار ضروری است که با تمامی اشکال فعل ها آشنایی داشته باشید.

[/vc_column_text][vc_message icon_fontawesome=”fa fa-asterisk”]

کاربرد زمان گذشته در انگلیسی

کاربرد حال کامل در انگلیسی

گذشته کامل در انگلیسی

[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]افعال کامل عبارتند از :

حال کامل و گذشته کامل

I have cleaned the windows. (present perfect)

They were still working. They hadn’t finished. (past perfect)

افعال مجهول نیز مانند عبارات زیر:

He was carried our of the room.

This gate has just been pained.

برای توضیحات بیشتر درباره ی این افعال میتوانید از طریق لینک هایی که در بالا آمده است، به مقالات تدریس شده ی این بخش ها دسترسی پیدا کنید.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11932″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

افعال بی قاعده:

اگرچه بسیاری از افعال در انگلیسی جزء افعال با قاعده حساب میشوند. اما برخی استثناهایی در این زبان نیز وجود دارد. بدین صورت که از آن قاعده ی کلی که در بالا ذکر شد پیروی نمیکنند. بدین ترتیب، به افعالی که انتهای آنها در حالت گذشته ساده و شکل سوم فعل ed نمیگیرد افعال بی قاعده میگویند. این افعال از هیچ قاعده و قانونی برای تبدیل شدن به دو فرم دیگر پیروی نمیکنند و برای استفاده از آنها و یادگیری آنها، نیاز به تمرین و تکرار فراوان دارید.

برخی از این افعال هستند که هر سه فرم مصدر،شکل گذشته و شکل سوم فعل (infinitive, past simple, past participle) به صورت یکسان بیان میشود. برای مثال به جملات زیر که با فعل hit (ضربه زدن) بیان شده است دقت کنید.

 

منو نزن Don’t hit me. Infinitive
وقتی وارد اتاق شدم یک نفر منو زد. Somebody hit me as I came into the room. Past simple
من در طول زندگیم کسی رو نزده ام. I’ve never hit anybody in my life. Past participle – present perfect

 

در برخی دیگر از افعال بی قاعده اگرچه از قاعده ی افعال با قاعده پیروی نمیکنند اما گذشته ساده و شکل سوم فعل همانند هم به یک صورت بیان میشود. برای مثال فعل tell (گفتن/ بیان کردن)

 

میتونی به من بگی چیکار کنم؟

Can you tell me what to do?

Infinitive
او به من گفت پسفردا برگردم.

She told me to come back the next day.

Past simple
تاحالا درباره ی کار جدید با کسی صحبت کرده ای؟

Have you told anybody about your new job?

Past participle – present perfect

 

سایر افعال بی قاعده در هر سه فرم فعل کاملا متفاوت هستند. مانند فعل wake (بیدار شدن)

 

تو را بیدار خواهم کرد.

I’ll wake you up.

Infinitive
من نیمه شب بیدار شدم.

I woke up in the middle of the nigh.

Past simple
بچه بیدار شده است.

The baby has woken up.

Past participle – present perfect

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11933″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_cta h2=”افعال با قاعده و بی قاعده ؟؟” h4=”افعالی که به هر دو صورت بیان میشوند” txt_align=”center” style=”outline” color=”blue”]

برخی از افعال در انگلیسی هستند که میتوانند به صورت با قاعده و یا بی قاعده مطرح شوند. در واقع هر دو فرم آنها در انگلیسی رواج دارد.

irregular

regular infinitive
Burnt Burned Burn
Dreamt Dreamed Dream
Leant Leaned Lean
Learnt Learned Learn
Smelt Smelled Smell
Spelt Spelled

Spell

Spilt Spilled

Spill

Spoilt Spoiled Spoil

 

 

در افعال بالا شما میتوانید هر دو فرم از فعل را به کار ببرید بدون اینکه ابهام و یا ایرادی در درک مطلب توسط مخاطب خود احساس کنید. اما این نکته قابل ذکر است که در شکل بی قاعده ی این افعال در انگلیسی بریتانیایی راحتتر است و شکل با قاعده آن در امرینکن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

[/vc_cta][vc_custom_heading text=”نمونه افعال بی قاعده” font_container=”tag:h3|text_align:right|color:%23df5461″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text text_larger=”no”]

Verb past simple past participle
be was been
begin began begun
bite bit bitten
break broke broken
buy bought bought
choose chose chosen
come came come
dig dug dug
do did done
drink drank drunk
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
find found found
get got got
go went gone
grow grew grown
have had had
hide hid hidden
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
lie lay lain
lose lost lost
make made made
meet met met
put put put
read /ri:d/ read /red/ read /red/
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
set set set
sing sang sung
sit sat sat
stand stood stood
stick stuck stuck
take took taken
teach taught taught
think thought thought
wake woke woken

 

 

 

لیست کامل افعال بی قاعده انگلیسی

جهت دانلود رایگان لیست کامل افعال بی قاعده به صورت pdf میتوانید از لینک زیر کمک بگیرید.

[/vc_column_text][vc_btn title=”دانلود PDF رایگان” style=”gradient” gradient_color_1=”orange” gradient_color_2=”pink” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” button_block=”true” add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row]

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری و کاربرد آن چیست؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

حال کامل استمراری –  present perfect continuous

ساختار حال کامل استمراری

Doing

Waiting

Playing

Etc.

been I/ we/ you/ they    have

 

He/ she/ it          has   

شکل خلاصه شده ی فعل حال کامل استمراری

Doing

Waiting

Playing

Etc.

Been I’ve

You’ve

We’ve

They’ve

He’s

She’s

It’s

حال کامل استمراری یا همان present perfect continuous حالت و زمانی از فعل است که در آن عملی از گذشته اغاز شده است و تا همین الان نیز ادامه دارد. در این حالت از فعل به بازه ی زمانی انجام کار یا مدت زمان انجام عمل تاکیید میشود. این یکی از حالت های فعل است که در زبان فارسی معادل دقیقی برای ان تعریف نشده است. به جملات زیر دقت کنید.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11898″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1564300886490{margin-top: 50px !important;}”][vc_cta h2=”” txt_align=”center” css=”.vc_custom_1564301063330{margin-top: 50px !important;}”]

Is it raining?

No, but the ground is wet.

It has been raining.

فعل Has been raining حال کامل استمراری است. در این عبارت وقت یمیگوید زمین خیس است در واقع بر این عمل تاکید میکند که مدت زمان زیادی از قطع شدن باران نمیگذرد.

[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم سوالی و منفی حال کامل استمراری

همانند سایر افعال در انگلیسی برای منفی کردن از کلمه ی not استفاده میکنیم. بدین صورت که not با فعل کمکی have همراه میشود. برای سوالی کردن نیز جای کننده ی کار (فاعل) با فعل کمکی عوض میشود و جمله به فرم سوالی مطرح میشود.

You have been waiting here for two hours.

Have / has + been + verbing

+

You have not been waiting here for two hours.

Have/ has + not + been + verbing

Have you been waiting here for two hours?

Have / has …….+been + verbing ?

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11902″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

کاربرد حال کامل استمراری در انگلیسی

present perfect continuous

 

۱- زمانی که بخواهیم بر فرایند عمل یا مدت زمان انجام عملی که در گذشته آغاز شده است و تا الان ادامه دارد، تاکید داشته باشیم از حال کامل استمراری استفاده میکنیم.

 

 

پاول خیلی خسته است. او خیلی خست کار میکرد.

Paul is very tired. He’ been working very hard.

ما دو ساعت اینجا منتظر ایستاده ایم.

We have been waiting here for over two hours!

من با آماندا درباره اون مشکل حرف میزدم و او با من موافق بود.

I’ve been talking to Amanda about the problem and she agrees with me.

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]

ماضی نقلی استمراری

۲- هنگامی که عملی در گذشته شروع شده و تا زمان حال قطع نشده است و یا اخیرا قطع شده است از زمان حال کامل استمراری استفاده میکنیم. همچنین ممکن است این عمل تا آینده نیز ادامه داشته باشد. بنابراین برای بهتر نشان دادن این استمرار عمل از حال کامل استمراری در انگلیسی استفاده میکنیم.

به موقعیتی که در زیر آورده شده است دقت کنید.

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]

 با توجه به مثال بالا برای بیان مدت زمان به صورت سوالی از عبارت how long و در صورتی خبری برای بیان ابتدای شروع بازه زمانی از since/ for استفاده میکنیم. حال به جدول مثال های زیر توجه کنید.

جیمی از ماه جون در دانشگاه تدریس میکند.

James has been teaching at the university since June.

آنها این ساعت اخر را صحبت میکردند.

They have been talking for the last hour.

چند وقت است که زبان انگلیسی آموزش میبینید؟

How long have you been learning English?

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11899″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_cta h2=”” txt_align=”center” css=”.vc_custom_1564304009994{margin-top: 20px !important;}”]

It began raining two hours ago and it is still raining.

How long has it began raining?

It has been raining for two hours.

