۳ راه آسان برای گفتن خداحافظی در زبان فرانسه

راه های مختلفی برای خداحافظی در فرانسه وجود دارد که در این مقاله سه راه آسان برای گفتن خداحافظی در زبان فرانسه و برخی از عناوین رایج خداحافظی را برای شما معرفی می کنیم .

رایج ترین واژه برای  خداحافظی  در فرانسه  au revoir  است (این بدان معنی است که خداحافظ تا زمانی که دوباره دیدار می کنیم)، اما در واقع در هر زبانی راه های متعددی برای گفتن خداحافظی و وعده دادن به یک نفر وجود دارد.

روش اول خداحافظی گفتن در زبان فرانسه : خداحافظی معمولی

هنگامی که این عبارت au revoir گفته می شود ، معمولا به طور مستقیم به واژه ی خداحافظ ترجمه می شود.
هنگامی که این عبارت au revoir گفته می شود ، معمولا به طور مستقیم به واژه ی خداحافظ ترجمه می شود.

۱ – در هر حالت بگویید  au revoir .

ترجمه استاندارد این عبارت  فرانسوی  good bye  انگلیسی است و می توان آن را در هر دو حالت رسمی و غیررسمی با غریبه ها و دوستان به طور یکسان استفاده کرد.

هنگامی که این عبارت au revoir گفته می شود ، معمولا به طور مستقیم به واژه ی خداحافظ  ترجمه می شود. این عبارت به معنای دقیق تر دیدن دوباره  یا   ملاقات دوباره است.

Au  به معنی  Revoir ترجمه می شود. این عبارت  را به دیدن دوباره ، ملاقات دوباره ، و یا تجدید دیدار ترجمه می کنند .

عبارت au revoir اینگونه oh ruh-vwah تلفظ می شود.

از salut به عنوان راهی برای گفتن خداحافظ در میان دوستان وخانواده خود استفاده کنید.
از salut به عنوان راهی برای گفتن خداحافظ در میان دوستان وخانواده خود استفاده کنید.

۲ – برای موارد غیررسمی از  salut  استفاده کنید.

شما می توانید از salut به عنوان راهی برای گفتن  خداحافظ  در میان دوستان وخانواده خود  یا در دیگر حالت های  غیر رسمی استفاده کنید.

درحالت های رسمی از استفاده عبارت salut اجتناب کنید.

همچنین توجه داشته باشید که از عبارت  salut  می توانید در سلام یا درود گفتن به کسی و همچنین گفتن وداع مورد استفاده قرار دهید.

این اصطلاح دارای تعداد زیادی  ترجمه است ، از جمله تبریک ، سلام  و همه چیزخوبه.

تلفظ عبارت salut  مانند  sah-lyooاست.

به طور کلی تنها زمانی استفاده می شود که شما هرگز این شخص را در زندگی خود برای بار دیگر نبینید.
adieu به طور کلی تنها زمانی استفاده می شود که شما هرگز این شخص را در زندگی خود برای بار دیگر نبینید.

۳ – به adieu تغییر کنید.

در حالی که adieu دیگر یک اصلاح غیر معمول است ، اما هنوز هم می تواند از آن در بسیاری از زمینه ها به عنوان یک راه برای گفتن وداع استفاده شود.

از  adieu  خیلی کم استفاده کنید این عبارت به معنی  خداحافظ برای همیشه  است و به طور کلی تنها زمانی استفاده می شود که شما هرگز این شخص را در زندگی خود برای بار دیگر نبینید. این عبارت را همچنین می تواند در مورد آخرین ملاقات شما با کسی که در حال مرگ است بگوید.

ترجمه واژه  Dieu به معنی  خدا  است. ترجمه این اصطلاح به معنای واقعی کلمه ، به خدا می گوید و همان عبارتی  است که می گوید :برو با خدا یا در پناه خدا.

تلفظ زمخت  adieu همانندah-dyoo   است. مانند تلفظ oo در کلمه ی book در زبان انگلیسی است.

روش دوم خداحافظی گفتن در زبان فرانسه: آرزوی خوبی خواستن برای کسی

روز خوبی داشته باشید .
عبارت bonne journée به معنای روز خوبی داشته باشید است .

۱-یک روز خوب را برای کسی با عبارت bonne journée  بخواهید.

 این عبارت به  روز خوب  ترجمه می شود و اساسا همان چیزی است که گفته می شود  روز خوبی داشته باشید .

Bonne  به معنای  خوب  است.

Journée  به معنی  روز  است.

تلفظ عمومی این عبارات عبارتند از  bun zhoor –nay است.

