درصورتی که به هر دلیل یاز کالازی ارسالی نارضایتی داشته و یا بخواهید که کالای خریدایر کرده را مرجوع کنید لطفا از صفحه قوانین و مقررا شرایط مرجوعی را مطالعه کنید

اگراز کالاهیا ارسالی و یا نحوه ارسال و یا عملکرد سایت به هر دلیلی شکایتی دارید میتوانید از طیق تلفن های زیر با ما در ارتباط باشید:

۰۹۱۳۷۲۱۸۲۸۰ – ۰۹۱۳۶۰۶۷۹۵۰