[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564303881895{border: 5px groove #fe6c61 !important;}” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column][vc_custom_heading text=”تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23fe6c61″ use_theme_fonts=”yes”][vc_custom_heading text=”present perfect or present perfect continuous” font_container=”tag:h4|text_align:center|color:%23fe6c61″ use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image image=”11903″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text text_larger=”no”]

در بالا دو موقیت به تصویر کشیده شده است.تصویر سمت چپ نشان میدهد که عمل تعمیر خودرو در حال انجام است. در این حالت خود عمل که در اینجا تعمیر کردن است و همچینین مدت زمان انجام کار (۲ ساعت) برای ما اهمیت دارد.

اما در تصویر سمت راست موقعیتی را میبینیم که تعمیر کردن خودرو به پایان رسیده است و تنها موردی که برای ما مهم است نتیجه ی کار (اتمام تعمیر خودرو) است.

در واقع میتوان گفت هنگام استفاده از حال کامل استمراری نتیجه نهایی کار برای ما اهمیتی ندارد و مهم نیست که کار تمام شده است یا نه! عمل انجام شده و بازه ی زمانی از اهمییت بالا برخوردار است. در صورتی که در حال کامل (ماضی نقلی) تمام شدن کار و نتیجه ای از آن حاصل میشود برای ما اهمیت دارد.

حال سعی کنید معنی جملاتی که در زیر آمده است را حدس زده و تفاوت میان آنها را درک کنید.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

۱- My hands are very dirty. I’ve been repairing the car.

۲- Joe has been eating too much recently. He should eat less.

۳- It’s nice to see you again. What have you been doing since we last meet?

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

۱- The car is OK again now. I’ve repaired it.

۲- Somebody has eaten all my chocolates. The box is empty.

۳- Where is the book I gave you? What have you done with it?

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=”custom” accent_color=”#feedfd”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no” css=”.vc_custom_1564313429248{margin-top: 30px !important;}”]از حال کامل استمراری برای بیان مدت زمان کار ناتمام استفاده میکنیم.

۱- How long have you been reading that book?

۲- Lisa is still writing letters. She’s been writing letters all day.

۳- They’ve been playing tennis since 2 o’clock.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1564313330354{border-left-width: 5px !important;border-left-color: #feedfd !important;border-left-style: solid !important;}”][vc_column_text text_larger=”no”]از حال کامل ساده برای بیان اینکه چه میزان و چه مقدار وقت صرف کرده ایم استفاده میکنیم.

۱- How much of that book have you read?

۲- Lisa has written ten letters today.

۳- They’ve played tennis three times this week.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”modern” color=”vista-blue” active_section=”1″ title=”تمرین”][vc_tta_section title=”Exercises” tab_id=”1564312870741-e568fd21-2059″][vc_column_text text_larger=”no”]

i. For each situation write tow sentences using the words in brackets.

۱-Tom starting reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

(read / for two hours)…………………………………………………………………………….

(read /  ۵۳ pages so far)…………………………………………………………………………

۲- Rachel is from Australia. She is travelling round Europe at the moment. She began her trip three months ago.

(travel / for three months)……………………………………………………………………..

(visit / six countries so far)…………………………………………………………………….

۳- Patrick is a tennis player. He began playing tennis when he was ten years old. This year he is national champion again- for the fourth time.

(win / the national championships/ four times)……………………………………………………..

(play / tennis since he was ten)……………………………………………………………………..

 

ii. put the verb into the more suitable form, present perfect simple ( I have done) or continuous (I have been doing).

۱- Where have you been?…………. (you / play) tennis?

۲- look! …….. (somebody / break ) the window.

۳- You look tired. ………………..(you / work ) hard?

۴- ‘………………..(you / ever / work) in a factory’? ‘No, never’

۵- ‘Liz is away on holiday’. ‘Is she? Where ………………(she / go)?

۶- My brother is an actor. ………………………(he / appear) in several films.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Answers” tab_id=”1564312870922-b2bd028a-038b”][vc_column_text text_larger=”no”]

Part i.

۱-he has been reading for two hours.

He has read 53 pages so far.

۲-she’s been travelling for three months.

She’s visited six countries so far.

۳- he’s won the national championships four times.

He’s been playing tennis since he was ten.

 

Part ii.

۱-have you been playing

۲- somebody’s broken

۳- have you been working

۴- have you ever worked

۵- has she gone

۶- he’s appeared

 

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text text_larger=”no”]مطالب مرتبط

آموزش مکالمه انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی

آموزش زمان حال استمراری

آموزش زمان حال کامل[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

حال کامل در انگلیسی

ماضی نقلی یا حال کامل در انگلیسی و کاربرد آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

حال کامل (ماضی نقلی) – present perfect

زمان حال کامل در انگلیسی که به ماضی نقلی در فارسی آن را میشناسیم،  یکی از زمان های پرکاربرد در انگلیسی است که در بسیاری از موقعیت ها برای بیان حالات مختلف به کار میرود. اگر بخواهیم در یک عبارت به طور مختصر آن را بیان کنیم، میتوان گفت فعل در فرمت حال کامل زمانی به کار میرود که عملی در گذشته آغاز شده باشد و تا زمان حال ادامه پیدا کرده و یا اثر نهایی خود را در حال گذشته است. به عبارت ساده تر عمل انجام شده از گذشته به حال انتقال یافته است. (ماضی نقلی)

حال کامل بیشتر در مواقعی به کار میرود که بخواهیم شرح یک تجربه یا تغییر را از گذشته تا به امروز گزارش دهیم. به مثال زیر توجه کنید تا در ادامه به تفصیل درباره ی حال کامل و کاربردهای آن بپردازیم.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11805″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1564215721343{margin-top: 50px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”][vc_column_text text_larger=”no”]

Tom is looking for his key. He can’t find it.

He has lost his key.

در اینجا عبارت He has lost his key به این معنی است که تام اخیرا کلید خود را گم کرده است و در حال حاضر آن را ندارد.

عبارت (has lost) شکل حال کامل (present perfect) از فعل گم کردن (lose) است.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

شکل سوم فرم کوتاه شده

فرم کامل

Finished

Lost

Done

Been

Stopped

Etc.

I’ve

We’ve

They’ve

You’ve

He’s

She’s

It’s

I/ we/ they/ you     have

 

 

   He/ she/ it        has            

 

نحوه ساخت فرم ساده، سوالی و منفی زمان حال کامل

فعل ساده حال کامل با فرمول زیر بدست می آید:

Have / has + past participle

به زبان فارسی میتوان گفت اضافه کردن  have / has به شکل سوم فعل، آن را به فعل حال کامل یا ماضی نقلی تبدیل میکند.

در بسیاری از افعال انگلیسی با اضافه کردن عبارت ed به انتهای افعال، شکل شوم فعل بدست می آیند اما برخی از افعال در انگلیسی هستند که از این قاعده پیروی نمیکنند. به این افعال، افعال بی قاعده میگوییم. برای یاد گرفتن فرم های مختلف افعال بی قاعده، راهی جز حفظ کردن آنها ندارید. البته لازم نیست تمامی آنها را به یکباره حفظ کنید، با تمرین و تکرار و به کاربردن این افعال در جملات مختلف، کم کم آنها را به خاطر میسپارید.

[/vc_column_text][vc_message message_box_style=”solid”]

گذشته ساده افعال در انگلیسی

 افعال بی قاعده

[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم منفی و سوالی حال ساده

فرم منفی حال ساده تنها با اضافه کردن not  به have / has بدست می آید

فرم سوالی این زمان با جابجا کردن فاعل و فعل have / has به اول جمله، حاصل میشود.

 

You have seen that movie many time. Have / has + past participle +
You have not seen that movie many time. Have/ has + not + past participle
Have you seen that movie many time? Have / has ……. + past participle? ?

 

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]

کاربرد  (ماضی نقلی) حال کامل در انگلیسی

۱- کاری درگذشته بدون ذکر زمان دقیق

در بسیاری از مواقع زمانی از حال ساده در انگلیسی استفاده میکنیم که از زمان دقیق انجام کار اطلاعی نداشته باشیم یا از اهمیت بالایی برخوردار نباشد که بخواهیم آن را ذکر کنیم. بنابراین حال کامل نمیتوان با قیودی مانند … ,yesterday, last year, last week به کار برد.[/vc_column_text][vc_message color=”danger” style=”round” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-times”]فعل حال کامل (present perfect) را هرگز با زمان دقیق به کار نبرید.[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]

من فکر میکنم اون شخص را قبلا دیده ام.

I think I have met him before.

خیلی از مردم اخیرا به ماه سفر کرده اند.

Many people have recently traveled to the moon.

هیچکس تا به امروز از این کوه بالا نرفته است.

Nobody has ever claimed that mountain.

 

اگر به مثال های جدول بالا توجه کنید، متوجه میشوید در هیچ کدام از آنها به زمان دقیق انجام کار اشاره ای نشده است. در جمله اول ابتدا گوینده تنها به این امر اشاره میکند که کسی را قبلا ملاقات کرده است اما یا زمان ملاقات را به خاطر نمی آورد یا بیان کردن زمان اهمیت بالایی ندارد. در مثال دوم قید زمان به کار رفته است اما به تاریخ شروع و یا پایان اشاره ای نکرده است فقط ذکر شده است زیرا فعل سفر کردن از اهمیت بالاتری نسبت به زمان سفر برخوردار است.