عبارت  passez une bonne journée  را در شرایطی که  کمی بیشتر رسمی است بیان کنید. این به معنی  روز خوبی  یا  صرف یک روز خوب  است. تلفظ جمله را به عنوان pah-say در bun zhoor-nay تلفظ کنید.

شب خوبی داشته باشد .
عبارت  bonne soirée به معنای شب خوبی داشته باشد است .

۲- خواستن یک عصر خوب برای شخصی را با عبارت  bonne soirée  بیان کنید.

این عبارت به معنای واقعی کلمه  عصر خوب  ترجمه می شود و همانند عبارتی است که به کسی گفته می شود که  شب خوبی داشته باشد .

bonne به معنای  خوب  است.

 Soirée به معنای  شب  است.

تلفظ این عبارت bun swah-hayh است.

این عبارات را می توان به معنی داشتن یک سفر خوب ترجمه کرد
این عبارات را می توان به معنی داشتن یک سفر خوب ترجمه کرد.

۳-داشتن یک گردش خوب برای شخصی با عبارت هایbon voyage و اصطلاح bonne route یاbonnes vacances بگویید.

هر یک از این عبارات را می توان به معنی داشتن  یک سفر خوب  ترجمه کرد و هر کدام از این عبارت ها  می تواند برای گفتن خداحافظی کسی که در سفر یا تعطیلات قرار دارد باشد.

voyage به معنای کلمات انگلیسی مانندtravel ، trip ، journey  است ، بنابراین هر سه اصلاحی که در بالا آمده است به معنی داشتن سفر خوب بکار می رود. تلفظ اصطلاح bon voyage عبارت اند ازbohn  vwah –yah- zh که حروفge دارای صدای J است.

Route به معنای  جاده ،  مسیر  یا  راه  است. این عبارت معمولا به معنای  سفر خوب یا سفر ایمن است  و آن را به صورت bun rhoot تلفظ می کنند.

Vacances به معنی  تعطیلات  و یا  مرخصی  است ، بنابراین عبارت  bonnes vacances   به معنی  تعطیلات خوب  یا  مرخصی خوب  است. تلفظ آنbun va-kahns است.

این عبارت به طور کلی فقط برای خداحافظی با کسی که شما به طور مختصر ملاقات کرده اید استفاده می شود
این عبارت به طور کلی فقط برای خداحافظی با کسی که شما به طور مختصر ملاقات کرده اید استفاده می شود

۴-برای یک جلسه کوتاه ، از  bonne continuation  استفاده کنید.

این عبارت به طور کلی فقط برای خداحافظی با کسی که شما به طور مختصر ملاقات کرده اید استفاده می شود و احتمالا هرگز او را دوباره ملاقات نخواهید کرد.

این عبارت را می توان به معنای  موفق باشید  یا  به خوبی ادامه بدهید ترجمه کرد، به عنوان  continuation  در هر دو زبان فرانسه و انگلیسی  به معنای ادامه است.

تلفظ این عبارت  bun kohn-teen-u-ah-see-ohn است.

این عبارت درزبان انگلیسی ، این عبارت به معنای take care of yuorself است.
این عبارت درزبان انگلیسی ، این عبارت به معنای take care of yuorself است.

۵-اگر بخواهید به کسی بگوئید مراقب خودت باش از prends soin de toi  استفاده کنید.

این عبارت درزبان انگلیسی ، این عبارت به معنای take care of yuorself است.

Prends به معنی   takeو گرفتن است.

Soin به معنی  careو مراقبت است.

در این زمینه، de  به معنی  از  است.

toi به معنی youو تو است.

تلفظ کل عبارت prahn swa doo twah  است .

bonne chance زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که پای شانس و یا ثروت واقعی درمیان است.
bonne chance زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که پای شانس و یا ثروت واقعی درمیان است.

۶-آرزوی موفقیت را با «bonne chance» یا «bon courage» بخواهید.

شما هر دو مورد  را می توانید  به کسی بگویید که شما از او جدا  می شوید، و هر دو به معنای  موفقیت  در برخی مواقع است.

bonne chance زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که  پای شانس و یا ثروت واقعی درمیان است. chance به معنای  شانس ،  بخت  یا  ثروت  است.