در مثال سوم نیز قید ever بیانگر این است که از گذشته تا به امروز موفق به بالا رفتن از کوه نشده است و به زمان و یا تاریخ دقیق اشاره نکرده است.

[/vc_column_text][vc_cta h2=”never / ever” txt_align=”center” style=”outline” color=”pink”]

یکی از نشانه های فعل حال کامل دو قید ever  و  never میباشد. این دو قید برای زمان به کار میروند اما هرگز به زمان دقیق اشاره نمیکنند. تنها به این امر اشاره میکنند که از گذشته تا به امروز و یا هرگز عملی انجام گرفته است. بنابراین میتوانید برای خود یک رمز بگذارید، در صورتی که بخواهید بر قید زمانی “تا به امروز” اشاره کنید حتما فعل جمله به صورت حال کامل بیان میشود.

آیا تا به حال سوشی خورده ای؟

Have you ever eat sushi?

او هرگز با قطار سفر نکرده است.

He has never traveled by train.

تفاوتی که این دو کلمه باهم دارند این است که کلمه ever و در جملات منفی و سوالی به کار میرود. در صورتی که کلمه ی never خود دارای بار منفی ایست و تنها در جملاتی که ساختار  مثبت و خبری به کار میرود.

[/vc_cta][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11802″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

۲- اثر و نتیجه ی امروزی اعمال گذشته

به بیان ساده تر، افعال حال کامل زمانی به کار میرود که عملی در گذشته، بدون ذکر زمان دقیق، انجام شده و اثر آن امروزه باقی مانده است.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

 

انسانها بر روی کره ی ماه راه رفته اند.

Mans have walked on the Moon.

دکترها بسیاری از بیماریهای مرگبار را درمان کرده اند.

Doctors have cured many deadly diseases.

پسرمان چگونه خواندن را یاد گرفته است.

Our son has learned how to read.

 

۳- کار ناتمام

برای بیان کاری که در گذشته آغاز شده و هنوز به اتمام نرسیده است میتوان از حال کامل استفاده کرد. به بیان دیگر میتوان گفت کاری در گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

 

آنها به مدت ۱۲ سال در اپارتمان زندگی کرده­ اند.

They have lived in this apartment for twelve years.

جیمی هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.

James has not finished his homework yet.

او اسمش را به من گفت، اما من فراموش کرده ام.

He told me his name, but I’ve forgotten it.

 

توجه داشته باشید که در این حالت ممکن است مدت زمان انجام کار یا بازه ی زمانی انجام کار بیان شود، اما هرگز به زمان دقیق شروع و پایان انجام کاری اشاره نمیشود.

 

۴- تکرار عمل در زمان های مختلف

زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان کاری که در گذشته در چند زمان مختلف صورت گرفته است، مورد استفاده قرار میگیرد. در این صورت زمان انجام کارها مهم نیست، تنها موردی که اهمیت دارد تعداد دفعات است. به مثال های زیر توجه کنید.

 

ارتش به آن شهر پنج بار حمله کرده است.

The army has attacked that city five times.

من در طول این ترم ۴ کوییز و ۵ تست داشته ام.

I have had four quizzes and five tests so far this semester.

در طول مدتی که روی این پروژه کار میکردیم، مشکلات زیادی داشته ایم.

We have had many major problems while working on this project.

[/vc_column_text][vc_cta h2=”نکته – notice” txt_align=”center”]

نکته: در افعالی که به صورت استمراری به کار نمیرود، از فعل حال کامل برای نشان دادن استمرار کار استفاده میکنیم. در واقع نشان میدهیم که این کار از گذشته آغاز شده است و تا الان نیز ادامه دارد.

ماضی نقلی در انگلیسی

من به مدت دو هفته است که سرما خورده ام.

I have had a cold for two weeks.

اون به مدت ۶ماه در انگلیس بوده است.

She has been in England for six months.

مری از زمانی که بچه بود شکلات دوست داشته است.

Mary has loved chocolate since she was a little girl.

[/vc_cta][vc_cta h2=”قیود زمانی پرکاربرد در حال کامل” txt_align=”right” style=”outline” color=”sky”]

همانطور که میدانید، برای تمام افعال در انگلیسی میتوان قیود زمانی مناسب به کار ببرید. زمان حال کامل نیز از این قاعده مستثنی نیست. شما میتوانید از هر قیدی که به یک بازه ی زمانی از گذشته تا به حال اشاره میکند را استفاده کنید. چند نمونه از این قیود، برای مثال در زیر ذکر شده است.

کاربرد حال کامل - ماضی نقلی

Recently, since breakfast, in the last few days, until now,

for a long time, so far, already, just, yet, …

آدم های بسیار زیادی در این چند روز اخیر دیده ام.

I’ve met a lot of people in the last few days.

همه چیز خوب پیش میرود. ما تا الان مشکلی نداشته ایم.

Everything is going well. We haven’t had any problems so far.

من گرسنه هستم. من از صبحانه چیزی نخورده ام.

I’m hungry. I haven’t eaten anything since breakfast. (= from breakfast until now.)

 

 

[/vc_cta][vc_column_text text_larger=”no”]

تفاوت just/ already/ yet در انگلیسی

این سه قید، زمانی به کار میروند که به گذشته ی نه چندان دور بخواهیم اشاره کنیم. تمامی این لغات در فارسی “اندکی پیش” معنی میشوند. اما در انگلیسی تفاوت هایی باهم دارند. به تعریف آنها در دیکشنری انگلیسی و کاربرد آنها که در زیر آمده است دقت کنید.

*Just = a short time ago.

‘are you hungry?’   ‘no, I’ve just had lunch.’

Hello. Have you just arrived?

*We use already to say something happened sooner than expect.

Don’t forget to send the letter. I’ve already sent it.

‘What time is mark leaving?’   ‘He’s already gone.’

*Yet = until now. Yet shows that the speaker is expecting something to happen.

Has it stopped raining yet?

I’ve written the letter, but I haven’t sent it yet.

با توجه به مثالهای بالا تفاوت جزیی میان این سه قید را متوجه شده اید. یک تفاوت بارز دیگر میان این قیود که خود در مثال های بالا نیز اشکار است، این است که قید yet تنها در جملات منفی و سوالی به کار میرود و قیود already / just در جملاث مثبت و خبری استفاده میشوند. پس میتوان یک تفاوت کوچکی معنایی میان اینها قائل شد.

تا به حال / تا الان Yet
همین الان / اندکی پیش Already / Just

[/vc_column_text][vc_tta_accordion style=”modern” color=”blue” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Exercises” tab_id=”1564226119633-901a24b1-b3c2″][vc_column_text text_larger=”no”]

i. Read the situation and write sentences. use the following verbs:

-arrive       -break       -fall       -go up       -grow       -improve       -lose

۱- Tom is looking for his key. he can’t find it.                           He ………………………………

۲- Margaret can’t walk and her leg is in plaster.                       She……………………………..

۳- Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90.              The bus fare ………………………………..

۴- Maria’s English wasn’t very good. Now it is better.               Her English ……………………………..

۵- Dan didn’t have a bread before. Now he has a bread.            He ………………………….

۶- this morning I was expecting a letter. Now I have it.            The letter …………………………….

۷- The temperature was 20 degrees. now it is only 12.               The ………………………………..

ii. Read the situations and write sentences.

۱- Jack is driving a car, but he’s very nervous and not sure what to do.

you ask: …………………………………………………………………………..

he says: …………………………………………………………………………..

۲- Ben is playing tennis. He’s not good at it and he doesn’t know the rules.

you ask: …………………………………………………………………………..

he says: …………………………………………………………………………..

۳- Sue is riding a horse. she doesn’t look very confident or comfortable.

you ask: …………………………………………………………………………..

she says: …………………………………………………………………………..

۴- maria is in London. she has just arrived and it’s very new for her.

you ask: …………………………………………………………………………..

she says: …………………………………………………………………………..

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Answers” tab_id=”1564226119793-b90839f3-a436″][vc_column_text text_larger=”no”]

part i .

۱- He has lost his key.

۲- She has broken his leg.

۳- The bus fare has gone up.

۴- Her English has improved.

۵- He has grown a beard.

۶- The letter has arrived.

۷- The temperature has fallen.

part ii .

۱- Have you drive a car before?

No, this  is the first time I’ve driven a car.

۲- Have you played tennis before?

No, this is the first time I’ve played tennis.

۳- Have you ridden a horse before?

No, this is the first time I’ve ridden a horse.

۴- Have you been to London before?