تلفظ bonne chance عبارت اند از bun shahns.

bon courage برای دادن چیزی به کسی به همراه  مداوم  یا  نگه داشتن آن  استفاده می شود. courage به معنای  شجاعت  یا  استبداد  است. تلفظ عبارت  bon courage  عبارت است از bohn kooh-hazh

برای شما آموزش زبان فرانسه نصرت تصویری نسخه اندروید را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

روش سوم خداحافظی گفتن در زبان فرانسه: خداحافظی های دیگر

به معنی خداحافظی در حال حاضر است.
à la prochaine یا à bientôt  به معنی خداحافظی در حال حاضر است.

۱-خداحافظی موقت با à la prochaine یا à bientôt         

هر دو اصطلاح به معنای چیزی است که در حال حاضر است و به معنی  خداحافظی در حال حاضر  است.

ترجمه به طور مستقیم، à la prochaine  به معنی  بعدی است. اساسا به معنای تا زمانی که دفعه بعد ملاقات می کنیم ، است.

تلفظ عبارت  à la prochaine عبارت اند از.ah lah pro-shen

à bientôt به طور مستقیم به معنی  به زودی  ترجمه شده است.

تلفظ عبارت à bientôt   عبارت اند از: ah bee-ahn-toe

استفاده از à plus tard این عبارت به معنی بعدا شما را می بینم است.
استفاده از à plus tard این عبارت به معنی بعدا شما را می بینم است.

۲-از à plus tard  استفاده کنید.

استفاده از  à plus tard  این عبارت به معنی  بعدا شما را می بینم است.

ترجمه به طور مستقیم این عبارت به معنی  تا بعد  است.

  à به معنای  به

 plus معنای  بیشتر

  tard به معنی  دیر

این عبارت در حال حاضر نسبتا غیر رسمی است ، اما شما می توانید آن را حتی غیر رسمی تر از قبل بگویید ، به طوری که فقط می گویند à plus .

تلفظ à plus tard  عبارت as ah ploo tahr است.

برای خداحافظی کردن در روز باید à demain بگویید.
برای خداحافظی کردن در روز باید à demain بگویید.

۳- از  à demain برای خداحافظی کردن استفاده کنید.

برای خداحافظی کردن در روز  باید   à demain  بگویید. این عبارت به معنای  خداحافط تا فردا  یا  تا فردا  است.

Demain به معنای  فردا  است.

تلفظ این عبارت ah doo-man است.

به زودی شما را می بینم
à tout à l’heure  یا  à tout de suite به معنای به زودی شما را می بینم است.

۴-هنگامی که کسی را دوباره به زودی می بینید از à tout à l’heure  یا  à tout de suite  استفاده کنید.

هر دو عبارت عبارتند از چیزی که در عین حال به شما نشان می دهد به معنی اینکه  شما را کمی بعد می بینم .

à tout à l’heure زمانی به کسی بگویید که می خواهید به او بگویید: به زودی شما را می بینم یا  لحظه ای دیگر شما را می بینم . تلفظ آن عبارت اند ازah tood ah leur.

à tout de suite را به کسی بگویید که می خواهید به او بگویید : شما را چند لحظه ی دیگر می بینم یا شما را خیلی زود می بینم.

این عبارت به معنی از ملاقات با شما خوشحال شدم ترجمه شده است.
این عبارت به معنی از ملاقات با شما خوشحال شدم ترجمه شده است.

۵-برای خداحافظی کردن از یک نفر جدید به او بگویید: ravi d’avoir fait ta connaissance .

این عبارت به معنی  از ملاقات با شما خوشحال شدم  ترجمه شده است.

Ravi  به معنی خوشحال است.

بقیه عبارت ،  d’avoir fait ta connaissanceبه طور تقریبی ترجمه می شود که به قسمت های مختلف تقسیم شده است. با این وجود ، زمانی که با هم خداحافظی می کنید ، می توان آن را به عنوان   شما را دوباره ملاقات خواهم کرد  ترجمه کرد.

تلفظ آن عبارت است از hah-vee da-vwahr fay tah kohn-nay-sahns

خلاصه مقاله

برای گفتن خداحافظی درزبان فرانسه ، می توانید بگویید Au revoir، در اکثر موقعیت ها،  oh ruh-vwahتلفظ می شود. شما می توانید از این عبارت هنگام خداحافظی با غریبه ها، دوستان یا همکاران خود استفاده کنید. اگر می خواهید با دوستان خود خداحافظی کنید ، می توانید بگویید Salut  تلفظ آنsah-lyoo است  و از استفاده ی این عبارت در ملاقات رسمی اجتناب کنید. اگر بخواهید عبارتی مانند روز خوبی داشته باشید را به کسی بگویید ، از عبارت «Bonne journée» استفاده کنید که تلفظ آن bun zhoor-nay است.

برگشت به بالا
0