No it is the first time I’ve been to London.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text text_larger=”no”]

مطالب مرتبط:

کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی

حال استمراری و کاربرد آن در انگلیسی

گذشته کامل در انگلیسی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

کاربرد گذشته استمراری در انگلیسی

گذشته استمراری در انگلیسی و کاربرد آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

گذشته استمراری – past continuous

برای شروع مبحث گذشته استمراری ابتدا به مثال زیر توجه کنید.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11710″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1563966932904{margin-top: 100px !important;}”][vc_cta h2=”” txt_align=”right”]

Yesterday Karen and Jim played tennis. They began at 10 o’clock and finished at 11.30.

So, at 10.30 they were playing tennis.

[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

حالا سعی کنید معنی جملات بالا را حدس بزنید.

در بالا بیان شده است که جیم و کارن از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در حال تنیس بازی کردن بوده اند. پس در واقع در ساعت ۱۰٫۳۰ بازی نه تنها تمام نشده است بلکه آنها دقیقا وسط بازی کردن بوده اند و عملی که از ساعت ۱۰ آغاز شده بود (تنیس بازی کردن)  تا ساعت ۱۰٫۳۰ همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است.

با توجه به توضیحات بالا تا حدودی مشخص شد که کاربرد اصلی گذشته استمراری در انگلیسی به چه صورت است.

نحوه ساخت گذشته استمراری در انگلیسی

پیش از این اگر “کاربرد زمان حال استمراری در انگلیسی” را خوانده باشید خواهید دید که علامت اینکه استمراری کردن در انگلیسی اضافه کردن ing به انتهای فعل است. این یک قانون کلی در انگلیسی است. جدول زیر نحوه ساخت گذشته استمراری نشان میدهد.

Playing

Working

Doing

ect.

I / she / he / it             was

 

We / you / they            were

زمانی که گذشته استمراری استفاده میکنیم و مثلا میگوییم I was doing something منظورمان این است که در گذشته ( ممکن است در جمله به زمان دقیقا آن اشاره شده باشد و یا اشاره نشده باشد) در حال انجام کاری بوده ایم. درواقع کمی قبل تر از زمان اشاره شده کار شروع به انجام شده است و کمی بعدتر از آن پایان یافته است.

[/vc_column_text][vc_message color=”danger” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-times”]

توجه داشته باشید عمل انجام شده در گذشته استمراری، در زمان گذشته آغاز و پایان میابد و هیچگاه تا زمان حال ادامه پیدا نمیکند.

[/vc_message][vc_single_image image=”11713″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text text_larger=”no” css=”.vc_custom_1564041165635{padding: 10px !important;border: 5px double #0089e5 !important;}”]

فرم سوالی و منفی کردن گذشته استمراری در انگلیسی

اگر در هنگام سوالی کردن گذشته ی استمراری طرح سوال به صورت yes / no question مطرح شده باشد، از خود کلمات was / were استفاده میکنیم. که این دو کلمه بسته به اینکه فاعل جمله جمع یا مفرد است متفاوت به کار میرود. بدین صورت جمله اول به صورت خبری مطرح میشود سپس فعل was / were به اول جمله انتقال میابد. همچنین دیگر ساختار جمله تغییر نمیکند و به همان شکل میماند.

.زمانی که او تماس گرفت، شما مطالعه میکردید

You were studying when she called.

آیا زمانی که او تماس گرفت، شما مطالعه میکردید؟

Were you studying when she called?

در سوال هایی که از کلماتی چون …, when/ where/ why استفاده شود، جملات گذشته استمراری با فرمول زیر سوالی میشوند:

۱- جمله به صورت خبری مطرح میشود.

۲- قسمت مورد سوال حذف میشود.

۳- کلمه  پرسشی …, when / where/ what به اول جمله اضافه میشود.

۴- فعل کمکی was / were بعد از کلمه ی پرسشی قرار میگیرد.

۵- مابقی جمله در ادامه ی این کلمه عینا تکرار میشود.

زمانی که پات شکست اسکی روی برف میکردی.

you were snowboarding when you broke your leg.

چیکار میکردی زمانی که پات شکست؟

What were you doing when you broke your leg?

 

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”کاربرد گذشته استمراری در انگلیسی” font_container=”tag:h3|text_align:right|color:%230015ff” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11711″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]

۱- برای بیان کاری که در گذشته در حال انجام بوده است و توسط عملی دیگر مختل شده است از گذشته استمراری استفاده میکنیم. به همین دلیل اکثر مواقع گذشته استمراری و گذشته ساده باهم در یک جمله بیان میشوند. البته این نکته قابل ذکر است که اگر چه مختل شدن عمل برای ما واضح است، اما قطع شدن کار و یا  تمام شدن آن در این حالت بیان نمیشود.

[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

درحالی که شام میخوردیم مت زنگ زد

Matt phoned while we were having dinner.

وقتی داشتم ایمیل مینوشتم، کامپیوتر ناگهانی خاموش شد.

While I was writing the email, the computer suddenly went off.

کمرم آسیب دید زمانی که در باغ کار میکردم.

I hurt my back when I was working in the garden.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11730″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1563970153364{padding-top: 30px !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]2- برای بیان کاری یا عملی که در گذشته برای مدتی به طول انجام میده است، گذشته استمراری به کار میرود. در این موارد قیدهای زمانی مانند:

“… ,yesterday, yesterday at 5, last year

به کار میرود تا تاکید بیشتری بر گذشته بودن عمل انجام گرفته شده شود. در این حالت نیز بسیار رایج است که یکی از فعل های به کار رفته شده در جملات به صورت گذشته ساده بیان شود.[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

پارسال این موقع من در برزیل زندگی میکردم.

This time last year I was living in Brazil.

دیروز تورا توی پارک دیدم. روی چمن ها کتاب میخواندی.

I saw you in the park yesterday. you were reading book on grass.

نصفه شب ما همچنان در بیابان رانندگی میکردیم.

At midnight, we were still driving through the desert.

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11712″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_cta h2=”” txt_align=”center”]3- کاربرد آخر گذشته استمراری در انگلیسی در جملات این است که این زمان از فعل، بیان میشود تا نشان دهد کاری در گذشته در حین انجام بوده و عملی دیگر همزمان با آن انجام گرفته است. در واقع در یک بازه ی زمانی هر دو اتفاق در حال انجام بوده اند و به صوزت موازی پیش رفته اند.[/vc_cta][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

زمانی که من از خواب بیدار شدم، هوا بارانی بود.

It was raining when I was got up.

من درس میخوندم در حالی که او شام درست میکرد.

I was studying while he was making dinner.

آنها شام میخوردند، درباره کارهاشون بحث میکردند و زمان خوبی را سپری میکردند.

They were eating dinner, discussing their plans and having a good time.

اگر به مثال سوم در جدول بالا توجه کنید، متوجه میشوید که فعل کمکی were  تنها یک بار درجمله تکرار شده است. شما نیز جهت بهبود کیفیت جملات و برای پرهیز از تکرار کلمات یکسان در جمله، میتوانید از ترفند حذف کلمات مشترک استفاده کنید. اما به این نکته حتما توجه کنید که در صورتی میتوانید این تکیک را به کار ببرید که جملات به هم پیوسته و کوتاه باشند. تا خواننده دچار سردرگمی و اشتباه نوشد.

[/vc_column_text][vc_tta_accordion style=”outline” color=”peacoc” c_align=”center” c_icon=”chevron” c_position=”right” active_section=”1″ collapsible_all=”true” title=”پرسش و پاسخ”][vc_tta_section i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-question_answer” add_icon=”true” title=”Exercises” tab_id=”1564041209120-914d601d-0d07″][vc_column_text text_larger=”no”]

Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

۱- Jenny………(wait) for me when I …………… (arrive).

۲- ‘ What ……… (you / do) at this time yesterday?’   ‘I was asleep.’

۳- ‘……….. (you/ go ) out last night?’ ‘ No, I was too tired.’

۴- how fast ………………….. (you / drive) when the accident ……… (happen)?

۵- Sam ……..(take) a photograph of me while I …………..(not / look).

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-lightbulb_outline” add_icon=”true” title=”Answers” tab_id=”1564041209282-7e5a6c01-4eb6″][vc_column_text text_larger=”no”]

Answers:

۱- was waiting | arrived

۲- were you doing

۳- did you go

۴- were you driving | happened

۵- took | was not looking

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][mpc_testimonial background_color=”rgba(221,157,161,0.56)” author_font_preset=”mpc_preset_93″]

مطالعه بیشتر

کاربرد زمان گذشته ساده در انگلیسی

کاربرد زمان حال ساده در زبان انگلیسی

کاربرد زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

گذشته کامل در انگلیسی

زمان افعال در انگلیسی

[/mpc_testimonial][/vc_column][/vc_row]

زمان گذشته ساده در انگلیسی

کاربرد زمان گذشته ساده در انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

گذشته ساده – simple past

به نمونه متن زیر دقت کنید.

Mozart was an Austrian musician and composer. he lived from 1756 to 1791.

He started composing at the age of five and wrote more than 600 piece of music. He was only 35 years old when he died.

کلماتی که در جمله ی بالا بولد شده اند همه به صورت گذشته ساده به کار رفته اند. در این مواقع گذشته ساده در انگلیسی نیز مانند فارسی برای بیان رویدادی در گذشته به کار میرود.

یکی از نشانه های معمول برای تبدیل کردن فعل (regular verbs) در زمان حال به زمان گذشته اضافه کردن ed به انتهای افعال میباشد. البته این امر به همین سادگی ختم نمیشود.  افعال بسیاری در انگلیسی وجود دارند که به افعال بی قاعده معروف هستند.(irregular verbs) 

این افعال از قاعده ی بالا برای گذشته شدن پیروی نمیکنند و شکل فعل در سه حالت مصدری، ماضی و اسم مفعولی متفاوت هستند.[/vc_column_text][vc_cta h2=”افعال با قاعده و بی قاعده در انگلیسی” h4=”regular and irregular verbs” txt_align=”center” style=”outline” color=”blue”]

به افعالی که با اضافه کردن یک ed به انتهای مصدر (infinitive) بتوان آنها را به گذشته ساده (simple past) و اسم مفعول (past participle) تبدیل کرد افعال با قاعده میگویند. در این افعال معمولا شکل گذشته ی ساده و اسم مفعول آنها یکسان است.

اما به افعالی که از قاعده پیروی نمیکنند و هرکدام از حالت های فعل به یک صورت بیان میشود افعال بی قاعده میگویند. این افعال ممکن است در هر سه حالت یکسان باشند بدون هیچگونه تغییری در املای کلمات مانند let ممکن است از با املای یکسان و تلفظ متفاوت بیان شوند مانند read و ممکن است هر سه حالت فعل به طور کامل املا و تلفظ متفاوتی داشته باشد. به جدول زیر توجه کنید.

past participate past simple infinitive
cleaned cleaned clean
finished finished finish
used used use

 

differences past participate past simple infinitive
completely different gone went go
different pronunciation read read read
no differences let let let

 

[/vc_cta][vc_message icon_fontawesome=”fa fa-commenting-o”]

نکته : برخلاف وجود تفاوت در بیان افعال میان سوم شخص مفرد و دیگر اشخاص در زمان حال ساده، زمان گذشته افعال در انگلیسی برای تمامی اشخاص یکسان به کار میرود و دیگر نیاز به s سوم شخص نمیباشد.

[/vc_message][vc_custom_heading text=”کاربرد زمان گذشته افعال در زبان انگلیسی” font_container=”tag:h3|text_align:right”][vc_column_text text_larger=”no”]

یکی از مهارتهایی که افراد در زبان مادری خود یاد میگیرند، استفاده از انواع مختلف زمان افعال است. این مهارت به صورت غریزی از کودکی بدون آموزش خاص درباره ی قواعد دستوری به خاطر ما سپرده میشود. این در حالی است که اگر بخواهیم در زبان دومی که می آموزیم تمام این نکات را یادبگیریم لازم است ابتدا با کاربردهای آنها اشنا شویم و سپس نحوه به کارگیری آنها را آموزش ببینیم.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11645″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

۱- یکی از کاربرد های گذشته ساده در انگلیسی این است که اگر عملی در گذشته شروع و در همان گذشته پایان یابد. از گذشته ی ساده استفاده میکنیم. در این صورت ممکن است به زمان خاصی اشاره شود و یا حتی اشاره ی مستقیم به زمان نشود در این صورت شما حتما از جملاتی که قبل و یا بعد از آن گفته میشود متوجه آن میشوید که عمل در گذشته اتفاق افتاده است.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

 

سه سال قبل در یک فروشگاه بزرگ کار کردم. I worked in department store 3 years ago
دیشب در راه خانه ام پلیس مرا متوقف کرد the police stopped me on my way home last night
هفته پیش یک فیلم سینمایی دیدم I saw a movie last week

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11645″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

۲- از دیگر کاربردهای زمان گذشته ساده در انگلیسی این است که چند عمل در گذشته به ترتیب و پشت سرهم انجام شوند. در این حالت نیز ممکن است زمان انجام عمل دقیقا بیان شود و یا حتی اشاره ای به آن نشود. اما با توجه به متن و صحبت گوینده متوجه آن میشوید که این عمل در گذشته اتفاق افتاده است.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

 

من کارم را تمام کردم، به سمت حال رفتم و یک جای بسیار عالی برای شناکردن پیدا کردم. I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
آنها ساعت ۸ به فرودگاه رسیدند، ساعت ۹ هتل را پذیرش کردند و ساعت بقیه افراد را ساعت ۱۰ ملاقات کردند. They arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
او شب گذشته ساعت ۱۱ به رخت خواب رفت و خواب خوبی کرد. She went to bed at 11 o’clock and slept well last night.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11648″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

۳- گذشته ساده در انگلیسی برای نشان دادن مدت زمان انجام کار در گذشته نیز به کار میرود. بدین صورت که عملی در گذشته آغاز شده، مدت زمانی به طول انجامیده و سپس در گذشته نیز پایان یافته است.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

من به مدت ۲ سال در برزیل زندگی کردم. I lived in Brazil for two years.
آنها تمام مدت در مهمانی نماندند. They did not stay at the party the entire time.
ما سی دقیقه با تلفن صحبت کردیم. We talked on the phone for thirty minutes.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11649″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

۴- بیان عادتی که در گذشته به صورت روتین انجام میشد و در حال حاضر دیگر انجام نمیشود را نیز با گذشته ساده بیان میکنیم. در این حالت نیز شرط استفاده از گذشته ساده همان آغاز و پایان کار در گذشته است. اگر کاری در گذشته انجام میشد و در زمان حال نیز تکرار میشود، نمیتوان از گذشته ساده استفاده کنیم.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

من سال گذشته سه بار در ماه به سینما میرفتم. I went to the cinema three times a month last year.
او بعد از مدرسه در سالن تئاتر کار میکرد. She worked at the movie theater after school.
آنها هیچوقت به مدرسه نیامدند، آنها همیشه کلاس را دودر میکردند. They never went to school, they always skipped class.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11650″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

۵-زمان گذشته ساده میتواند برای بیان باورها، حقایق یا فرضیه هایی که در گذشته درست بوده و عمومیت داشتند، درحالی که دیگر امروز درستی آن حقایق رد شده است و درگیر عمومیتی ندارد.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

او در بچگی خجالتی بود، در صورتی که الان ادم بسیار برونگرایی است. She was shy as a child, but now she is very outgoing.
او قبلا گوجه دوست نداشت. He didn’t like tomatoes before.
در گذشته مردم هزینه ی زیادی بابت مکامه تلفنی پرداخت میکردند. People paid much more to make cell phone calls in the past.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1563878183462{border-top-width: 5px !important;border-right-width: 5px !important;border-bottom-width: 5px !important;border-left-width: 5px !important;border-left-color: #f29760 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #f29760 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #f29760 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #f29760 !important;border-bottom-style: solid !important;}” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

فرم سوالی و منفی گذشته ساده در انگلیسی

برای منفی کردن و سوالی کردن گذشته ساده در انگلیسی از فعل کمکی did  کمک میگیریم. کلمه ی did گذشته ی do / does است. به جداول زیر توجه کنید.[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1563878200605{border-top-width: 5px !important;border-right-width: 5px !important;border-bottom-width: 5px !important;border-left-width: 5px !important;border-left-color: #f29760 !important;border-left-style: hidden !important;border-right-color: #f29760 !important;border-right-style: hidden !important;border-top-color: #f29760 !important;border-top-style: hidden !important;border-bottom-color: #f29760 !important;border-bottom-style: hidden !important;}” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text text_larger=”no”]

enjoyed I
saw She / He
went They

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text text_larger=”no”]

enjoy? You
            did

see? She / He
go? They

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text text_larger=”no”]

enjoy?
  didn’t

You
see? She / He
go? They

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

با توجه به جداول بالا مطمئنا فرمول ساخت حالت منفی و سوالی برای زمان گذشته ساده در انگلیسی را متوجه شده اید. همانند افعال حال ساده، از افعال اصلی جمله شکلی از فعل be نباشد (am / is / are) باید از فعل کمکی do / does استفاده کنیم.

شکل گذشته ی do  به صورت did بیان میشود. برخلاف اینکه در زمان حال برای سوم شخص مفرد  فعل تغییر میکند به صورت does به کار گرفته میشود، در حالت گذشته تفاوتی میان اشخاص وجود ندارد و برای همه فعل did استفاده میشود.

نکته ی دیگر این است که در هنگام منفی و سوالی کردن به کمک فعل کمکی did و didn’t فعل اصلی جمله به صورت ساده می آید. در واقع اگر در جمله ای فعل کمکی به کار رفته باشد فعل اصلی هرگز گذشته نمیشود. به مثال زیر توجه کنید:

We don’t say: I didn’t watched TV so much when I was a child.

We say: I didn’t watch TV so much when I was a child.

در هنگام به سوالی کردن جملات نیز به همین ترتیب:

We don’t say: Did you went out last night?

We say: Did you go out last night?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”فرم گذشته ی فعل be” h4=”am / is / are —> was / were” txt_align=”center” style=”3d”]

was / wasn’t I / he / she / it
were / weren’t we / you / they 
I / he / she / it? was
we / you / they? were

این نکته قابل ذکر است که به هنگام وجود was / were در جمله هرگز از didn’t  برای منفی کردن و از did برای سوال پرسیدن استفاده نمیکنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I was angry because they were late.

Was the weather good when you were on holiday?

they weren’t able to come because they were so busy.

[/vc_cta][vc_tta_accordion style=”outline” color=”sky” active_section=”1″ title=”تمرین : )”][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-question-circle” add_icon=”true” title=”Exercises” tab_id=”1563879806782-b76000e2-68fd”][vc_column_text text_larger=”no”]

i. Complete the sentences into the correct form.

۱٫ It was warm, so I ………………. off my coat. (take)

۲٫ the film wasn’t very good. I ………………. it very much. (enjoy)

۳٫ I knew Sarah was very busy, so I ……………….. her. (disturb)

۴٫ I was very tired, so I ……………… the party early. (leave)

۵٫ the bed was uncomfortable. I ………………. very well. (sleep)

ii. Complete the sentences using the following verbs in the correct form:

-buy     -catch     -cost     -fall     -hurt     -sell     -spend      -teach      -throw      -write

۱٫ Mozart …………….. more than 600 pieces of music.

۲٫ How did you learn to drive? My father ……………… me.

۳٫ we couldn’t afford to keep our car, so we ……………… it.

۴٫ Dave ………… down the stairs this morning and …………….. his leg.

۵٫ Jim ……………. the ball to Sue, who ……………… it.

۶٫ Ann ……………. a lot of money yesterday. She …………… a dress which …………… $100.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-hand-o-down” add_icon=”true” title=”Answers” tab_id=”1563879807003-8e6eeda3-8ce8″][vc_column_text text_larger=”no”]

i. part one:

     ۱٫ took

     ۲٫ didn’t enjoy

     ۳٫ didn’t disturb

     ۴٫ left

     ۵٫ didn’t sleep

ii. part two:

    ۱٫ wrote

    ۲٫ taught

    ۳٫ sold

    ۴٫ fell | hurt

    ۵٫ threw | caught

    ۶٫ spent | brought | cost

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text text_larger=”no”]برای دسترسی به دیگر مطالب میتوانید از لینک های زیر کمک بگیرید:

آموزش رایگان مکالمه انگلیسی

کاربرد زمان حال ساده در زبان انگلیسی

کاربرد زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان افعال در انگلیسی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

کاربرد حال استمراری در انگلیسی

کاربرد زمان حال استمراری در انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”] 

زمان حال استمراری- Present Continuous

زمان حال استمراری در انگلیسی برای بیان اتفاقی که در زمان صحبت در حال وقوع است و یا صورت موقتی در حال انجام است به کار میرود. پیش از هرچیزی بهتر است با ساختار این نوع فعل اشنا شوید، سپس جزییات نحوه به کار بردن و کاربردهای این نوع فعل را آموزش خواهید دید.

ساختار حال استمراری:

میدانیم که افعال به کار گرفته شده برای سوم شخص مفرد در انگلیسی در مقایسه با دیگر اشخاص در انگلیسی متفاوت است. اما با این وجود، حال استمراری بر خلاف حال ساده و دیگر زمان های فعل که برای سوم شخص مفرد شکل متفاوتی ندارد و برای تمام اشخاص یکسان به کار میرود. ساختار ثابت برای این هر سه حالت ساده، منفی و سوالی در جدول زیر آمده است.

He is living in Thailand. am/is/are + verb + -ing +
I’m not living in Thailand. am/is/are not + verb + -ing
Are they living in Thailand? ?am/is/are …. + verb + -ing ?
بدین صورت با توجه به فرمت بالا شما میتوانید به راحتی تمام افعال را به صورت حال استمراری در انگلیسی بیان کنید.

[/vc_column_text][vc_cta h2=”نکته” txt_align=”right” style=”outline” color=”juicy-pink”]

توجه داشته باشید که فرمت سوالی بیان شده در بالا زمانی به کار میرود که جواب سوال با Yes/ No داده شود.اما در صورتی که بخواهید با کلمات سوالی و یا به اصطلاح Wh-question ها سوال را مطرح کنید و قسمتی از جمله را (بجز فاعل) مورد سوال قرار دهید، ابتدا جمله به صورت خبری بیان میکنیم و سپس قسمت مورد سوال را حذف میکنیم و کلمه پرسشی را در ابتدای جمله قرار میدهیم.به مثال های زیر توجه کنید:

What is he studying?

What are you thinking about?

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

کاربرد حال استمراری

۱- بیان موقعیت های موقتی.

من برای امتحان هایم بسیار سخت درس میخوانم. I’m studying really hard for my exams.
پسرعموی من درحال حاضر در کانادا زندگی میکند. My cousin is living in Canada at the moment.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11531″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

به مثال های بالا خوب دقت کنید. از آنجایی که برای بیان موقعیت موقتی حال استمراری به کار میبریم، در واقع در مثال اول نشان میدهیم که کننده ی کار (I) همیشه سخت تلاش نمیکنید . در بازه ی امتحان ها به صورت موقتی سخت درس میخواند. در مثال دوم نیز نشان میدهد کننده ی کار (my cousin) به طور موقتی در کانادا زندگی میکند. با توجه به مثال های بالا اگر میخواهیم یک موقعیت همیشگی که دائما در حال انجام است را بیان کنیم، باید از زمان حال ساده برای این کار استفاده کنیم.

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]۲- بیان موقعیت و کاری که در حال حاضر در حال انجام است.

من منتظر دوستانم هستم. I’m waiting for my friends.
آنها تلوزیون نگاه نمیکنند. They are not watching television.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11528″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]۳- بیان موقعیت هایی که جدیدا رخ داده اند و یا وضعیتی که در آینده ای نزدیک تغییر خواهد کرد.

اینترنت دسترسی مردم به یکدیگر را برایشان آسانتر میکند. The Internet is making it easier for people to stay in touch with each other.
قیمت بنزین به طور چشمگیری افزایش میابد. The price of petrol is rising dramatically.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11530″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]۴- بیان موقعیتی که به صورت مکرر و یا دوره ای تکرار میشود. معمولا این حالت با قید always بیان میشود.

مامان من همیشه میگوید من به اندازه کافی کمک نمیکنم My mum is always saying I don’t help enough!
او همیشه از جاهای هیجان انگیز دیدن میکند. He is always visiting exciting places!

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11529″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_cta h2=”استثنا در افعال انگلیسی” txt_align=”right” style=”outline” color=”pink”]

در هنگام به کار بردن حال استمراری در انگلیسی، برخی استثناهایی نیز وجود دارد. مانند:

۱- اگر انتهای فعل به حرف e ختم شود، حرف e حذف شده و ing به فعل اضافه میشود. مانند:

coming come
giving give
hiding hide

 

۲- در افعالی که به حرف بی صدا ختم میشوند و قبل از یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، در هنگام  ing گرفتن حرف آخر تکرار میشود. به غیر کلماتی که با x , y , w پایان میابند.

letting let
hitting hit
sitting sit

۳- افعالی که به ie حتم میشوند در هنگام ing گرفتن ie تبدیل به y میشود. مانند:

 dying   die
lying lie
tying tie

 

 

 

[/vc_cta][vc_custom_heading text=”نمونه سوال” font_container=”tag:h3|text_align:right|color:%23ef5f5f” use_theme_fonts=”yes”][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”( تمرین ) Exercises” tab_id=”1563773002981-6ac3e6f4-57e1″][vc_column_text text_larger=”no”]

i- put the verb into the correct form.

۱٫ Please don;t make so much noise. I ……………… (try) to work.

۲٫ Let’s go out now. It ……………….(rain) any more.

۳٫ You can turn off the radio. I ………………(listen) to it.

۴٫ Andrew has just started evening classes. He ………………. (learn) German.

۵٫ Tim ……………..(work) this week. He’s on holiday.

ii- complete the conversation.

۱٫ a: I saw Brain a few days ago.

   b: Oh, did you? ……………… these days? ( what / he / do )

   a: He’s at university.

   b: …………………………………….? (what / study / he )

   a: Psychology.

   b: …………………………….it? ( he / enjoy )

   a: yes, he says it’s a very good course.

۲٫ a: Hi, Liz. How …………………………. in your new job? (you / get on)

   b: Not bad. It wasn’t so good at first, but ………………………better now. (things / get)

   a: What about Jonathan? Is he OK?

   b: Yes, but ………………………. his work at the moment. ( he / not / enjoy) He’s been in the same job for a long time and ………………….. to get bored with it. ( he / enjoy )

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”( پاسخ ) Answer” tab_id=”1563773003154-56302012-e5c6″][vc_column_text text_larger=”no”]

i- part one:

۱٫ ‘m trying / am trying

۲٫ is not raining

۳٫ ‘m not listening / am not listening

۴٫ is learning

۵٫ is not working

ii. part tow

۱٫ What is he doing ? | What is he studying? | Is he enjoying ?

۲٫ are you getting on? | things are getting | he isn’t enjoy | he’s beginning

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_message]مطالب مرتبط:

افعال و زمان های مختلف در زبان انگلیسی و کاربرد آنها

کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی

آموزش کاربردهای زمان حال کامل

کاربرد زمان حال کامل استمراری

آموزش مکالمه انگلیسی[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی

کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

زمان حال ساده – Simple Present

حال ساده، برخلاف اسمش تنها برای بیان عمل در زمان حال استفاده نمیشود.کاربرد های فراوانی دارد و در موقیت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال در مواردی که در زیر ذکر شده است از زمان “حال ساده در انگلیسی” استفاده میکنیم.

۱- صحبت کردن درباره ی کارهای تکراری و یا عادت هایی که به طور منظم انجام میشود.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11334″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

من هر صبح زود بیدار میشوم و به مدت یک ساعت ورزش میکنم. I get up every day early and practice for an hour
من تقریبا هر روز از اینترنت استفاده میکنم. I use Internet just about every day

نکته : قید ها و کلماتی که تعداد دفعات انجام کار و یا مدت زمان انجام کار را به صورت مکررا نشان میدهند که به اصطلاح به قید های تکرار معروف هستند، میتوانند همراه با فعل حال ساده به کار گرفته شوند مانند:

… , Always , Generally , Usually , Normally , Often , Every day , Every evening

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]۲- صحبت کردن درباره ی موقعیت هایی که در حال حاضر وجود دارند و حقیقت امر به حساب می آیند.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11336″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

پدر و مادرم صاحب یک رستوران هستند. My parents own a restaurant
او همیشه کیف پولش را فراموش میکند. She always forgets her wallet

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]۳-صحبت کردن درباره ی حقایق علمی تغییر ناپذیر.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”11335″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text text_larger=”no”]

آب در ۱۰۰ درجه سانتی گراد به جوش می آید. Water boils in 100 degree centigrade
خورشید همیشه از صبح تا شب میدرخشد. The sun shine from morning to evening

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]۴-استفاده در هنگام معرفی کردن و آدرس پرسیدن.

برو به سمت چراغ راهنمایی، سپس به سمت چپ بپیچ You go down to the traffic light, then you turn left
برای شروع به کار کردن برنامه، اول کلیک کن روی آیکون در دسکتاپ To start the program, first you click on the icon on desktop

۵- صحبت کردن درباره ی فیلم، کتاب و یا نمایش.

توی فیلم، خانم عاشق اون آقای خوشتیپ شد. In the film, the lady falls in love with that handsome man

[/vc_column_text][vc_separator color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text text_larger=”no”]

تا به اینجای کار با موارد استفاده از حال ساده در زبان انگلیسی آشنا شده ایم. حال برای استفاده ی وسیع تر از این زمان فعل لازم است فرم سوالی و منفی آن را نیز یاد بگیریم.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text text_larger=”no”]

.He plays tennis verb / verb (e)s +
.She doesn’t play tennis do/ does not + verb
?Do you play tennis ?do / does … + verb ?

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”یادآوری” txt_align=”center” style=”outline” color=”juicy-pink”]

همانطور که میدانید در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی افعال صرف نمیشوند و به یک صورت واحد برای مونث و مذکر یا جمع و مفرد به یک صورت واحد به کار میروند. تنها نکته این است که تنها زمانی که فاعل جمله سوم شخص مفرد she / he / it باشد فعل با گرفتن s- یا es- از سایر فاعل ها متمایز میشود. همچنین در هنگام به کار بردن افعال کمکی مانند do و does تنها برای سوم شخص مفرد از does و برای سایر اشخاص از do در زمان حال استفاده میکنیم.

[/vc_cta][vc_column_text text_larger=”no”]

منفی کردن افعال حال ساده

نکته ی مهم برای منفی کردن افعال حال ساده در انگلیسی این است که نمیتوان فعل اصلی جمله را با اضافه کردن not منفی کردن. برای این کار حتما باید از افعال کمکی do و does استفاده میکنیم. همانطور که در بالا یادآوری شد، تفاوت این دو کلمه در این است که فعل does برای سوم شخص مفرد استفاده میشود و do برای سایر اشخاص مفرد و جمع به کار میرود.

منفی کردن حال ساده در انگلیسی

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”success”]

توجه داشته باشید که افعال کمکی در هنگام منفی شدن ممکن است به صورت مختصر بیان شوند.

do not = don’t

does not = doesn’t

[/vc_message][vc_column_text text_larger=”no”]به مثال های زیر توجه کنید.

من نمیخوام خبرهای بد را بشنوم. .I don’t want to hear bad news
ما در شهرها تند رانندگی  نمیکنیم. .We don’t drive fast in cities
معلمم من را در مهمانی ندید. .My teacher doesn’t see me in the party

سوالی کردن افعال حال ساده

در هنگام سوال کردن، ساختار جمله حتما باید به صورت سوالی مطرح شود. بسته به نوع سوال و چیزی که مورد سوال قرار میگیرد به دو صورت سوال مطرح میشود.

حالت اول : Yes /No questions

در این نوع سوال ها جواب به صورت بله یا خیر مطرح میشود. پرسش به صورت کاملا مستقیم پرسیده میشود و میتوان ترجمه ی این نوع سوال را با کلمه ی ” آیا” شروع کرد.

حالت دوم: Wh-questions

در این حالت کلمات پرسشی برای سوال کردن درباره ی زمان، مکان، چگونگی و .. مطرح میشوند. این کلمات عبارتند از:

What | Which | who | When | Where | Why | How

چگونه | چرا | کجا | چه زمان (کِی) | چه کسی | کدام | چه چیزی (چه)

در این حالت سوالی کردن جمله نیز ما به فعل های کمکی احتیاج داریم. این فعل های کمکی هستند که فرم جمله را به صورت سوالی در می آورند و به مخاطب کمک میکند تا مفهموم سوالی بودن جمله را متوجه شود.

حال به مثال های زیر توجه کنید:

آیا تو سگ دوست داری؟ ?do you love dogs
ظاهر اون دختر چگونه است؟ ?what does she looks like
کی به خانه برمیگردی؟ ?when do you come home

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1563170698604{border: 5px solid #dd3344 !important;}” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]تمرین

اگر تا اینجای مطلب رو خوندین، دیگه وقتشه که خودتون رو بسنجید.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_align=”right” active_section=”1″][vc_tta_section title=”تمرین” tab_id=”1563169350583-f317ee58-0f6c”][vc_column_text text_larger=”no”]

put the verb into the correct form

۱٫ Julie ……….. (not / drink) tea very often.

۲٫ what time ……….. (the bank / close) here?

۳٫ I’ve got a car, but I …………. (not / use) it much.

۴٫ It ……………. (take) me an hour to get to work. how long …………….. (it / take) you?

۵٫ David isn’t very fit. he ………………. (not / do) any sport.

۶٫ the earth ………….. (go) round the sun.

۷٫ Rice ………….. (not / grow) in Britain.

۸٫ Vegetarians ………….. (not / eat) meat.

۹٫ look at this sentence. what …………. (this word / mean)?

۱۰٫ ‘What ……………..(you / do)?’ ‘I’m an electrician’.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”پاسخ” tab_id=”1563169350719-c3caa2df-f93a”][vc_column_text text_larger=”no”]

۱٫ don’t drink

۲٫ do the banks close

۳٫ don’t use

۴٫ takes | does it take

۵٫ doesn’t do

۶٫ goes

۷٫ doesn’t grow

۸٫ don’t eat

۹٫ does this word mean

۱۰٫ do you do 

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message]

مطالب مرتبط:

گرامر زمان افعال در انگلیسی

حال استمراری

حال کامل ساده

حال کامل استمراری[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

زمان افعال در زبان انگلیسی

زمان افعال در زبان انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

گرامر زبان انگلیسی دربرگیرنده ی بسیاری از جنبه های مختلف و کاربردی میشود. بخش عمده ای از این گرامر با افعال و فرم به کارگیری آنها سروکار دارد. بدین صورت که به واسطه ی یادگیری زمان افعال انگلیسی بر بخش عمده از دستور زبان مسلط خواهید شد. زمان افعال در زبان انگلیسی همانند سایر زبان های دیگر به سه دسته کلی تقسیم میشوند. این سه دسته عبارتند از:

۱- زمان گذشته | Past

۲- زمان حال | Present

۳- زمان آینده | Future

هرکدام از این زمان ها خود دارای حالت های مختلفی است که یادگیری تمامی آنها برای هر زبان آموزی ضروری و همچنین چالش برانگیز میباشد. اما از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشید. شما میتوانید با مطالب آموزش زبان انگلیسی زبان نصرت همراه باشید و به راحتی با مطالعه دروس و انجام تمرین ها به زبان انگلیسی مسلط شوید.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”11299″ img_size=”full”][vc_column_text text_larger=”no”]

جدول زمان افعال در انگلیسی

simple future simple present simple past زمان فعل
I am going to study English next year

I will help you study English whenever you want

I study English every day Two years ago, I studied English in Paris مثال
future continuous present continuous past continuous زمان فعل
I will be studying English when you arrive tonight

I am going to be studying English when you arrive tonight

I am studying English now  I was studying English when you called yesterday مثال
future perfect present perfect past perfect زمان فعل
I will have studied every tense by the time I finish this course

I am going to have studied every tense by the time I finish this course

I have studied English since 2 years ago I had studied a little English before I moved U.S مثال
 future perfect continuous  present perfect continuous  past perfect continuous زمان فعل
I will have been studying English for over two hours by the time you arrive

I am going to have been studying English for over two hours by the time you arrive

I have been studying English for 5 years I had been studying English for 5 years before I moved to the U.S مثال

اگر به جدول بالا خوب دقت کنید متوجه میشوید که هرکدام از حالت های گذشته، حال و آینده ی افعال خود به صورت های مختلف بیان میشوند. بدین ترتیب است که انگلیسی زبان ها در هنگام صحبت با مخاطبین خود متوجه زمان انجام کار در توضیحات دیگران میشوند.

به جدول بالا با دقت بیشتری نگاه کنید. متوجه میشود که وجه مشترکی بین تمامی زمان افعال وجود دارد. برای مثال حالت simple یا perfect continuous در تمام حالت  های گذشته (past)، حال (present) و آینده (future) وجود دارد. بنابراین با این وجه اشتراک اگر معنی و مفهوم هرکدام از این ها را به خوبی یاد بگیرید میتوانید در هر سه فرم به خوبی آنها را به کار ببرید.

در جدول زیر به طور مختصر توضیحاتی درباره ی کاربرد هرکدام از افعال گفته شده است. البته نگران نباشید تمامی کاربردهای زمان های مختلف و نحوه به کارگیری آنها در دروش جداگانه مربوط به هرکدام از آنها داده شده است.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”11302″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text text_larger=”no”]

سوال های رایج درباره ی یادگیری افعال و زمان آنها

چطوری میتوانیم زمان افعال را به خوبی یاد بگیریم؟

یک سوال بسیار رایج که ذهن بسیاری از زبان آموزان را به خود مشغول کرده است این است. در ابتدای امر باید این نکته را توجه داشته باشید که اگرچه زمان افعال و بسیاری از قواعد در گرامر زبان های مختلف یکسان است، اما بدون شک تفاوت های جزئی نیز در میان آنها وجود دارد. مثلا ممکن است حالتی از فعل در انگلیسی وجود داشته باشد که در زبان فارسی تعریف دقیقی برای آن ارائه نشده باشد. برای مثال فرم Future perfect یا همان آینده ی کامل در دستور زبان فارسی تعریف دقیقی برای آن ارائه نشده است و ما این حالت از فعل را همانند آینده ساده به کار میبریم. اما خب مشخصا در زبان فارسی این دو زمان دارای تفاوت هایی اساسی میباشند. بنابراین بهترین روش این است که سعی کنید تمامی مفاهیم زبان انگلیسی را با مثال و موقعیتی که در انگلیسی برای آن تعریف میشود یاد بگیرید.

هرگز تلاش نکنید تمامی مفاهیم را با زبان مادری خود همگانسازی و ترجمه کنید. پس انرژی خود را برای ترجمه لغت به لغت انگلیسی هدر ندهید.

اشتباهات رایج در به کارگیری زمان افعال چیست؟

همانطور که گفته شد افراد بیشترین اشتباه را زمانی انجام میدهند که میخواهند بین زبان خود و زبان انگلیسی همگانسازی دقیق انجام دهند. این کار گاهی باعث میشود زمان افعال را به درستی به کار گرفته نشوند. مثلا افراد در بسیاری از مواقع simple present و present continuous را جابه جا به کار میبرند. یا حتی present perfect را با بیان کردن یک زمانی دقیق به کار میبرند که این در زبان انگلیسی کاملا غلط است. اما نگران این موارد نباشید میتوانید به راحتی با کلیک بر روی هرکدام از زمان افعال به راحتی به تمام آموزش ها و نکات آن دسترسی داشته باشید.

از چه منابعی برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنیم؟

منابع بسیار زیادی برای آموزش زبان انگلیسی در بازار وجود دارد که زبان آموزان میتوانند به راحتی آنها را تهیه کنند. گرامر و دستور زبان انگلیسی یکسان است و اصل و پایه ی توضیحات تمامی منابع به یک صورت است فقط نحوه ی بیان آنها متفاوت میباشد. بنابراین اگر از یک فروشگاه معتبر کتاب و یا نرم افزار و سی دی های آموزشی را تهیه کنید بدون نگرانی میتوانید آموزش خود را شروع کنید. تنها توصیه ی ما این است که از ابتدا تا انتهای مطالب از یک منبع برای یادگیری استفاده کنید. در دست داشتن منابع مختلف برای یک مبحث نه تنها به شما برای یادگیری کمک نمیکند بلکه متفاوت بودن بیان آموزش نکات باعث میشود ذهن شما دوچار سردرگمی شود و بازدهی خوبی از آن اموزش ها نداشته باشید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

آموزش موزیکال شیوه نوشتن الفبا

آموزش موزیکال شیوه نوشتن الفبا انگلیسی به کودکان

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

نحوه آموزش حروف الفبا

آموزش موزیکال شیوه نوشتن الفبا انگلیسی به کودکان آخرین پست از مجموعه آموزش موزیکال زبان انگلیسی است که دارای ۲ درس آموزشی است و طرز نوشتن حروف الفبای انگلیسی را به وسیله فیلم آموزش می دهد. این پست مناسب کودکان و همچنین بزرگسالانی است که می خواهند تازه زبان انگلیسی را یاد بگیرند. همان طور که می دانید الفبای زبان انگلیسی دارای ۲۶ حرف می باشد که شما می توانید با استفاده از فیلم بالا به راحتی به اموزش این حروف به کودکان خود بپردازید.

حروف الفبای انگلیسی عبارتند از: 

 A.a    B.b    C.c     D.d    E.e   F.f    G.g    H.h     I.i      J.j      K.k    L.l    M.m

 N.n    O.o    P.p    Q.q    R.r    S.s    T.t     U.u   V.v   W.w    X.x    Y.y    Z.z

مجموعه های آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان به گونه ای جذاب و آموزنده هستند که کودک شما می تواند از طریق تصاویر و انیمیشن های مختلف به یادگیری بپردازند. والدین می توانند برای آموزش زبان انگلیسی در منزل از مجموعه موزیکال آموزش زبان کودکان استفاده کنند.

شیوه نوشتن الفبا

آموزش موزیکال شیوه نوشتن الفبا

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”آموزش موزیکال زبان انگلیسی شیوه نوشتن الفبا” font_container=”tag:h2|text_align:center”][vc_column_text][fwduvp preset_id=”9″ playlist_id=”26″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

شیوه آموزش الفبا به کودکان

برای آموزش حروف الفبای انگلیسی به کودکان و شیوه نوشتن حروف به آنها  باید از روش های جالب و خلاقانه استفاده شود تا کودکان در زمان آموزش دچار خستگی نشوند . از جمله روش های آموزش زبان انگلیسی کودکان روش های موزیکال است. در مجموعه حتی شیوه نگارش الفبا با شعر به کودکان آموزش داده میشود.البه باید توجه داشت که آموزش نوشتن به کودکان کمی سخت و زمان بر است از این رو برای یادگیری آنها سختگیرانه عمل نکنید! در این صورت یادگیری برای کودکان دشوار و غیر قابل فهم می شود. برای شروع آموزش بهتر است ترتیب حروف الفبا رعایت شود تا از سردرگم شدن کودکان در حین یادگیری جلوگیری شود زیرا تعدادی از حروف انگلیسی نیز مانند فارسی شباهت ظاهری بهم دارند بنابراین بهتر است کودکان  به صورت اصولی آموزش داده شوند. برای آموزش علاوه بر کلیپ بالا می توانید از روش های زیر نیز استفاده کنید.

۱- ابتدا شکل حروف را از طریق اشیائی مانند ماه ، فنر و چوب بستنی و موارد دیگر توضیح دهید.

۲- از طریق نوشتن روی خط حروف آنها را تشویق به نوشتن کنید.

۳- از نقطه چین استفاده کنید ،نقطه هایی را به شکل یک حرف کنار هم قرار دهید و از کودکان بخواهید آنها را به هم وصل کنند.

۴- در مقابل فرزندتان به نوشتن حروف بر روی کاغذ بپردازید سپس با گرفتن دستش در ترسیم حروف به او کمک کنید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”purple” icon_fontawesome=”fa fa-heart-o”]

برای مشاهده دیگر پست های آموزش زبان انگلیسی به کودکان در زمینه یادگیری الفبا ، اعداد ، رنگ ها ، شیوه تلفظ حروف و نحوه نوشتن حروف الفبای انگلیسی بر روی متن زیر کلیک کنید.

آموزش رایگان و موزیکال زبان انگلیسی به کودکان

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

محصولات آموزش زبان کودکان

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]